Datum Titel Alternativ
2024-02-15 Bolaget är redo för split Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Visar styrka på en turbulent marknad Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Ny guidning höjer estimat och motiverat värde Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Platform & Sportbook imponerar i en stark rapport Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Analyskommentar - Fortsatt leverans från bolaget Visa Stäng
2023-04-13 Intressant utveckling i mediasegmentet Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Fortsatt goda utsikter för stark tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 Förvärvar Ask Gamblers Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 19 Dec 2022 | Gaming Innovation Group

Förvärvar Ask Gamblers

 

Förvärvar Ask Gamblers

GIG har ingått avtal med Catena Media om att förvärva tillgångarna AskGamblers, John Slots, Newcasinos.com och ett antal mindre tillgångar. Transaktionsvärdet uppgår till EUR 45m. GIG kommer betala EUR 20m i Q1’23, 10m Q1’24 och 15m Q1’25. Transaktionen finansieras således till stor del med kassaflöden från det förvärvade bolaget och befintlig kassa vilket endast ger en mindre utspädning (<5%) för befintliga aktieägare.

Signifikant tillskott på EBITDA nivå och nedåt

Askgamblers bedöms ha ca 53 000 FTDs (First time depositors) under 2022 och har under årets 9 första månader genererat intäkter om EUR 12,9m och en EBITDA om EUR 8,4m. Vi har endast adderat antalet FTDs till våra estimat för 2023. Vi räknar således inte med några intäktssynergier. Trots detta stiger EBITDA-estimat med i snitt 19% under prognostiden. Givet den låga utspädningen blir effekten på EPS högre.

 

Mindre justering av motiverat värde

Baserat på att bolaget höjer sin intjäning ifrån Affiliate-segmentet höjer vi vårt motiverade värde från 35-37 kr till 38-39 kr. Detta motiveras av den starka kassaflödesgenereringen i de förvärvade tillgångarna.

 

2022-12-02 Analyskommentar - Partnerskap med News Corp och nya kunder för Platform & Sportbok Visa Stäng
2022-11-10 Bibehållna prognoser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-09 Analyskommentar - Bibehållen prognos för helåret Visa Stäng
2022-11-07 It’s a win Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årligutdelning
14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
6 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
18 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024