Senaste analysen | 1 Sep 2023 | Intervacc

IVACC Q2’23

  Försäljningen i gång på de viktigaste europeiska marknaderna Q4 var det första kvartalet där Strangvac var tillgängligt på de viktigaste europeiska marknaderna. Lanseringen är i väldigt tidig fas och…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 May 2023 | Intervacc

Villkoren för företrädesemissionen…

  Försäljningen i gång på de viktigaste europeiska marknaderna Q4 var det första kvartalet där Strangvac var tillgängligt på de viktigaste europeiska marknaderna. Lanseringen är i väldigt tidig fas och…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2023 | Intervacc

Försäljningsstarten tar längre tid ä…

  Försäljningen i gång på de viktigaste europeiska marknaderna Q4 var det första kvartalet där Strangvac var tillgängligt på de viktigaste europeiska marknaderna. Lanseringen är i väldigt tidig fas och…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Apr 2023 | Intervacc

Analyskommentar - Företrädesemission

  Försäljningen i gång på de viktigaste europeiska marknaderna Q4 var det första kvartalet där Strangvac var tillgängligt på de viktigaste europeiska marknaderna. Lanseringen är i väldigt tidig fas och…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2023 | Intervacc

Långsiktiga finansiella mål…

  Försäljningen i gång på de viktigaste europeiska marknaderna Q4 var det första kvartalet där Strangvac var tillgängligt på de viktigaste europeiska marknaderna. Lanseringen är i väldigt tidig fas och…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2022 | Intervacc

Strangvac till försäljning på de…

  Försäljningen i gång på de viktigaste europeiska marknaderna Q4 var det första kvartalet där Strangvac var tillgängligt på de viktigaste europeiska marknaderna. Lanseringen är i väldigt tidig fas och…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Oct 2022 | Intervacc

Analyskommentar - Strangvac frisläppt f…

  Försäljningen i gång på de viktigaste europeiska marknaderna Q4 var det första kvartalet där Strangvac var tillgängligt på de viktigaste europeiska marknaderna. Lanseringen är i väldigt tidig fas och…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-09-01 IVACC Q2’23 Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Villkoren för företrädesemissionen kommunicerade Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Försäljningsstarten tar längre tid än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Analyskommentar - Företrädesemission Visa Stäng
2023-02-20 Långsiktiga finansiella mål kommunicerade Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 20 Feb 2023 | Intervacc

Långsiktiga finansiella mål kommunicerade

 

Försäljningen i gång på de viktigaste europeiska marknaderna

Q4 var det första kvartalet där Strangvac var tillgängligt på de viktigaste europeiska marknaderna. Lanseringen är i väldigt tidig fas och nettoomsättningen blev blyga 4 mkr. EBIT blev -23 mkr, tyngt av kostnader kopplade till kostnader i samband med lanseringen. Mottagandet från veterinärer tycks vara fortsatt positivt och det finns hästar som redan vaccinerats med flera doser.

Långsiktiga finansiella mål kommunicerade

För första gången kommunicerade bolaget finansiella mål för den långsiktiga potentialen, där Strangvac sägs ha potential att nå en årlig global försäljning överstigande 1 mdkr med en bruttomarginal på ca 65%. Detta är försiktigare än våra tidigare prognoser om långsiktiga årliga intäkter om ca 2 mdkr och en bruttomarginal på 80% vid höga volymer. Godkännandeprocessen för den amerikanska lanseringen tar längre tid än väntat och beräknas nu ligga 24 månader fram i tiden, medan vi hade räknat med godkännande i år.

 

Justerar ner prognoser och motiverat värde

Ovanstående gör att vi justerar ner våra prognoser, där de stora förändringarna är att vi räknar med att en häst i snitt vaccineras med 1,5 dos per år från tidigare 2 doser samt att vi antar 65% långsiktig bruttomarginal. Prognosförändringarna gör att vårt motiverade värde ändras till 48-54 kr (från 92-102 kr). Dessa förändringar gör också att vi räknar med att Intervacc är kassaflödespositiva 2025, från tidigare 2024.

 

2022-11-11 Strangvac till försäljning på de viktigaste europeiska marknaderna Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 Analyskommentar - Strangvac frisläppt för försäljning i Tyskland, Frankrike, Österrike och Benelux Visa Stäng
2022-09-01 Försäljningen av Strangvac är i gång Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 Analyskommentar - Försäljningen är igång i Europa Visa Stäng
2022-06-09 Rider in i en ny fas Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023