Datum Titel Alternativ
2024-05-08 Lättar framöver Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-03 Analyskommentar - Tecknar avtal med GlobalConnect Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-21 Analyskommentar - Fortsatt tillväxt av laddinfrastruktur är positivt Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-09 Sekventiell förbättring av marginalen Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-17 Analyskommentar - Förlänger avtal i Norge Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-11 Analyskommentar - Startar upp avtal med Telia Towers Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-03 Ljus i tunneln Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-29 Analyskommentar - Antalet laddstolpar fortsätter accelerera Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-11 Botten är nådd Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-11 Initial kommentar Q2 – marginalen kommer återhämta sig under hösten Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-26 Uppskjutning av en del 5G-projekt temporär – se igenom tillfällig svaghet Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Förlorad vinst och omsättning kommer återhämtas kommande kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Analyskommentar - Vädereffekter pressar Norge Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Förlikning med GlobalConnect sänker risken Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Fortsatt stark marknad Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-09 Solid Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-13 Förvärvet av UBConnect är ytterligare en milstolpe Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-20 I princip heltäckande i Norge efter förvärv Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 20 Dec 2022 | Transtema

I princip heltäckande i Norge efter förvärv

 

UBConnect adderar ca 20% till försäljningen

Transtema har annonserat att de har tecknat avtal att köpa norska UBConnect vilket i princip gör de heltäckande i Norge samtidigt som förvärvet ger en möjlighet för expansion i resten av Norden. Förvärvet adderar NOK 440m (460 mkr) eller 21% till försäljningen (LTM) där pro forma-försäljningen i Q3’22 var 2,9 mdkr. UBConnect beräknas ha en EBITA-marginal på 6,8% för 2022 men då Transtema räknar med att förvärvet kommer stärka koncernmarginalen under 2023 (koncernen hade en EBITA-marginal >7% de senaste 12 månaderna) så borde UBConnects resultat förbättras under 2023.

Multiplar under Transtemas egna

Köpeskillingen är NOK 94m samt eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt NOK 108m. Inklusive maximal tilläggsköpeskilling innebär det att Transtema betalar EV/EBITA 7x och EV/S 0,45x på förväntad försäljning och vinst 2022e, vilket är lägre än Transtemas egna multiplar. Vi tycker att det är ett bra pris. 13% av den initiala köpeskillingen är i Transtema-aktier.

 

Räknar med fortsatt tillväxt

Transtema växer i tre dimensioner – närliggande produkter, kunder och marknader. Detta förvärv är ett bra exempel på hur vi tror att Transtema kommer växa kommande år. Förvärvet breddar erbjudandet i Norge och då efterfrågan på UBConnects produkter ökar i övriga Norden borde förvärvet ge en möjlighet att fortsätta växa geografiskt genom att föra ut UBConnects produkter på närliggande marknader. Vi tror på fortsatt kraftig tillväxt kommande år, Transtema har ett mål att växa omsättningen med 10% per år, vilket kommer att överträffas med råge både i år och nästa år enligt våra prognoser.

 

2022-12-02 Växer laddinfra Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Kapitaliserar på investeringarna i infrastruktur Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3