Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 18 Feb 2019 | Catena

Kvalitet till ett högt pris

Catenas hyresintäkter uppgick för 2018 till 1 090,7 mkr, en ökning med cirka 22% från 2017. Förvaltningsresultatet uppgår till 571,3 mkr, en ökning med 30% får föregående år. EPRA-NAV ökade…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Oct 2018 | Catena

Mer mark och stabila kassaflöden

Hyresintäkterna för årets 9 första månader uppgår till SEKm 805, en ökning med 22% från samma period föregående år. Intjäningsförmågan på hyresintäkter på 12-månadersbasis uppgår nu till SEKm 1 112,8,…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Jul 2018 | Catena

Intressanta förvärv och aktivitet på…

Catena ökar sina hyresintäkter till SEKm 527,5 under H1 2018 vilket motsvarar en ökning med 22% mot första halvåret 2017. Driftsnettot uppgår till SEKm 396,6 vilket motsvarar en överskottsgrad om…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2018 | Catena

Den säkra vinnaren på ökad e-handel

Catena ökar sina hyresintäkter med 13% från föregående kvartal till SEKm 263,2, ökningen från Q1 2017 är ca 25%. Ökningen går att härleda till både förvärv och färdigställande av större…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Feb 2018 | Catena

En kedja av styrkor

Catena avslutar året starkt med 13% högre hyresintäkter än förra året. Vi ser även positivt på att vakanserna har sjunkit till 5,6% vilket i princip innebär att beståndet är fullt…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Nov 2017 | Catena

Catena bygger vidare

Catena redovisade hyresintäkter på SEKm 225 för det tredje kvartalet. Denna siffra är den högsta i bolagets historia. Vi ser dock att överskottsgraden sjunker något till följd av säsongseffekter. Bolaget lämnar…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2017 | Catena

Ännu ett rekordkvartal

Catena redovisade hyresintäkter på SEKm 222,1 för det andra kvartalet. Denna siffra, såväl som överskottsgraden och förvaltningsresultatet, är den högsta som åstadkommits sedan Tribona-affären gjordes för snart 18 månader sedan.…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-02-18 Kvalitet till ett högt pris Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-29 Mer mark och stabila kassaflöden Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 29 Oct 2018 | Catena

Mer mark och stabila kassaflöden

Hyresintäkterna för årets 9 första månader uppgår till SEKm 805, en ökning med 22% från samma period föregående år. Intjäningsförmågan på hyresintäkter på 12-månadersbasis uppgår nu till SEKm 1 112,8, en ökning med 2,5% sedan Q2’18 Driftsöverskottet ökar med 22% under samma period mot Q3’17 och uppgår nu till SEKm 610,5, detta motsvarar en överskottsgrad om 75,7%. Bolags EPRA-NAV uppgår nu till SEK 164,88 per aktie, en ökning med ca 5% under kvartalet. Under kvartalet har Catena varit aktiva på förvärvsmarknaden vilket gör att man nu har en landbank på över 1,7m kvadratmeter. Landbanken gör att man kan utveckla projekt åt kunder i egen regi vilket har en betydligt högre ROI än förvärvade fastigheter. Vidare har man möjlighet att få en högre överskottsgrad i egenutvecklade fastigheter än äldre förvärvade. Möjligheten till projektutveckling i egen regi samt den goda direktavkastningen i bolagets fastighetsbestånd gör att vi ser en medelhög potential i bolaget till en låg risk. .

Ett starkt kvartal

Hyresintäkterna för årets 9 första månader uppgår till SEKm 805, en ökning med 22%. Intjäningsförmågan på hyresintäkter på 12-månadersbasis uppgår nu till SEKm 1 112,8, en ökning med 2,5% sedan Q2’18 Driftsöverskottet ökar med 22% under samma period mot Q3’17 och uppgår nu till SEKm 610,5, detta motsvarar en överkottsgrad om 75,7%. Bolags EPRA-NAV uppgår nu till SEK 164,88 per aktie, en ökning med ca 5% under kvartalet. Vi bedömer att bolaget kan närma sig SEK 170 i EPRA-NAV per aktie i slutet av året. Sammanfattningsvis ser vi detta kvartal som ett styrkekvartal för Catena och siffrorna visar varför det är ett av börsens starkaste fastighetsbolag.

Bra markaffärer…

Under kvartalet förvärvade Catena 450 000 kvm mark i logistikläget Stockholm Syd i Nykvarn kommun. Köpeskillingen uppgick till SEKm 315. För närvarande drivs detaljplanarbete och beroende på utfallet kan mellan 30-50% av tomtmarken utvecklas. Efter kvartalets utgång förvärvades 600 000 kvadratmeter mark i anslutning till E-City Engelholm för SEKm 42,5. Här bedömer vi att 30-45% av marken kan bebyggas. Catena har nu en landbank om ca 1,7m kvadratmeter. Detta gör att man kan utveckla projekt åt kunder i egen regi vilket leder till en hög hyresgästanpassning samt bättre överskottsgrad i färdiga fastigheter. Denna landbank och den höga efterfrågan på logistikfastigheter, som drivs av den ökade e-handeln, ger stöd åt vår förväntan om att Catena ska kunna försätta expandera sitt NAV med ca 10% de kommande åren och bibehålla en hög utdelning.

…gör att vi bibehåller våra estimat

Vi lämnar vår våra estimat för de kommande åren i stort sett oförändrade frånsett några justeringar relaterade högre referensräntor, som sänker vårt estimat för EPS med 8% för 2018 och 6% 2019. Fortsatt projektutveckling kommer att driva tillväxt i hyresintäkterna och en ökning av NAV, som även får stöd av sjunkande avkastningskrav. Vidare ser vi att Catena är en strukturell vinnare på den ökade e-handeln. Catena är marknadsledande inom b.la. lager för livsmedel vid onlineförsäljning , en marknad som väntas växa med 20% de kommande åren. Sammanfattningsvis ser vi medelhög potential i aktien, relaterat till bolagets projektutveckling och den starka marknaden för logistikfastigheter, till låg risk.

2018-07-11 Intressanta förvärv och aktivitet på finanseringsfronten Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Den säkra vinnaren på ökad e-handel Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 En kedja av styrkor Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-02 Catena bygger vidare Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 Ännu ett rekordkvartal Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-05 Hög aktivitet ger resultat Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-06 Catena visar underliggande styrka inför 2017 Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-14 Catena - Affärer växer beståndet och intjäningen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-17 Rent kvartal med gradvisa förbättringar Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-06 Nytt kapital ger utrymme för expansion Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-21 Vinnare på strukturella trender Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
27 Apr 2017 | Årsstämma 2016
28 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
28 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
10 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
10 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
27 Apr 2018 | Årligutdelning
4 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
10 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
11 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
10 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
6 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
29 Apr 2020 | Årsstämma 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner