Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 26 Nov 2019 | Maha Energy

Flertal ljuspunkter trots tidigare…

Både omsättning och EBITDA för tredje kvartalet kom in helt i linje med våra förväntningar, på USD 16,1m resp. USD 10,7m. Även om senaste tiden dominerats av bolagets nyliga sänkning…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Nov 2019 | Maha Energy

Kortsiktiga motgångar pressar aktien

För andra gången i höst har Maha sänkt sin produktionsprognos för 2019, från 3 300 – 3 660 bopd till nu 2 750 – 2 900 bopd. Det beror dock…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Aug 2019 | Maha Energy

Skjuter produktionslyftet framför sig

Trots vår återhållsamhet i produktionsestimaten (där vi efter Q1’19-rapporten framhöll att vår prognos låg lägre än bolagets indikerade nivå pga. bland annat flaskhalsar i ”offtake agreements”), så vinstvarnade bolaget med…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2019 | Maha Energy

Ingen inbromsning i varken aktivitet…

Rapporten för första kvartalet visar ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion. Vid sidan av fortsatt arbete med befintliga brunnar (vilket nu inkluderar Attic) som vi räknar med ska fördubbla…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Mar 2019 | Maha Energy

Nya brunnar accelererar takten 2020

Presentationen av bolagets kapitalplan för 2019 omfattade borrningen av en ny brunn på Tartaruga, MH-1, och två nya brunnar på Tie, TS-1 och TS-2, samt en ökning av ythanteringskapaciteten på…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2019 | Maha Energy

Tydliga kliv mot nästa nivå av intä…

Produktionen i Q4 på 2454 boepd motsvarade en ökning på 57% från Q3’18. En hög andel fasta rörelsekostnader bidrog till att netback per fat på USD 43,3 minskade mindre än…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2018 | Maha Energy

Produktionsdubbling kvar i korten trots…

Trots utdragna förseningar i bolagets arbetsprogram så bidrog oljepriset till att göra tredje kvartalet till bolagets starkaste någonsin, med intäkter på USDm 9 och ett nettoresultat på USDm 3,2, vilket…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-11-26 Flertal ljuspunkter trots tidigare prognossänkning Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Kortsiktiga motgångar pressar aktien Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-27 Skjuter produktionslyftet framför sig Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Nya brunnar accelererar takten 2020 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 8 Mar 2019 | Maha Energy

Nya brunnar accelererar takten 2020

Presentationen av bolagets kapitalplan för 2019 omfattade borrningen av en ny brunn på Tartaruga, MH-1, och två nya brunnar på Tie, TS-1 och TS-2, samt en ökning av ythanteringskapaciteten på Tartaruga till upp till 2500 bopd. Då en del av borrningarna kan väntas förskjutas in i 2020, så lämnar vi våra produktionsförväntningar för 2019 oförändrade på drygt 4200 boepd och räknar med en produktionsökning till 6500 boepd 2020 (tidigare 5800), varför vi höjt vårt EBIT-estimat för 2020e med 16%. Ett fortsatt starkt kassaflöde väntas mer än täcka de planerade expansionsinvesteringarna på USD 20m 2019, vilket motiverar en sänkning av vår riskrating till medelhög (hög). Värderingen av EV/EBITDA på 4,7x ’19e, 2,6x ’20e lämnar gott om utrymme för en fortsatt uppvärdering. Med ett potentiellt besked om ett större förvärv som potentiell trigger ser vi fortsatt en hög potential i kursen, men nu till en medelhög risk.

Kapitalplanen för 2019 publicerad

Efter förseningar i 2018 års kapitalplan, där de avslutande stegen ännu återstår, har bolaget nu presenterat kapitalplanen för 2019. De kommande aktiviteterna i planen omfattar en så kallad Deliniation Well på Tartaruga, MH-1 för att testa de tidigare otestade sandstenslagren i Penedo-reservoaren. Även om samtliga 27 lager har penetrerats tidigare och visat indikationer om olja så har endast 4 testas tidigare, då samtliga 4 bekräftat förekomsten av olja. Därtill ska ythanteringskapaciteten på Tartaruga ökas för att kunna hantera upp till 2500 bopd. På Tie ska två nya brunnar borras, TS-1 och TS-2, med syftet att förlänga fältets långsiktiga produktionsplatå bortom 2019. Faktorer bortom bolagets kontroll, såsom tillstånd etc. gör det dock sannolikt att borrningarna kan förskjutas något. Efter kapacitetsökningen av fältets processanläggning till 5000 bopd i 2018 års plan väntas inga ytterligare ökningar där i nuläget.

Höjer vår förväntan på produktionen 2020

Med tre nya hål planerade att borras det kommande året så lämnar vi våra produktionsförväntningar för 2019 oförändrade på drygt 4200 boepd men räknar nu med en produktionsökning till 6500 boepd 2020 (tidigare 5800). Detta förutsätter fortsatta framgångar inte bara med produktionen, utan även i arbetet med flaskhalsar i ythantering, gasrestriktioner och offtake agreements. Med fortsatt god ekonomi i nya brunnar har vi höjt vårt EBIT-estimat för 2020e med 16%.

Kassaflödesfinansierade investeringar motiverar sänkt risk

Efter ett operativt kassaflöde som helt finansierat bolagets kapitalplan 2018 räknar vi med att även årets kassaflöde ska täcka bolagets planerade investeringar på USD 20m i planen 2019, och mer därtill. Kombinerat med en kassaposition på USD 20m i Q4’18 motiverar det en sänkning av vår riskrating för Maha till medelhög (hög). En fortsatt brant produktionsökning kommande år, och en hälsosam netback per fat på över USD 40, gör att värderingen av EV/EBITDA på 4,7x ’19e sjunker till 2,6x 2020e, vilket lämnar gott om utrymme för en fortsatt uppvärdering. Med förväntan om ett positivt nyhetsflöde 2019 och potentiellt besked om ett större förvärv som potentiella triggers ser vi fortsatt en hög potential i aktien, men nu till en medelhög risk.

2019-03-01 Tydliga kliv mot nästa nivå av intäkter och produktion Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Kortsiktig förskjutning av hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Ökar produktionen men i otakt med värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Förseningar förändrar inte helhetsbilden Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Mer än bara exponering mot stigande oljepris Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Reservrapport och kapitalplan visar hög aktivitet 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Lägger i nästa växel våren 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Upplagt för hög aktivitet och stora investeringar Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Omstöpningen på väg mot mållinjen Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-02 Första steget mot ökad produktion på Tartaruga klart Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 Köp av Tie fördubblar produktionspotentialen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-30 Tar klivet över tröskeln in i nästa fas Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-07 På tröskeln till kraftig expansion Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

1 Mar 2017 | Bokslutskommuniké 2016
30 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
16 Jun 2017 | Årsstämma 2016
19 Jun 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
29 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
29 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 May 2018 | Årsstämma 2017
13 Jun 2018 | Årligutdelning
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
30 Apr 2019 | Årsstämma 2018
2 May 2019 | Årligutdelning
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner