Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 18 Feb 2019 | Arise

Hög projektaktivitet lyfter kassaflö…

Trots fortsatt svaga vindar i Q4’18 så visar aktivitetsnivån i utvecklingsverksamheten, där pågående byggnation av Svartnäs går över förväntan, och en dignande pipeline där storprojektet Skaftåsen på omkring 200 MW…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2018 | Arise

Starkt kassaflöde backar upp nytt…

Ett överraskande starkt rörelseresultat på SEKm 72 i Q3 ger gott stöd åt bolagets nya ambitiösa mål att minska nettoskulden från dagens SEK 957 till under SEKm 700 vid slutet…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2018 | Arise

Ökat fokus på växande pipeline

Trots en uppgång i kraft- och certifikatpriserna så pressade frånvaron av projektförsäljningar och svag vindkraftsproduktion intäkter och EBIT till SEKm 48 resp. SEKm 6 i Q2. Med Krange Vinds två…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | Arise

Projektverksamheten avgörande trots…

Intäkterna i första kvartalet blev svagare än vi räknat med på grund av lägre utvecklingsintäkter och lägre produktion än vi ursprungligen räknat med. Sammantaget med en återhämtning i totalintäkten för…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Feb 2018 | Arise

Goda förutsättningar för resultatlyft…

Med en nettovinst på SEKm 5 blev fjärde kvartalet bolagets tredje vinstkvartal på nästan tre år. Samtidigt ser vi ett tydligt uppsving i utländskt investerarintresse på projektförsäljningsmarknaden och en stabilisering…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2017 | Arise

Nedskrivning på botten av cykeln?

Efter ytterligare ett riktigt svagt år för totalintäkten kom ännu en nedskrivning på SEKm 152. Men med en positiv trend och fundamentalt stöd för både kraft- och certifikatpriser, finns det…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2017 | Arise

Både goda och dåliga nyheter

Andra kvartalet bjöd på svar på de två viktigast frågorna på kort till medellång sikt för Arise. Medan Miljööverdomstolens nej till projektet Kölvallen på 200 MW blev en riktig kalldusch…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-02-18 Hög projektaktivitet lyfter kassaflödet 2019-2020 Visa Stäng
2018-11-11 Starkt kassaflöde backar upp nytt ambitiöst mål Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-19 Ökat fokus på växande pipeline Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 19 Jul 2018 | Arise

Ökat fokus på växande pipeline

Trots en uppgång i kraft- och certifikatpriserna så pressade frånvaron av projektförsäljningar och svag vindkraftsproduktion intäkter och EBIT till SEKm 48 resp. SEKm 6 i Q2. Med Krange Vinds två parker om totalt 180 MW och en fortsatt positiv trend i utländskt investerarintresse på projektförsäljningsmarknaden ser vi goda förutsättningar att bolaget ska kunna sälja de över 400 MW osålda projekt fördelade på fem parker man har närmast i pipeline, vilket skulle innebära ett betydande lönsamhetslyft 2019 och framförallt 2020. Efter en uppgång på 27% sedan årsskiftet handlas aktien till P/E 17x 2019. Året därpå sjunker P/E-talet till 6x varför vi ändå ser 50% uppsida till SEK 25 som möjlig på lite längre sikt. Det innebär en hög potential i aktien till en hög risk.

Svagare vindar och högre priser

På grund av svagare vindar än normalt minskade den egenägda produktionen med 23% i kvartalet, till 65 GWh. Det kompenserades dock av ett 163 SEK/MWh högre snittpris på 534 SEK/MWh. Även om intäkterna från vindkraftsproduktion ökade så räckte det inte för att kompensera för de lägre intäkterna från utvecklings- och förvaltningsverksamheten, som föll från SEKm 81 i Q2 2017, till SEKm 14 i Q2 i år p.g.a. att inga projektförsäljningar genomfördes under kvartalet. Totalt sett blev resultatet före skatt SEKm -13.

Betydande breddning av pipeline

Inom projektutvecklingen fortsätter byggnationen av Svartnäs på 115 MW, som beräknas klar i Q1 2019, samt arbetet med att slutplanera Bröcklingeberget på 45 MW och Enviksberget på 35 MW så att de kan säljas under andra halvåret. Därtill har Skaftåsen på ca 150 MW beviljats elnätskoncession. Vi har tidigare lyft fram dessa fyra projekt som avgörande för intäktsutsikterna, men med optionsavtalet om förvärv av Krange Vinds två projekt, Ranasjöhöjden på ca 110 MW och Salsjöhöjden på ca 70 MW, som beräknas kunna säljas mot slutet av 2019, har bolaget breddat sin pipeline markant, då risken också fördelas på sex istället för fyra projekt. Vi fortsätter räkna med att den svåranalyserade projektutvecklingen ska ge ett genomsnittligt resultatbidrag på SEKm 1 per MW, vilket borde lyfta resultatet till närmare SEKm 100 inom vår prognoshorisont. Efter ett svagare resultatbidrag från Q2 än väntat så har vi sänkt vår prognos för EBIT med 12% för 2018. Vi lämnar prognosen nära oförändrad för 2019 medan vi höjt den med 14% för 2020, då vi räknar med ett visst genomslag på resultaträkningen från förvärvet av Krange Vind.

Fokus åter på projektutvecklingsverksamheten

En klar förbättring av både kraft- och certifikatpriserna gynnar just nu hela den svenska vindkraftsmarknaden, vilket också ökar attraktionen för utländska investerare. Därför ser vi goda chanser för att bolaget ska lyckas avyttra Bröcklingeberget, Enviksberget och Skaftåsen de närmsta 18 månaderna. Efter höstens nedskrivningar av vindkrafttillgångar på SEKm 152, förra vårens konvertibelemission och den nyliga refinansieringen av den säkerställda obligationen på SEKm 650 kan marknadens fokus nu återvända till den för aktien avgörande projektutvecklingsaffären. Aktien är nu upp 27% sedan årsskiftet och värderingen på P/E 17x 2019 inte fullt lika attraktiv längre. 2020 sjunker P/E-talet till 6x varför vi ändå ser 50% uppsida till SEK 25 som möjlig på lite längre sikt. Det innebär en hög potential för aktien till en hög risk.

2018-05-04 Projektverksamheten avgörande trots medvind Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 Goda förutsättningar för resultatlyft 2019-2020 Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Nedskrivning på botten av cykeln? Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 Både goda och dåliga nyheter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-08 Svagt Q1 i linje med vår förväntan om ett mellanår Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-21 Ett mellanår för projektutvecklingen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-15 Motvinden ökar efter kursuppgång Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-20 Fortsatt hög aktivitet trots svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Fortsatt resultatpress trots hög projektaktivitet Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-15 Projekt- och förvaltningsfokus ger utdelning Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-08 Storstädning innan nye Vd:n kommer in Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-19 Politisk obeslutsamhet försenar kvothöjning Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 Vändning i sentimentet motiverar ljusare syn på aktien Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-16 Goda utsikter för återhämtning 2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-11-13 Blackrockaffären visar bärkraften i nya strategin Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-13 Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-21 Fortsatt potential trots pressat kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2014-06-13 Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-07 Skärpning av kvotplikt motverkar baktung expansion Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-07 Skärpning av certifikatsystemet ger stöd åt kursen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
4 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
5 May 2017 | Årligutdelning 2017
19 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
3 May 2018 | Årsstämma 2017
3 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
4 May 2018 | Årligutdelning
4 May 2018 | Årligutdelning 2018-Q2
18 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
17 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner