Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 29 Apr 2020 | Loudspring

Eagle ska tillverka andningsskydd för…

Loudsprings största innehav Eagle Filters, som tillverkar gasturbinfilter, planerar nu att starta produktion av andningsmasker mot smitta från Covid-19. Bolaget räknar med att kunna producera 30 000 andningsskydd per dag…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Apr 2020 | Loudspring

Stabilt första kvartal för dragloken i…

Loudsprings kvartalsuppdatering för Q1’20 visade en viss påverkan från Corona, inom framförallt två av bolagets fyra onoterade kärninnehav. ResQ Club (18% av NAV) visade 72% tillväxt i GMV, men en…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Mar 2020 | Loudspring

Bra momentum in i 2020

Totalt visade Loudsprings kärninnehav (exkl. Enersize) en intäktstillväxt på 41% under 2019 till EUR 6,3m, och en ökning på 31% under H2’19. Loudspring har ökat sitt ägande i samtliga av…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Nov 2019 | Loudspring

Laddar för att stärka de finansiella…

Loudsprings kvartalsuppdatering för Q3’19 visade en generellt god utveckling för portföljens huvudsakliga värdedrivare, Eagle, Nuuka och ResQ. Det var i linje med våra förväntningar och indikerar att de kommer att…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Oct 2019 | Loudspring

Värdeskapande i ökat resursutnyttjande…

Loudspring är ett finskt investmentbolag fokuserat på tidiga investeringar i huvudsakligen onoterade bolag som bidrar till ett ökat resursutnyttjande. I de flesta portföljinnehav har affärsmodellerna validerats och produkter börjat rullas…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-04-29 Eagle ska tillverka andningsskydd för Covid-19 Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Stabilt första kvartal för dragloken i portföljen Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-05 Bra momentum in i 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-01 Laddar för att stärka de finansiella musklerna Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Nov 2019 | Loudspring

Laddar för att stärka de finansiella musklerna

Loudsprings kvartalsuppdatering för Q3’19 visade en generellt god utveckling för portföljens huvudsakliga värdedrivare, Eagle, Nuuka och ResQ. Det var i linje med våra förväntningar och indikerar att de kommer att nå Loudsprings intäktsmål för 2019. Endast Sofi Filtration sticker ut på den negativa sidan där Sofi, som vi förväntat, inte verkar nå Loudsprings målintervall för omsättningen i år. Under oktober tog Loudsprings enda noterade innehav, Enersize in totalt 42,5 mkr. Loudspring sköt till EUR 545 000 genom framförallt kvittning av lån, varpå ägarandelen sjönk från 28,7% till 19,2%. Därmed äger man en något mindre andel av ett betydligt bättre kapitaliserat bolag. I vår värdering uppgår substansen nu till EUR 17m eller EUR 0,62 per aktie, jämfört med dagens kurs på EUR 0,32 / 3,61 kr. Under Q4’19 har bolaget ökat sina aktiviteter mot kapitalmarknaden med en sannolik ambition att ta in mer pengar inom en snar framtid. Sammantaget ser vi en hög potential till medelhög risk. En möjlig trigger för aktien kan bli förlängningen av bolagets försäljningsmål för kärninnehaven in i 2021e, som vi räknar med ska presenteras vid den kommande helårsrapporten.

Stark utveckling för de flesta kärninnehav

Loudsprings kvartalsuppdatering för Q3’19 visade en generellt god utveckling. Portföljens huvudsakliga värdedrivare Eagle, Nuuka och ResQ utvecklades starkt, i linje med våra förväntningar, vilket pekar mot att portföljbolagen kommer att nå Loudsprings uppsatta intäktsmål för helåret 2019. Endast Sofi Filtration sticker ut på den negativa sidan där förseningen i ett större kundprojekt kommer minska intäkterna 2019 jämfört med bolagets tidigare förväntande nivåer. Hittills i år uppgår Sofis intäkter till EUR 1,5m. Det är i linje med vår förväntan för helåret på EUR 1,7m men under bolagets eget målintervall för Sofi på EUR 2,1-2,5m. Det här understryker att Sofi är Loudsprings minst mogna kärninnehav.

Nyemission i Enersize under hösten

Under oktober tog Loudsprings enda noterade innehav, Enersize (8% av substansen) in totalt 42,5 mkr i två emissioner, en riktad och en företrädesemission som tecknades till 81% (90% inkl. riktade emissionen). Loudspring sköt till EUR 545 000 genom framförallt kvittning av lån, och ägarandelen sjönk då från 28,7% till 19,2%. Sammantaget äger man därmed en något mindre andel av ett betydligt bättre kapitaliserat bolag. Med oförändrade antaganden för övriga portföljinnehav visar vår substansvärdering (baserad på ett förväntat värde för portföljbolagen 2021e, diskonterade till idag, justerade för förväntat kapitaltillskott uttryckt som en utspädning) en substans på EUR 17m eller EUR 0,62 per aktie, jämfört med dagens kurs på EUR 0,32 / 3,61 kr.

Ökad aktivitet mot kapitalmarknaden under Q4’19

Många av Loudsprings totalt tio innehav har utvecklats så pass att affärsmodellerna validerats, produkterna kommersialiserats och bolagen nu är i någon form av scale-up, samtidigt som några är nära eller redan kassaflödespositiva. Det kommer dock krävas mer kapital för att understödja kärninnehavens utveckling kommande år. Under kvartalet ökade bolaget sitt låneutrymme med EUR 500 000, och under Q4’19 har bolaget ökat sina aktiviteter mot kapitalmarknaden med en sannolik ambition att ta in mer pengar från ägarna inom en snar framtid. Vi ser ett totalt kapitalbehov på EUR 2-3m till 2021. En hög diversifiering och dokumenterat starkt värdeskapande talar för en låg risk medan ett av kärninnehavens konkurs 2018 och den onoterade miljön väger i andra vågskålen. Därmed ser vi en hög potential till medelhög risk. En möjlig trigger för aktien kan bli förlängningen av bolagets försäljningsmål för kärninnehaven in i 2021e, som vi räknar med ska presenteras vid den kommande helårsrapporten.

2019-10-03 Värdeskapande i ökat resursutnyttjande Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

31 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
24 Apr 2020 | Årsstämma 2019
27 Apr 2020 | Årligutdelning
31 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner