Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 26 Mar 2020 | Diamyd Medical

En positiv överraskning

Nettoomsättningen sjönk till 0,3 mkr (0,4), vilket var i linje med vår förväntan. Försäljning av GAD-protein är volatil mellan kvartalen. Under kvartalet har Diamyd och det amerikanska läkemedelsbolaget Protein Sciences…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jan 2020 | Diamyd Medical

Ny analys ger stöd för uppvärdering

Nettoomsättningen sjönk till 0,1 mkr (0,3), vilket var under vår förväntan. Avvikelsen ligger i en lägre försäljning av GAD-protein till andra läkemedelsbolag som genomför preklinisk forskning. Rörelsekostnaderna i Q4 (sep-nov)…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Dec 2019 | Diamyd Medical

Stor potential trots negativ studie

Nettoomsättningen steg till 0,3 mkr (0,1), vilket var över vår förväntan. Avvikelsen ligger i en högre försäljning av GAD-protein till andra läkemedelsbolag som genomför preklinisk forskning. Rörelsekostnaderna i Q4 (jun-aug)…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Jun 2019 | Diamyd Medical

Resultat från fas IIb-studien under Q3…

Nettoomsättningen steg till 0,9 mkr (0,0), vilket var ca 0,6 mkr över vår förväntan. Avvikelsen ligger i en högre försäljning av GAD-protein till andra läkemedelsbolag som genomför preklinisk forskning. Efter…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Mar 2019 | Diamyd Medical

DIAGNODE-2 nära fullrekryterad

Rörelsekostnaderna i Q2 (dec-feb) uppgick till 10,5 mkr (9,1), vilket var ca 2 mkr lägre än vårt estimat. Avvikelsen ligger i lägre forsknings- och utvecklingskostnader. Resultatet efter skatt uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jan 2019 | Diamyd Medical

Finansiering säkrad

Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 8,8 (11,5), vilket var ca SEKm 3 lägre än vårt estimat. Avvikelsen ligger i lägre forsknings- och utvecklingskostnader. Därmed skruvar vi ned vår förväntade kostnadsbild med…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2018 | Diamyd Medical

På väg att lösa diabetesgåtan

Diamyd Medical arbetar för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Bolaget har i dag två projekt 1) diabetesvaccinet Diamyd® för…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-03-26 En positiv överraskning Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-23 Ny analys ger stöd för uppvärdering Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 Stor potential trots negativ studie Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-27 Resultat från fas IIb-studien under Q3’20 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 27 Jun 2019 | Diamyd Medical

Resultat från fas IIb-studien under Q3’20

Nettoomsättningen steg till 0,9 mkr (0,0), vilket var ca 0,6 mkr över vår förväntan. Avvikelsen ligger i en högre försäljning av GAD-protein till andra läkemedelsbolag som genomför preklinisk forskning. Efter rapporten drar vi ned vårt kostnadsestimat för 2018/19e med 5 mkr drivet av lägre projektkostnad för DIAGNODE-2 än vad vi tidigare räknat med. Vi bibehåller vårt motiverade börsvärde på 1259 mkr. Drivet av resultaten av de pågående kliniska studierna kan dessa antaganden ändras snabbt. Därmed ser vi hög potential till hög risk.

Ökad försäljning av GAD-protein

Nettoomsättningen steg till 0,9 mkr (0,0), vilket var ca 0,6 mkr över vår förväntan. Avvikelsen ligger i en högre försäljning av GAD-protein till andra läkemedelsbolag som genomför preklinisk forskning. Rörelsekostnaderna i Q3 (mar-maj) uppgick till 8,9 mkr (12,6), vilket var ca 3 mkr lägre än vårt estimat på grund av lägre forsknings- och utvecklingskostnader. Därmed skruvar vi ned vår förväntade kostnadsbild med ca 5 mkr för 2018/19e. Resultatet efter skatt uppgick till -7,9 mkr (-12,6) och bolagets kassa samt kortfristiga placeringar steg till 70 mkr (53) efter inlösen av optionsprogrammet. Därmed har bolaget säkrat finansieringen till Q3’20, då resultatet från DIAGNODE-2 planeras presenteras.

DIAGNODE-2 fullrekryterad

Under kvartalet har samtliga 109 patienter rekryterats till bolagets kliniska fas IIb-studie (DIAGNODE-2). Patienterna kommer att följas i 15 månader och toplineresultat väntas under Q3’20. Efter kvartalets utgång presenterades en delrapport från den pågående studien DIAGNODE-1. De första sju patienterna som följts under hela 30-månadersperioden hade ett lågt behov av externt tillfört insulin och nära normalt långtidsblodsocker (partiell remission). Av de sju patienterna har tre fått en extra intralymfatisk injektion Diamyd® efter sitt 30-månadersbesök. Samtliga tre patienter visar på en ökad egen insulinproduktion mellan 30- och 37-månadersbesöken. Säkerheten ser god ut och inga allvarliga biverkningar har rapporterats.

Drar ned kostnadskostymen med 5 mkr

Efter rapporten drar vi ned vårt kostnadsestimat för 2018/19e med 5 mkr drivet av lägre projektkostnad för DIAGNODE-2 än vad vi tidigare räknat med. Vi bibehåller vårt motiverade börsvärde på 1259 mkr vilket motsvarar 18,2 kr per aktie. Detta bygger på en summering av förväntade kassaflöden från bolagets olika utvecklingsprojekt diskonterade med en WACC på 12%. Drivet av resultaten av de pågående kliniska studierna kan dessa antaganden ändras snabbt. Därmed ser vi hög potential till hög risk.

2019-03-28 DIAGNODE-2 nära fullrekryterad Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-24 Finansiering säkrad Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 På väg att lösa diabetesgåtan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

10 Oct 2018 | Bokslutskommuniké 2018
15 Nov 2018 | Årsstämma 2018
16 Nov 2018 | Årligutdelning
23 Jan 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
27 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
26 Jun 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
2 Oct 2019 | Bokslutskommuniké 2019
21 Nov 2019 | Årsstämma 2019
22 Nov 2019 | Årligutdelning
22 Jan 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
25 Mar 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
24 Jun 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
7 Oct 2020 | Bokslutskommuniké 2020

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner