Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 26 Apr 2019 | BE Group

Starkt kassaflöde med stabila utsikter

BE Group redovisar en nettoomsättning på 1205 (1226) mkr för bolagets första kvartal 2019, en minskning på 2% y/y där primärt produktionsverksamheten i Finland och distributionsverksamheten i Baltikum tynger. Vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Jan 2019 | BE Group

Utdelning och lönsamhetsförbättringar…

BE Group redovisar ett starkt kvartal, primärt drivet av affärsområdet Sverige & Polen. Den organiska tillväxten uppgick till 3% där omsättningen landade på SEKm 1154 (1095). Underliggande rörelseresultat uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2018 | BE Group

Försäljningslyft från ståltullar

BE Group redovisar en nettoomsättning på SEKm 1111 (968) för Q3’18, en tillväxt på 15%. Den organiska tillväxten under kvartalet uppgick till 4%, där segmentet Sverige & Polen stack ut…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2018 | BE Group

Starkt kassaflöde, försäljning och r…

BE Group redovisar ett starkt andra kvartal med en försäljning på SEKm 1 312 (1​ ​147), 7% över våra estimat. Tillväxten Y/Y blev därmed 14%, varav 8% organisk tonnagetillväxt. Det…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2018 | BE Group

Starkaste kvartalet sedan 2008

BE Group redovisar sitt starkaste kvartal i det underliggande rörelseresultatet sedan 2008. Nettoomsättningen landade på 2% under vårt estimat medan det underliggande rörelseresultatet och marginalen överraskade positivt. Koncernen underliggande marginalen…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Feb 2018 | BE Group

Fortsatt stabil utveckling i kä…

BE Group redovisar ett resultat överlag i linje med våra estimat för det fjärde kvartalet 2017. Omsättningen landade på SEKm 1095 (953) vilket var något över vad vi hade räknat…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Oct 2017 | BE Group

Ännu ett kliv mot ett lönsammare BE…

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till SEKm 968 (892) där våra förväntningar låg på SEKm 945. Det underliggande rörelseresultatet förbättrades till SEKm 22 (10) vilket markera tre kvartal i…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-04-26 Starkt kassaflöde med stabila utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-31 Utdelning och lönsamhetsförbättringar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-24 Försäljningslyft från ståltullar Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-20 Starkt kassaflöde, försäljning och rörelseresultat Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Starkaste kvartalet sedan 2008 Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-02 Fortsatt stabil utveckling i kärnsegmenten Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-26 Ännu ett kliv mot ett lönsammare BE Group Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-24 Oväntad svaghet tillfällig i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 24 Jul 2017 | BE Group

Oväntad svaghet tillfällig i Q2

BE Group rapporterade ett underliggande resultat för sitt andra kvartal som inte levde upp till förväntningarna. Vid en närmare granskning ser bilden bättre ut då en hel del av effekten beror på strukturellt positiva förändringar, som avvecklingen av BE Eskilstuna, och periodiseringseffekter. Volymerna kan nämnas som något svagare än väntat men priserna är fortsatt starka vilket ger en organisk försäljningstillväxt på 15% för Q2 jämfört med samma period 2016. Det underliggande resultatet blir dock oförändrat då bruttomarginalen inte hänger med. De strukturella greppen samt en kommande förbättring av rörelsekapitalet gör dock att vi inte ser några hinder för strukturellt ökande lönsamhet och kassaflöde vilket vi fortfarande förväntar oss för helåret.

Resultatet svagare än väntat

BE Group rapporterade ett andra kvartal som visade på något lägre volymer än vi väntat oss och en lägre bruttomarginal vilket resulterade i en lägre underliggande EBIT. Priserna är fortsatt starka och priskomponenten samt mix står för hela försäljningsökningen jämfört med samma period 2016. Prisbilden syns även i en positiv uppskrivningseffekt på lagret med SEKm 8. Ökningen i försäljning rensat för strukturella förändringar var 15% i Q2 YoY men ökningen blev nästan helt utraderad av ett fall i bruttomarginalen till 13,8% jämfört med 15,3% i Q1 17 och 14,5% för helåret 2016. Ungefär 0,8 procentenheter av bruttomarginalfallet kan förklaras av avvecklingen av BE Eskilstuna (se nedan). I övrig verksamhet kan nämnas att man gjort en större affär i Finland med låg men väldigt säker marginal samt att det finns en generell negativ press på priser och marginal framförallt i Finland. Sammantaget sänker vi 2017e EPS med 6% men lämnar 2018-2019e i stort sett oförändrat.

Olönsam verksamhet läggs ned

Bolaget meddelade i slutet av maj att man har valt att avveckla divisionen BE Group Produktion Eskilstuna AB. I termer av försäljning har den här enheten varit en liten del men den har orsakat oproportionerliga förluster för koncernen med SEKm -19 i 2016 och SEKm -8 i Q1 2017. En engångskostnad på SEKm -45 har tagits i samband med detta och denna kostnad påverkade resultatet i Q2 negativt. Processen ska vara klar redan i Q3 och kommer sedan att lyfta resultatet för BE Group framöver. Vi ser det som positivt att ledningen visar handlingskraft och använder en period av relativ styrka i marknaden att göra nödvändiga strukturella förbättringar. Ett annat problemområde utanför kärnaffären är Lecor i Kungälv som är ett projektbolag inom stålteknik där en god orderingång i Q2 ger visst hopp om vändning.

Kassaflödet tillfälligt negativt

Det operativa kassaflödet under kvartalet var negativt med SEKm -49 vilket var en överraskning som ledde till att nettoskulden ökade något igen efter att ha fallit ett antal kvartal på raken. En ökning av rörelsekapitalet på SEKm 65 förklarar nästan hela effekten. Efter samtal med bolaget anser vi att det till största del rör sig om otur med timing av kundfordringar och en viss lageruppbyggnad. Sannolikt kommer detta reverseras framöver och dessutom kommer de SEKm 23 man fått för en försäljning av en fastighet i Tjeckien under första halvåret in i Q3 bör bidra till en fortsatt minskning av nettoskulden för helåret.

2017-05-02 Momentum och hävstång Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-20 Q4 når inte riktigt hela vägen Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 Svarta siffror men svagt kassaflöde Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-02 Medvind från stålpriser och bättre struktur Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-12 Struktur och lönsamhet förbättras i tuff marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-19 Viss stabilisering i väntan på bättre marknad Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-27 Växer bra på hemmamarknaden Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-17 Händelsefull höst att vänta Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-12 Nyemission genomförd Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-29 Stigande volymer i Norden Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-06 Ett riktigt stålbad Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-24 Motig marknad; fokus på försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-17 Väntar på förbättring Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-29 Små ljusglimtar Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-06 Botten passerad Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

2 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
19 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
23 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
31 Jan 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
26 Apr 2019 | Årligutdelning
18 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
24 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner