Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 27 Aug 2019 | Maha Energy

Skjuter produktionslyftet framför sig

Trots vår återhållsamhet i produktionsestimaten (där vi efter Q1’19-rapporten framhöll att vår prognos låg lägre än bolagets indikerade nivå pga. bland annat flaskhalsar i ”offtake agreements”), så vinstvarnade bolaget med…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2019 | Maha Energy

Ingen inbromsning i varken aktivitet…

Rapporten för första kvartalet visar ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion. Vid sidan av fortsatt arbete med befintliga brunnar (vilket nu inkluderar Attic) som vi räknar med ska fördubbla…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Mar 2019 | Maha Energy

Nya brunnar accelererar takten 2020

Presentationen av bolagets kapitalplan för 2019 omfattade borrningen av en ny brunn på Tartaruga, MH-1, och två nya brunnar på Tie, TS-1 och TS-2, samt en ökning av ythanteringskapaciteten på…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2019 | Maha Energy

Tydliga kliv mot nästa nivå av intä…

Produktionen i Q4 på 2454 boepd motsvarade en ökning på 57% från Q3’18. En hög andel fasta rörelsekostnader bidrog till att netback per fat på USD 43,3 minskade mindre än…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2018 | Maha Energy

Produktionsdubbling kvar i korten trots…

Trots utdragna förseningar i bolagets arbetsprogram så bidrog oljepriset till att göra tredje kvartalet till bolagets starkaste någonsin, med intäkter på USDm 9 och ett nettoresultat på USDm 3,2, vilket…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Oct 2018 | Maha Energy

Kortsiktig förskjutning av hög…

Efter ett halvår av utdragna förseningar och oväntade problem i arbetsprogrammet har Maha nu sänkt sin helårsprognos för produktionen från 2040 bopd till 1600-1700 bopd 2018. Samtidigt klarnar bilden något…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2018 | Maha Energy

Ökar produktionen men i otakt med vä…

Trots förseningarna i bolagets arbetsprogram för Brasilien så blev Q2 starkt med en produktion på 1429 boepd, en EBITDA på USDm 4 och bolagets tredje kvartal med nettovinst (USDm 1,9)…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-08-27 Skjuter produktionslyftet framför sig Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Nya brunnar accelererar takten 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-01 Tydliga kliv mot nästa nivå av intäkter och produktion Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Kortsiktig förskjutning av hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Ökar produktionen men i otakt med värderingen Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 30 Aug 2018 | Maha Energy

Ökar produktionen men i otakt med värderingen

Trots förseningarna i bolagets arbetsprogram för Brasilien så blev Q2 starkt med en produktion på 1429 boepd, en EBITDA på USDm 4 och bolagets tredje kvartal med nettovinst (USDm 1,9) på raken. Förseningarna har dock gjort den väntade produktionsökningen något mer svårbedömd i tiden, men med bolagets beskrivning av kommande åtgärder ser vi goda chanser för fortsatta produktionsökningar mot nya toppar runt 2800 boepd mot slutet av året, och mer därtill 2019. Aktien har dock dubblats på bara 3 månader vilket betyder att värderingen av EV/2P på 6,8x nu är i linje med snittet för sektorn. Även om den fortsatta uppgången kan förväntas gå långsammare, och risken på nedsidan ökat, så tror vi att fortsatt stigande produktion motiverar en hög potential i aktien, till en hög risk.

Starkt resultat och kassaflöde trots förseningar

Som redan meddelats i bolagets produktionsuppdatering så uppgick produktionen till 1429 boepd i Q2. Det är en minskning med 19% jämfört med Q1 på grund av de planerade produktionsstoppen för att öka produktionen, arbeten som dock blivit försenade med 6 veckor (se vår analys Förseningar förändrar inte helhetsbilden från 5 juli). Det översatte till intäkter på USDm 7,6 vilket var 4% över vårt estimat. Trots högre OPEX per fat än väntat, (ökade från USD 10 per fat i Q1 till USD 14,3 i Q2 på grund av lägre kostnadsabsorption på grund av produktionsstoppet på Tartaruga) så blev även nettoresultatet på USDm 1,8 högre än väntat. Kassaflödet från verksamheten uppgick till USDm 3,2 och med lägre investeringar än väntat i kvartalet, på USDm 2,5, så uppgick kassan till USDm 20. Vi fortsätter dock räkna med investeringar för helåret i linje med bolagets guidning på USDm 23,5, som kommer finansieras helt med eget kassaflöde och befintlig kassa.

Kommande produktionslyft något svårbedömt i tid

Operationellt ligger fokus nu på horisontalborrningen av 107D, som påbörjas i dagarna, varefter riggen flyttas för renovering av 7TTG. Vidare har GTE-3 på Tiefältet testat 960 bopd i juli och nu väntar installationen av en jet pump på GTE-4 och borrningen av Attic i oktober, som kan bidra till att lyfta produktionen ytterligare under H2’18. Förseningarna har gjort tidshorisonten på de väntade produktionsökningarna mer svårbedömd men vi räknar nu med en produktion på 2100 boepd för 2018 (vilket innebär ca 2800 boepd mot slutet av året) och omkring 3400 boepd 2019. Med uppdaterade oljeprisantaganden (snittet av 3 stora oljekonsulters prognos) och nya rabatter/premier för oljeproduktionen i Brasilien så har vi höjt vår EBIT-prognos med 11% för i år och 4% för 2019.

Operationell utveckling som laggar kursen

Med en dubbling av aktien på bara de senaste 3 månaderna är det svårt att argumentera för att den stora omvärderingen ska ligga framför bolaget. Med en värdering av EV/2P på 6,8x så är värderingen nu i linje med snittet bland svensknoterade oljebolag på 6,7x. Bolaget har dock goda utsikter för att fortsätta öka produktionen brant kommande år, och möjligen även reserverna. Med en netback på USD 39 per fat finns gott om utrymme till breakeven. Även om den fortsatta uppgången kan förväntas gå långsammare, och risken på nedsidan ökat, så fortsätter vi se en hög potential i aktien, till en hög risk.

2018-07-05 Förseningar förändrar inte helhetsbilden Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Mer än bara exponering mot stigande oljepris Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Reservrapport och kapitalplan visar hög aktivitet 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Lägger i nästa växel våren 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Upplagt för hög aktivitet och stora investeringar Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Omstöpningen på väg mot mållinjen Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-02 Första steget mot ökad produktion på Tartaruga klart Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 Köp av Tie fördubblar produktionspotentialen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-30 Tar klivet över tröskeln in i nästa fas Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-07 På tröskeln till kraftig expansion Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

1 Mar 2017 | Bokslutskommuniké 2016
30 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
16 Jun 2017 | Årsstämma 2016
19 Jun 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
29 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
29 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 May 2018 | Årsstämma 2017
13 Jun 2018 | Årligutdelning
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
30 Apr 2019 | Årsstämma 2018
2 May 2019 | Årligutdelning
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner