Datum Titel Alternativ
2024-02-21 Behöver visa tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-17 IVACC Q3 2023 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 17 Nov 2023 | Intervacc

IVACC Q3 2023

 

Kvartalsresultat

Intervaccs nya VD Jonas Sohlman inleder med att rensa balansräkningen med totala nedskrivningar om 21,2 mkr. Syftet är att öka bolagets effektivitet och lönsamhet samt minska framtida risker för extraordinära reservationer. Även om kvartalets försäljning på totalt 3,62 mkr och en underliggande rörelseförlust på 15,8 mkr inte är fantastiskt, så ligger det väl i linje med vårt nuvarande scenario. Det negativa kassaflödet för kvartalet uppgår till drygt 13 mkr, vilket är förbättring med ett par miljoner kronor jämfört med samma period i fjol. Kassamedel uppgår till 98,6 mkr och täcker ett framtida negativt kassaflöde på omkring 50 mkr, fram till slutet av 2025 då vi räknar med att bolaget bryter igenom till positivt kassaflöde.

Marknadsutveckling

Intervacc fokuserar nu på att bearbeta försäkringsbolag och flera diskussioner med olika försäkringsbolag har inletts och ett samarbetsavtal har tecknats med Dunstan. Genom ökade kunskaper kring Strangvaccs kvaliteter förväntar sig bolaget att hästägare ska få ett bättre underlag att ta beslut om vaccination. Här spelar opinionsbildarnas egna erfarenheter från användandet av Strangvacc en viktig roll. Informationskampanjer riktade mot professionella hästägare och dess organisationer har också påbörjats. Ett förbättrat momentum i försäljningen mot slutet av Q3, särskilt i Sverige, är ett gott tecken, och ger stöd för en bättre försäljningstillväxt i Q4 och in i 2024. Nyheter om Strangvacc från opinionsbildare bör kunna agera som positiv katalysator för aktien.

 

Prognoser och värdering

Vi har justerat våra prognoser 2023 för nedskrivningar om 21,2 mkr, men lämnat underliggande estimat och scenario i stort sett oförändrat. Vi upprepar vårt långsiktigt motiverade värde på 26–28 kr per aktie.

 

2023-09-01 IVACC Q2’23 Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Villkoren för företrädesemissionen kommunicerade Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Försäljningsstarten tar längre tid än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Analyskommentar - Företrädesemission Visa Stäng
2023-02-20 Långsiktiga finansiella mål kommunicerade Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Strangvac till försäljning på de viktigaste europeiska marknaderna Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 Analyskommentar - Strangvac frisläppt för försäljning i Tyskland, Frankrike, Österrike och Benelux Visa Stäng
2022-09-01 Försäljningen av Strangvac är i gång Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 Analyskommentar - Försäljningen är igång i Europa Visa Stäng
2022-06-09 Rider in i en ny fas Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
13 Jun 2024 | Årligutdelning
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024