Datum Titel Alternativ
2024-01-30 Rekordstarkt Q4 skapar starkt momentum in i 2024 Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-23 Analyskommentar - In i Q4 med starka tillväxtkvartal i ryggen Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-20 Analyskommentar - Förbättrad ägarstruktur när huvudägare ökar sin ägarandel Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-27 Tillväxt och marginal i Q3 understryker skalbarhet Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 God tillväxt i normaliserat marknadsklimat Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 18 Aug 2023 | Arcoma

God tillväxt i normaliserat marknadsklimat

 

Växer starkt med Europa i förarsätet

Arcoma redovisar omsättning om 38 mkr (31 mkr) motsvarande en tillväxt om 24%, med Europa som stark drivare av tillväxten med en ökning om 52% y/y. Bolaget ser indikationer på en återkomst i USA och Kanada i form av ökad orderingång. Arcoma har sett förbättrade ledtider under kvartalet och bedömer att marknaden åter är på pre-pandeminivåer, efter att marknaden varit präglad av pandemieffekter under en längre period. Omsättningen var något över våra förväntningar om 37 mkr, och vi ser positivt på kommentarerna kring det förbättrade marknadsläget i bl.a. USA.

Marginalpress, men mot tuffa jämförelsesiffror

Bruttomarginalen pressas i kvartalet till 38% (42%), en sekventiell förbättring från de 33% man hade i Q1. Pressen y/y förklaras av något lägre försäljning av högmarginalprodukterna inom reservdelsförsäljningen. Utöver detta hade jämförelsekvartalet en historiskt stark bruttomarginal. Vi noterar Arcomas uttalade marginalfokus och förväntar oss viss förstärkning på sikt drivet av en optimerad produktmix. EBITDA i kvartalet uppgick till 2,8 mkr (3,5mkr), motsvarande en marginal om 7% (11%).

Överlag en stabil rapport

Vi anser att Q2-siffrorna är stabila och att indikationerna från USA är positiva, samtidigt som vi ser positivt på bolagets marginalfokus. Vi anser att framgångar inom de marginalförstärkande initiativen skulle vara positivt både för bolag och för aktie. Vi gör mindre justeringar av estimaten och ser ett oförändrat motiverat värde per aktie om 12–13 kr.

2023-05-02 Förlänger trend av stark tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Starkt Q4 avslutar 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-09 Analyskommentar - Första kommentar på Q4-rapporten Visa Stäng
2023-01-27 Analyskommentar - Order värd 13 mkr i Schweiz Visa Stäng
2022-11-04 Åter till lönsamhet i starkt Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Analyskommentar - Riktad nyemission om 1 mkr Visa Stäng
2022-10-27 Analyskommentar - Första kommentar på Q3-rapporten Visa Stäng
2022-09-26 Analyskommentar - Vinner upphandling i Tjeckien Visa Stäng
2022-08-24 Analyskommentar - Order om åtta system i Thailand Visa Stäng
2022-08-24 Återhämtning i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 Analyskommentar - Vinner upphandling i Finland Visa Stäng
2022-04-29 Ett kvartal enligt förväntningar Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Analyskommentar - Första kommentar på Q1-rapporten Visa Stäng
2022-02-18 Marknaden fortsatt svag i Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 Avvaktande marknad under Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-26 Tillväxten fortsätter i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 Åter till tillväxt i Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-19 Avbrutet förvärv påverkar resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-13 Pandemieffekter i tredje kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-11 Potential för Canontillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Q2 bekräftar utväxlingen på senaste årens åtgärder Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-25 Möter osäkerheten från styrkeposition Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-14 Flertal åtgärder för att möta osäkerheten pga Covid-19 Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 Bygger momentum till starkt andra halvår 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-20 4% tillväxt i tredje kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Kraftfull utväxling på effektiviseringar Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Tillväxten föregår lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-26 Gedigen plattform för tillväxt och lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
17 May 2024 | Årligutdelning
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3