Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 29 Oct 2018 | Catena

Mer mark och stabila kassaflöden

Hyresintäkterna för årets 9 första månader uppgår till SEKm 805, en ökning med 22% från samma period föregående år. Intjäningsförmågan på hyresintäkter på 12-månadersbasis uppgår nu till SEKm 1 112,8,…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Jul 2018 | Catena

Intressanta förvärv och aktivitet på…

Catena ökar sina hyresintäkter till SEKm 527,5 under H1 2018 vilket motsvarar en ökning med 22% mot första halvåret 2017. Driftsnettot uppgår till SEKm 396,6 vilket motsvarar en överskottsgrad om…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2018 | Catena

Den säkra vinnaren på ökad e-handel

Catena ökar sina hyresintäkter med 13% från föregående kvartal till SEKm 263,2, ökningen från Q1 2017 är ca 25%. Ökningen går att härleda till både förvärv och färdigställande av större…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Feb 2018 | Catena

En kedja av styrkor

Catena avslutar året starkt med 13% högre hyresintäkter än förra året. Vi ser även positivt på att vakanserna har sjunkit till 5,6% vilket i princip innebär att beståndet är fullt…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Nov 2017 | Catena

Catena bygger vidare

Catena redovisade hyresintäkter på SEKm 225 för det tredje kvartalet. Denna siffra är den högsta i bolagets historia. Vi ser dock att överskottsgraden sjunker något till följd av säsongseffekter. Bolaget lämnar…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2017 | Catena

Ännu ett rekordkvartal

Catena redovisade hyresintäkter på SEKm 222,1 för det andra kvartalet. Denna siffra, såväl som överskottsgraden och förvaltningsresultatet, är den högsta som åstadkommits sedan Tribona-affären gjordes för snart 18 månader sedan.…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 May 2017 | Catena

Hög aktivitet ger resultat

En hög affärsaktivitet de senaste 12 månaderna börjar nu visa sig i siffrorna för Catena. Hyresintäkterna i det första kvartalet var de högsta hittills och kontrakterad årshyra har stigit med…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-10-29 Mer mark och stabila kassaflöden Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-11 Intressanta förvärv och aktivitet på finanseringsfronten Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 11 Jul 2018 | Catena

Intressanta förvärv och aktivitet på finanseringsfronten

Catena ökar sina hyresintäkter till SEKm 527,5 under H1 2018 vilket motsvarar en ökning med 22% mot första halvåret 2017. Driftsnettot uppgår till SEKm 396,6 vilket motsvarar en överskottsgrad om 75,2%. Bolaget fortsätter att imponera med intressanta förvärv samt aktivitet på kapitalmarknaden. Man har nu en rekordstor projektportfölj om SEKm 1 337 och en investeringsvolym som överstiger SEKm 760 i nya och befintliga byggnader. Dessa investeringar kan delvis ske till en rekordlåg ränta då man under kvartalet upprättat ett certifikatsprogram med ett rambelopp om SEKm 2 000 där SEKm 750 har emitterats. De låga finansieringskostnaderna och höga kassaflöden från befintligt bestånd i kombination med en intressant projektportfölj gör att vi ser en medelhög potential i aktien till en låg risk.

Ett fortsatt starkt kvartal

Catena ökar sina hyresintäkter till SEKm 527,5 vilket motsvarar en ökning med 22% mot första halvåret 2017. Driftsnettot uppgår till SEKm 396,6 vilket motsvarar en överskottsgrad om 75,2%. Den aktuella 12-månaders intjäningsförmågan stiger till SEKm 1 085 vilket är nära våra estimat för helåret 2018, vilket gör att vi endast gör mindre justeringar av våra estimat. Efter kvartalets utgång förvärvade man fastigheten Snesholm 1:16 till ett värde om SEKm 280. Fastigheten har en tomtareal om 83 000 kvm och en uthyrningsbar yta om 38 000 kvm fullt uthyrt till Apotea, på ett 11,5 årigt långt kontrakt. Hyresvärdet för fastigheten är SEKm 18. Fastigheten är helt nybyggd vilket gör att den har en överskottsgrad över snittet i Catenas bestånd.

Fortsatt intressant projektportfölj

Catena har nu en rekordstor projektportfölj om SEKm 1 337. Den kvarvarande investeringsvolymen överstiger SEKm 760. I portföljen har man tillgång till över 1 700 000 kvm byggbar mark och de befintliga överskotten i beståndet samt det nya företagscertifikatprogramet gör att man kan utveckla dessa projekt med en hög ROIC. Under Q2 har man emitterat SEKm 750 med löptider om 4-9 månader till en ränta om 0,39%. Dessa pengar har till syfte att främst användas till investeringar i befintligt bestånd för hyresgästanpassning samt finansiera förvärv. Catena har nu uppnått en kritisk storlek för att kunna emittera företagscertifikat vilket gör att bolaget kan växa i en snabbare takt än tidigare.

Den säkraste vinnaren på e-handel

Catena är den tydligaste och säkraste vinnaren på en av de största trenderna i samhället, e-handel. De har lyckats bygga en position som en av de ledande aktörerna inom livsmedelshandel över nätet med kunder som ICA och Mat.se. Denna marknad har växt med en CAGR över 35% mellan 2009-2017. De är även starka inom e-handel med kunder som Boozt. Det nya certifikatsprogramet i kombination med en intressant byggrättsportfölj gör att vi bedömer att Catena kan fortsätta utvecklas starkt framöver. Sammanfattningsvis ser vi en medelhög potential i aktien till en låg risk. Vi ser framtida avkastning främst drivet av starka kassaflöden vilket genererar en god direktavkastning samt utveckling av NAV genom förvärv och fastighetsutveckling. Genom att man nu har vuxit har man även möjlighet att sänka sina finansieringskostnader ytterligare vilket ökar utdelningspotentialen samt avkastningen i projekt.

2018-04-27 Den säkra vinnaren på ökad e-handel Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 En kedja av styrkor Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-02 Catena bygger vidare Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 Ännu ett rekordkvartal Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-05 Hög aktivitet ger resultat Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-06 Catena visar underliggande styrka inför 2017 Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-14 Catena - Affärer växer beståndet och intjäningen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-17 Rent kvartal med gradvisa förbättringar Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-06 Nytt kapital ger utrymme för expansion Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-21 Vinnare på strukturella trender Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
27 Apr 2017 | Årsstämma 2016
28 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
28 Apr 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
10 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
10 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
27 Apr 2018 | Årligutdelning
4 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
10 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
11 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
10 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
6 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
29 Apr 2020 | Årsstämma 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner