Senaste analysen | 13 Jan 2023 | Transtema

Förvärvet av UBConnect är ytterligare…

  Marknaden har förbisett Transtemas utveckling Vi initierar teckning på Transtema, marknadsledare i Sverige för service och underhåll av telekomnät, med ett motiverat värde på 41-43 kr. Trots att EPS…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Dec 2022 | Transtema

I princip heltäckande i Norge efter fö…

  Marknaden har förbisett Transtemas utveckling Vi initierar teckning på Transtema, marknadsledare i Sverige för service och underhåll av telekomnät, med ett motiverat värde på 41-43 kr. Trots att EPS…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Dec 2022 | Transtema

Växer laddinfra

  Marknaden har förbisett Transtemas utveckling Vi initierar teckning på Transtema, marknadsledare i Sverige för service och underhåll av telekomnät, med ett motiverat värde på 41-43 kr. Trots att EPS…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Nov 2022 | Transtema

Kapitaliserar på investeringarna i…

  Marknaden har förbisett Transtemas utveckling Vi initierar teckning på Transtema, marknadsledare i Sverige för service och underhåll av telekomnät, med ett motiverat värde på 41-43 kr. Trots att EPS…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-01-13 Förvärvet av UBConnect är ytterligare en milstolpe Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-20 I princip heltäckande i Norge efter förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Växer laddinfra Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Kapitaliserar på investeringarna i infrastruktur Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 23 Nov 2022 | Transtema

Kapitaliserar på investeringarna i infrastruktur

 

Marknaden har förbisett Transtemas utveckling

Vi initierar teckning på Transtema, marknadsledare i Sverige för service och underhåll av telekomnät, med ett motiverat värde på 41-43 kr. Trots att EPS har vuxit med över 500% sedan september 2020 har kursen halverats från toppen i december 2021, vilket står i kontrast till konkurrenten Eltel vars aktiekurs har sett likartad rörelse fast med kraftigt fallande vinsttrend. Det verkar som om marknaden har förbisett Transtemas starka utveckling. Med ca 40% service och underhåll ser vi den operationella risken som låg. Dessutom har bolaget levererat på sin tillväxtstrategi – de har redan levererat en stor del av den tillväxt de skulle behöva nå 2026 för att uppnå sina finansiella mål.

Telekommarknad under förändring…

Den nordiska telekommarknaden genomgår för tillfället en större omställning där kopparnätet stängs ned och ersätts med fiber och mobila nät samtidigt som 5G-nätet rullas ut. Total omsättning för elektronisk kommunikation har dock inte vuxit det senaste decenniet, vilket har lett till att operatörerna i högre grad har outsourcat sin infrastruktur samt att de ökat fokus på content. Detta har i sin tur ökat deras behov av partners. Mobil står för 60% av operatörernas intäkter och kraven på näten ökar samtidigt som 4G-nätet är fullt. Transtema är perfekt positionerad för att kunna ta del av den utbyggnad som sker och den service av näten som kommer att följa.

 

…skapar stora möjligheter för Transtema

För att ersätta servicevolymerna av kopparnäten, för att diversifiera sin kundexponering och för att kapitalisera på de enorma investeringarna i infrastruktur, genomgår Transtema en ompositionering. Tillväxten sker i tre dimensioner där de vill växa i närliggande produktområden, addera antalet kunder och expandera in i nya nordiska länder. Vi gillar att de växer inom närliggande områden – att de ”gräver där de står”, att de har en klar färdplan för hur de vill växa samt att de kontinuerligt exekverar vad de har sagt att de ska göra.

 

Kommande händelser

9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1