Senaste analysen | 5 Jul 2022 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Företrädesemission…

  Företrädesemission slutförd Idag meddelar bolaget att företrädesemissionen om totalt 41 mkr avslutats. Teckningsgraden uppgick till 42,3 procent, vilket får anses som ett bra utfall under rådande omständigheter och där…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2022 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Lovande resultat för…

  Lovande resultat för ITPN2021 I dag presenterar bolaget en första analys av data från fas 1-studien för projektet ITPN2021. Resultaten indikerar dosberoende klinisk relevant smärtlindring hos de 24 friska…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 May 2022 | Initiator Pharma

Händelserik period

  Hög aktivitet I takt med att den kliniska aktiviteten har tilltagit, tre kliniska studier som pågår parallellt, så har vi fått se bolagets kostnader öka. Under Q1 ökade rörelsekostnaderna…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Apr 2022 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Resultat från…

  Resultat från IPTN2021-studie väntas mot sommaren Bolaget uppgav i dag att den sista friska frivillige deltagaren doserats i IPTN2021-studien. Nu inleds en period med granskning och analys av data.…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Apr 2022 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Tar in nytt kapital

  Tar in nytt kapital Bolaget avser genomföra en riktad emission och en fullt garanterad företrädesemission om totalt 61 mkr före transaktionskostnader. Den riktad emissionen uppgår till 20 mkr och…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Apr 2022 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Möjlig breddning av…

  Möjlig breddning av pipeline via optionsavtal Bolaget meddelar idag att ett exklusivt optionsavtal tecknats för ett projekt i sen klinisk utvecklingsfas. Detaljerna är ännu mycket begränsade om projektet och…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Mar 2022 | Initiator Pharma

Analyskommentar - Full inklusion i…

  Full inklusion i studie, data inom kort Idag före börsöppningen meddelas att samtliga friska frivilliga inkluderats i fas I-studien med IPTN2021. Det är en 4-vägars crossover-design, där 24 individer…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-05 Analyskommentar - Företrädesemission slutförd Visa Stäng
2022-05-23 Analyskommentar - Lovande resultat för ITPN2021 Visa Stäng
2022-05-11 Händelserik period Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 11 May 2022 | Initiator Pharma

Händelserik period

 

Hög aktivitet

I takt med att den kliniska aktiviteten har tilltagit, tre kliniska studier som pågår parallellt, så har vi fått se bolagets kostnader öka. Under Q1 ökade rörelsekostnaderna till 15,1 MDKK (1,8), vilket ligger något över vår helårsprojektion och vi gör därför justeringar av våra prognoser. Viktigast är klinisk data och i rapporten upprepas målet att leverera resultat för IPTN2021 fas 1-studien i slutet av innevarande kvartal.

Möjlig breddning

Nyligen tecknades ett optionsavtal för ett nytt projekt. En utvärdering genomförs av den kliniska och regulatoriska vägen framåt, där nästa steg kan vara en fas 2/3-studie inom en smärtindikation. Mer detaljer väntas under H2 2022. Därutöver planeras en riktad nyemission och en fullt garanterad företrädesemission om totalt 61 mkr. Vi är generellt positiva till upplägget, där huvudägarna tydligt visar att de tror på bolaget.

Nyhetsflödet lockar

Rapporten ger oss ingen anledning till att göra några justeringar i våra antaganden kring projekten, men vi justerar upp prognosen för kostnaderna i år och nästa. Vi upprepar ett motiverade värde om 14-15 kr. Ett lockande nyhetsflöde i närtid bedömer vi har potential att driva intresse för aktien, givet att börsläget stabiliseras. Vi vill dock poängtera att risknivån fortsätter vara hög.

2022-04-21 Analyskommentar - Resultat från IPTN2021-studie väntas mot sommaren Visa Stäng
2022-04-13 Analyskommentar - Tar in nytt kapital Visa Stäng
2022-04-05 Analyskommentar - Möjlig breddning av pipeline via optionsavtal Visa Stäng
2022-03-22 Analyskommentar - Full inklusion i studie, data inom kort Visa Stäng
2022-03-16 Attraktivt nyhetsflöde Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-22 Händelserikt år står för dörren Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-20 Ökad aktivitet Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-27 Mycket på gång Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-22 Flyger under radarn Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-07 På uppgång Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
26 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
4 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Dec 2023 | Bokslutskommuniké 2022