Senaste analysen | 26 Jan 2023 | Diamyd Medical

Full fokus på rekrytering

  En rapport i linje med våra förväntninga Diamyds rapport för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 innehöll inga överraskningar. Rörelsekostnaderna var i linje med våra förväntningar och…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Nov 2022 | Diamyd Medical

Grönt ljus i USA

  En rapport i linje med våra förväntninga Diamyds rapport för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 innehöll inga överraskningar. Rörelsekostnaderna var i linje med våra förväntningar och…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Oct 2022 | Diamyd Medical

Rapportkommentar

  En rapport i linje med våra förväntninga Diamyds rapport för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 innehöll inga överraskningar. Rörelsekostnaderna var i linje med våra förväntningar och…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Oct 2022 | Diamyd Medical

Analyskommentar - Rapportkommentar

  En rapport i linje med våra förväntninga Diamyds rapport för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 innehöll inga överraskningar. Rörelsekostnaderna var i linje med våra förväntningar och…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jun 2022 | Diamyd Medical

DIAGNODE-3 har startat

  En rapport i linje med våra förväntninga Diamyds rapport för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 innehöll inga överraskningar. Rörelsekostnaderna var i linje med våra förväntningar och…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jun 2022 | Diamyd Medical

Analyskommentar - Rapportkommentar

  En rapport i linje med våra förväntninga Diamyds rapport för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 innehöll inga överraskningar. Rörelsekostnaderna var i linje med våra förväntningar och…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 May 2022 | Diamyd Medical

Analyskommentar - Första patient…

  En rapport i linje med våra förväntninga Diamyds rapport för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 innehöll inga överraskningar. Rörelsekostnaderna var i linje med våra förväntningar och…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-01-26 Full fokus på rekrytering Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 26 Jan 2023 | Diamyd Medical

Full fokus på rekrytering

 

En rapport i linje med våra förväntninga

Diamyds rapport för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 innehöll inga överraskningar. Rörelsekostnaderna var i linje med våra förväntningar och kassapositionen uppgick till 131 mkr i slutet av november. Den absolut viktigaste händelsen under kvartalet var fas III-studien DIAGNODE-3, vilken vi ser som en nyckel för att erhålla ett potentiellt marknadsgodkännande i USA baserat på denna studie. DIAGNODE-3 pågår sedan tidigare i Europa och patientrekryteringen är i full gång i denna marknad.

Ny studie redo att starta

Efter kvartalets utgång fick Diamyd godkänt att starta en ny studie med sin huvudkandidat Diamyd. I stället för att
behandla diagnosticerade patienter så undersöker denna studie effekten av Diamyd som en preventiv behandling av
patienter som lider av hög risk att drabbas av typ 1-diabetes. Precis som i DIAGNODE-3 inkluderas endast patienter
som bär på gentypen HLA DR3-DQ2.

Även om konceptet är i ett tidigt stadie tycker vi att initiativet är spännande. Att kunna sätta in Diamyd ännu tidigare
i sjukdomsförloppet skulle gissningsvis kunna bidra till ännu större möjligheter att bevara kroppens egen
insulinproduktion.

 

Inga större estimatförändringar

Efter rapporten gör vi endast mindre justeringar i våra estimat och lämnar vårt motiverade värde oförändrat på 25–
27 kronor per aktie. Diamyd har flertalet skott på inom diabetesområdet, men vi anser att investerares fokus i nuläget
bör ligga på DIAGNODE-3 och hur patientrekryteringen löper på i studien. Det är detta projekt som står för
majoriteten av värdet i vår modell.

 

2022-11-28 Grönt ljus i USA Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 Rapportkommentar Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-06-23 DIAGNODE-3 har startat Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-22 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-05-19 Analyskommentar - Första patient inkluderad Visa Stäng
2022-03-31 Fas III-studien är i gång Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-02-07 Fas III-studie redo att initieras Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-28 En rapport enligt förväntan Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-01 Start av DIAGNODE-3 dröjer Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-03 I väntan på större klarhet Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-20 FDA vill se mer data Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 Fortlöper enligt plan Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-06 Första delen av fas III-studien finansierad Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-21 Strategin ligger fast Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Diamyd - Siktet inställt att genomföra en fas III-studie Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-15 DIAGNODE-2 i linje med tidigare data Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-25 DIAGNODE-2 inne på upploppet Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 En positiv överraskning Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-23 Ny analys ger stöd för uppvärdering Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 Stor potential trots negativ studie Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-27 Resultat från fas IIb-studien under Q3’20 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 DIAGNODE-2 nära fullrekryterad Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-24 Finansiering säkrad Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 På väg att lösa diabetesgåtan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

5 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
28 Jun 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
11 Oct 2023 | Bokslutskommuniké 2023