Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 23 Nov 2018 | DDM Holding

Slopade finansiella mål

Net collections för DDM uppgår till EURm 16,8 vilket är en ökning med 153% från Q3’17 och en tillväxt om 9% q/q. Cash EBITDA ökar med 6,5% q/q till EURm…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Aug 2018 | DDM Holding

Q2 visar vägen framåt

DDM rapporterar net collections om EURm 15,5 vilket är en signifikant ökning om 55% från Q2’17. Gross ERC (estimated remaning collections) uppgår nu till EURm 269, vilket är en ökning…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | DDM Holding

Signifikant investering på Balkan visar…

DDM börjar 2018 starkt med en indrivning (net collections) om EURk 10 683. Vidare gör bolaget en signifikant investering på Balkan med fokus på Kroatien och Slovenien om EURm 30 sent…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2018 | DDM Holding

Nya mål, fortsatt expansion 2018

DDM avslutar 2017 med ett starkt kvartal, net collections (andel av förvärvande lån som drivits in)har ökat med 22% emot Q4’16 och bolagets cash EBITDA ökar med 28%. Man har…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Nov 2017 | DDM Holding

Högt tempo ger ljus framtid

DDM uppnådde under Q3 en rekordsiffra i portföljstorlek som visas i ”ERC” eller ”Estimated Remaining Collections”. Efter utgången av Q3 var storleken på ERC EURm 255, en ökning med 200%…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Aug 2017 | DDM Holding

Förväntningarna överträffas med rå…

Efter ett digert arbete med att förbereda balansräkningen under första halvan av 2017 har DDM nu slagit till och gjort två portföljköp den senaste månaden. Dessa överträffar väsentligt målet för…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 May 2017 | DDM Holding

DDM - Pusselbitarna på plats för tillv…

Början på 2017 har kännetecknats av hög aktivitet hos DDM, främst med att förbereda bolaget för tillväxt genom att stärka balansräkningen. I och med detta arbete har man också kraftigt…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-11-23 Slopade finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-01 Q2 visar vägen framåt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Aug 2018 | DDM Holding

Q2 visar vägen framåt

DDM rapporterar net collections om EURm 15,5 vilket är en signifikant ökning om 55% från Q2’17. Gross ERC (estimated remaning collections) uppgår nu till EURm 269, vilket är en ökning med 209% från samma period föregående. Första halvåret 2018 bekräftar den bild vi tidigare har haft, att bolaget nått en ny nivå i skala vilket gör att man kan upprätthålla en högre investeringsvolym och dra nytta av skalfördelar. Vidare gör den ökande storleken att man i framtiden kan fortsätta sänka sina finansieringskostnader. Vi väljer dock att justera ned våra estimat för 2018 då överlämnandet av den senaste signifikanta investeringen på Balkan har dragit ut på tiden. Det har gjort att indrivningen inte kunnat börja fullt ut. Vidare ser vi att en stor del av investeringarna som krävs för att nå 2018 års mål kommer behöva ske under H2’18 vilket gör att vi´skjuter på indrivningen av dem till perioden 2019-2020. Sammanfattningsvis tycker vi att DDM lämnar en stark rapport, nyckeltalen och tillväxten visar att man är på rätt väg och att en ny nivå av lönsamhet och intjäning är nådd, vilket gör att vi ser en fortsatt hög potential i aktien men till en hög risk.

Ett starkt kvartal som etablerar en ny nivå…

DDM rapporterar net collections om EURm 15,5 vilket är en signifikant ökning om 55% från Q2’17. Gross ERC (estimated remaning collections) uppgår nu till EURm 269, vilket är en ökning med 209% från föregående år. H1’18 bekräftar den bild vi har haft sedan bolagets CMD 2017, bolaget har nu nått en nivå där man kan upprätthålla en högre investeringsvolym samtidigt som finansieringskostnaderna sjunker och skalfördelarna ökar. De ökade skalfördelarna går att se genom att portföljtillgångar som andel av totala tillgångar nu hög, trots att kassan fortfarande är relativt stor.

…men förseningar överlämnandet av balkanportföljen…

Sent i Q1 gjordes en signifikant investering om EURm 30 på Balkan, främst bestående av säkerställd skuld. Det har nu skett en försening i överlämnandet av denna portfölj vilket gjort att indrivningsprocesserna inte hunnit börja fullt ut. Detta gör att vi väljer att skjuta på indrivningen i denna portfölj vilket gör att vi justerar ned estimaten för 2018. Vi ser även att merparten av investeringsmålet kommer behöva uppnås under H2 vilket bidrar till våra estimatjusteringar.

… och relativt låga investeringar gör att vi justerar estimaten

Med anledning av det lägre investeringstempot samt det ökade fokuset på säkerställda fordringar sänker vi våra estimat för net collections 2018 med ca 24%, vi väljer även att minska våra estimat för EPS med 45%. Den främsta anledningen till dessa förändringar är att en stor del av de investeringar som måste ske för att målet ska uppnås kommer ske sent i året och därför drivas in under perioden 2019-2020. Vidare har vi varit för optimistiska i våra prognoser om hur snabbt de fordringar som förvärvats under H2’17 kommer drivas in p.g.a. skiftet från icke-säkerställda lån Bolaget är trots dessa revideringar attraktivt värderat i förhållande till andra bolag i sektorn med EV/EBIT om 5,7x på 2018 års estimat. De större bolagen i sektorn värderas kring 10x. Anledningen till våra estimatförändringar är skiftet till säkerställd skuld, ett skifte vi ser positivt på då recovery rate är högre men, intjäningen blir slagigare. Detta innebär att vi skjuter intjäning från 2018 till 2019. Sammanfattningsvis tycker vi att DDM lämnar en stark rapport, nyckeltalen och tillväxten visar att man är på rätt väg och att en ny nivå av lönsamhet och intjäning är nådd, vilket gör att vi ser en fortsatt hög potential i aktien men till en hög risk.

Bolagsöversikt

2016 2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 324 361 610 783 796
EBIT (mkr) 93 127 216 283 286
Vinst före skatt (mkr) 48 12 48 145 142
EPS, justerad (kr) 3 0 5 9 9
EV/Försäljning (x) 1 4 2 1 1
EV/EBITDA (x) 2 5 2 1 1
EV/EBIT (x) 6 12 5 4 4
P/E (x) 8 131 5 3 3

Risk och avkastningspotential

Risknivå High Risk Nettoskuld (SEKm) 862
Kurs vid analys 28 Enterprise Value (SEKm) 1
Högsta/Lägsta (12M) 57,0/27,7 Reuters/Bloomberg DDM.ST/DDM SS
Antal aktier (m) Listning First North
Börsvärde (SEKm) 386

Estimat och värdering (SEK)

2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 361 610 783 796
EBITDA (mkr) 313 535 691 702
EBIT (mkr) 127 216 283 286
Vinst före skatt (mkr) 12 48 145 142
EPS, justerad (kr) 0 5 9 9
EK/Aktie (kr) 22 26 36 45
Utdelning (kr)
Vinst/Aktie tillväxt (%) -88 1 88 -2
EBIT marginal (%) 35 35 36 36
ROE (%) 2 20 30 23
ROCE (%) 15 18 19 15
Nettoskuld/EK (%) 2 2 2 2
EV/Försäljning (x) 4 2 1 1
EV/EBITDA (x) 5 2 1 1
EV/EBIT (x) 12 5 4 4
P/E, justerad (x) 131 5 3 3
P/EK (x) 2 1 0 0
Direktavkastning (%)
2018-05-04 Signifikant investering på Balkan visar vägen framåt Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Nya mål, fortsatt expansion 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-07 Högt tempo ger ljus framtid Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-07 Förväntningarna överträffas med råge Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-15 DDM - Pusselbitarna på plats för tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-09 En positiv spiral kan börja Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-24 Positionerade för tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-22 Positionerade för tillväxt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

28 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
8 Mar 2017 | Extrastämma 2017
11 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Årsstämma 2016
1 Jun 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
3 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
2 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
18 Dec 2017 | Extrastämma 2017
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
3 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
23 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Årligutdelning
31 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner