Datum Titel Alternativ
2024-02-21 Behöver visa tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-17 IVACC Q3 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-01 IVACC Q2’23 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Sep 2023 | Intervacc

IVACC Q2’23

 

Kvartalsresultatet

Intervacc rapporterade en försäljning på 1,9 mkr (2,6 mkr) för Q2’23. Halvårsförsäljningen uppgår därmed till 3,4 mkr, en minskning med 0,4 mkr från fjolårets 3,8 mkr. Bolaget konstaterar att det tar tid att framgångsrikt lansera vaccin, och kommer att se över marknadsföringsstrategin i syfte att accelerera försäljningen. Rörelseförlusten för kvartalet uppgår till -18,4 mkr, att jämföra med det föregående kvartalet på -15,7 mkr. Eftersom bolaget fortfarande befinner sig i den inledande lanseringsfasen belastas resultatet med utveckling- och lanseringskostnader, samtidigt som försäljningen av antalet doser Strangvacc ännu inte hunnit skjuta fart. Kassaflödet förbättrades från -16,2 mkr till -11,9 mkr och bolaget har nu en kassa på 113 mkr efter nyligen genomförd emission om netto 90,7 mkr.

Marknadsutveckling

Vi håller med bolaget att Strangvacc är unikt och att det med tiden kan komma att bli en standard hos veterinärer för årliga vaccinationer av hästar. Så långt har bolaget fått goda resultat från den inledande försäljningen i Sverige och Storbritannien. Då bolaget av regulatoriska skäl endast får rikta direkt marknadsföring till professionella användare, dvs veterinärer, samt de faktum att det idag föreligger en viss riskaversion (snarare än kostnadsskäl) hos både veterinärer och hästägare, tar det tid att få upp en volymförsäljning. En potentiellt kraftig penetrationsuppgång år två eller år tre efter lansering bör markera en viktig katalysator för aktien.

Prognoser och värdering

Med en ansats av att fånga in längre en tidsåtgång från lansering till ökad volymförsäljning, har vi dragit ned förväntad penetration under 2024 men nästintill bibehållit nivåerna under 2025. Detta ger vi handen en mer utpräglad s-kurva med svagare tillväxt på kort sikt och en brantare ökning senare. Vi vidhåller ett oförändrat motiverat värde på 26-28 kr per aktie, baserat på en DCF-modell, där bolaget når positivt kassaflöde i slutet av 2025, med ett antagande om 42% rörelsemarginal och en diskonteringsränta på 16,5%.

 

2023-05-15 Villkoren för företrädesemissionen kommunicerade Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Försäljningsstarten tar längre tid än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Analyskommentar - Företrädesemission Visa Stäng
2023-02-20 Långsiktiga finansiella mål kommunicerade Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Strangvac till försäljning på de viktigaste europeiska marknaderna Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 Analyskommentar - Strangvac frisläppt för försäljning i Tyskland, Frankrike, Österrike och Benelux Visa Stäng
2022-09-01 Försäljningen av Strangvac är i gång Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 Analyskommentar - Försäljningen är igång i Europa Visa Stäng
2022-06-09 Rider in i en ny fas Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
13 Jun 2024 | Årligutdelning
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024