Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 1 Dec 2017 | MedCap

Fortsatt positivt momentum

Som en följd av att Läkemedelshandel har reducerat sina lagernivåer under det senaste året sjönk omsättningen i koncernen till SEKm 199 (222), vilket var i linje med vår förväntan om…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Sep 2017 | MedCap

Resultatförbättring för samtliga aff…

Läkemedelshandel har under det senaste året drabbats av en rad motgångar såsom valutamotvind samt försäljning av rabatterade produkter med kort hållbarhetstid. Bolaget har som svar på detta reducerat sin rörelsekapitalbindning…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jun 2017 | MedCap

Läkemedelshandel sänkte koncernens fö…

Läkemedelshandel har under de senaste tolv månaderna drabbats av en rad motgångar såsom valutamotvind samt försäljning av rabatterade produkter med kort hållbarhetstid. Under samma tid har bolaget smalnat av produktportföljen…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2017 | MedCap

Medicinteknik håller ställningarna i v…

Koncernen omsättningen steg 2% i årstakt och uppgick till SEKm 206. Tillväxten genererades primärt av Medicinteknik vilket steg 41%. Tappet i resultatet var i huvudsak drivet av Läkemedelshandel som har…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Dec 2016 | MedCap

Ny segmentsredovisning ökar…

Som redan kommunicerats flaggade Medcap upp för lönsamhetsproblem inom Pharma Trading under kvartalet och guidade att EBITDA för koncernen kommer landa mellan SEKm 5-7. Utfallet blev SEKm 6,2 (18,3). Omsättningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Oct 2016 | MedCap

Vinstvarning inom Unimedic

Den 24 oktober flaggade Medcap upp för att EBITDA för Q2 bedöms uppgå till SEKm 5-7 (18,3). Vår prognos låg på SEKm 20. Bakgrunden till avvikelsen är att dotterbolaget Unimedics…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Sep 2016 | MedCap

Specialty Pharma levererar tillväxt p…

Omsättningen för gruppen steg 30% under kvartalet och var primärt genererad från Umimedic. Rensat för Pharma Trading (som har en volatil försäljning) steg försäljningen med 38% till SEKm 127,9. Trots…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2017-12-01 Fortsatt positivt momentum Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-05 Resultatförbättring för samtliga affärsområden Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 5 Sep 2017 | MedCap

Resultatförbättring för samtliga affärsområden

Läkemedelshandel har under det senaste året drabbats av en rad motgångar såsom valutamotvind samt försäljning av rabatterade produkter med kort hållbarhetstid. Bolaget har som svar på detta reducerat sin rörelsekapitalbindning vilket gav resultat i kvartalet då affärsområdet genererade en positiv EBITDA för första gången på ett år. För hela koncernen ökade EBITDA till SEKm 13,6 (9,7), vilket var SEKm 4 bättre än vad vi räknat med. Efter rapporten justerar vi upp vårt EBIT-estimat för 2017/18 med 8,1% med anledning av lönsamhetslyftet inom Läkemedelshandel samt starkare bruttomarginal från Abilia än vad vi tidigare räknade med. Givet läget bolaget befinner sig i ser vi fortsatt hög potential i aktien till hög risk.

Rörelseresultatet ökade med 40%

Läkemedelshandel har under det senaste året drabbats av en rad motgångar såsom valutamotvind samt försäljning av rabatterade produkter med kort hållbarhetstid. Bolaget har som svar på detta reducerat sin rörelsekapitalbindning vilket gav resultat i kvartalet då affärsområdet genererade en positiv EBITDA för första gången på ett år. För hela koncernen ökade EBITDA till SEKm 13,6 (9,7), vilket var SEKm 4 bättre än vad vi räknat med.

Skördar framgångar inom Medicinteknik

Försäljningen uppvisade 20% tillväxt under kvartalet och steg till SEKm 71 (59), vilket var i linje med vår förväntan. Försäljningsökningen genererades primärt av organisk tillväxt för Abilia. Rörelseresultatet stärktes till SEKm 11,22 (5,5), vilket visar på stordriftsfördelar i affärsmodellen. Även en förbättring av bruttomarginalen hos Abilia samt lägre rörelsekostnader bidrog till det höga resultatet. För koncernens tredje affärsområde, Specialistläkemedel, var försäljning något under vår förväntan men EBITDA något över. Försäljningen stagnerade tillföljd av svag CDMO- och licensförsäljning samtidigt som nylanserade produkter i den nordiska specialistläkemedelsportföljen inte kunde kompensera den lägre försäljningen. Bolaget guidar att ytterligare ett antal produkter kommer lanseras under året och bidra positivt till försäljningstillväxten på sikt men kan kortsiktigt pressa marginalerna.

Höjer EPS med 9,5% för 17/18

Efter rapporten justerar vi upp vårt EBIT-estimat för 2017/18 med 8,1% med anledning av lönsamhetslyftet inom Läkemedelshandel samt starkare bruttomarginal från Abilia än vad vi tidigare räknade med. På vår uppdaterade estimat värderas aktien till EV/EBITDA 9,0x samt P/E 19,0x för 2017/18e. Under 18/19e bedömer vi att EBITDA-marginalen kommer stiga drivet av effektivitetsförbättringar primärt inom Specialistläkemedel vilket ger ett P/E-tal om 7,2x. Givet läget bolaget befinner sig i ser vi fortsatt hög potential i aktien till hög risk.

Bolagsöversikt

2015/16E 2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E
Försäljning (mkr) 828 859 806 883 976
EBIT (mkr) 32 3 36 75 103
Vinst före skatt (mkr) 26 -1 31 73 101
EPS, justerad (kr) 0 0 1 4 5
EV/Försäljning (x) 5 0 0 0 0
EV/EBITDA (x) 76 17 8 6 4
EV/EBIT (x) 130 183 14 7 5
P/E (x) 210 1 18 7 5

Risk och avkastningspotential

Risknivå High Risk Nettoskuld (SEKm) 86
Kurs vid analys 32 Enterprise Value (SEKm) 527
Högsta/Lägsta (12M) 39,7/28,3 Reuters/Bloomberg MCAP.ST/MCAP SS
Antal aktier (m) 13 Listning Small Cap
Börsvärde (SEKm) 441

Estimat och värdering (SEK)

2016/17E 2017/18E 2018/19E 2019/20E
Försäljning (mkr) 859 806 883 976
EBITDA (mkr) 30 60 88 118
EBIT (mkr) 3 36 75 103
Vinst före skatt (mkr) -1 31 73 101
EPS, justerad (kr) 0 1 4 5
EK/Aktie (kr) 21 23 27 33
Utdelning (kr) 0 0 0 5
Vinst/Aktie tillväxt (%) -81 6 136 39
EBIT marginal (%) 0 4 8 10
ROE (%) 0 7 16 19
ROCE (%) 0 10 23 31
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 0 0 0 0
EV/EBITDA (x) 17 8 6 4
EV/EBIT (x) 183 14 7 5
P/E, justerad (x) 1 18 7 5
P/EK (x) 1 1 1 1
Direktavkastning (%) 0 0 0 17
2017-06-12 Läkemedelshandel sänkte koncernens försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-28 Medicinteknik håller ställningarna i väntan på vinstlyft Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-02 Ny segmentsredovisning ökar transparensen Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-26 Vinstvarning inom Unimedic Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-08 Specialty Pharma levererar tillväxt på 63% Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-15 Unimedic ökar tempot Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-01 Förvärv inom Quickels Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-01 Vändning inom Unimedic Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-31 Bottenkänning inom Unimedic Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-16 Fortsatt försäljningstapp inom Unimedic Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-25 Lönsamhetstapp drar ner prognoserna 2014/2015E Ladda ner | Visa Stäng
2014-12-02 Engångskostnader drar ner resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2014-09-24 Växlar upp M&A-aktiviteten Share on twitter Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-16 Förbereder för nya förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-26 Unimedic visar musklerna Visa Stäng

Kommande händelser

28 Aug 2015 | Årsstämma 2015
31 Aug 2015 | Årligutdelning 2015
30 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2016-Q2
26 Feb 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
10 Jun 2016 | Bokslutskommuniké 2016
2 Sep 2016 | Kvartalsrapport 2017-Q1
5 Sep 2016 | Årligutdelning 2016
30 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2017-Q2
24 Feb 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
9 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2017
1 Sep 2017 | Årsstämma 2017

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner