Datum Titel Alternativ
2024-04-15 Analyskommentar - Tecknar sitt första avtal med en bank Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-19 Uppförhandlat befintliga avtal och minskar kostnaderna Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-04 Analyskommentar - Tecknar treårigt SaaS-avtal för BNPL Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-20 Fortsätter att utvecklas operativt bra Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 20 Nov 2023 | Sileon

Fortsätter att utvecklas operativt bra

 

Fokus på sälj

Det tredje kvartalet var ett kvartal med stort fokus på sälj och som väntat var den finansiella utvecklingen relativt svag, vilket bolaget redan i Q2 sa att den skulle vara. Under kvartalet har vi noterat att Sileon varit väldigt aktiva med sälj och deltagit på flera mässor samt arrangerat ett flertal webbinarier för att demonstrera produkten. Arbetet har gett resultat då de nu för avancerade dialoger med ett 40-tal större och medelstora internationella banker. Efter Q2’23 var samma siffra ett 20-tal. Under perioden lanserade Sileon ytterligare en funktionalitetsmodul, Smart BNPL, som gör att kunden kan ge krediter på ett extra ansvarsfullt sätt genom att exempelvis inaktivera kredit vid handel hos specifika handlare, industrier, belopp eller kundsegment.

Arbetar med att stärka kassaflödet

I stort var rapporten i linje med vad som krävs för att nå våra årsestimat. Omsättningen var något lägre än väntat och vi sänker därför våra antaganden för främst innevarande år. Förändringen i EBITDA ser mycket mer aggressiv ut än vad den är. Det beror på att vi sänker aktiverat arbete till följd av kassaflödesbesparingar fram tills kassaflödet är positivt. Förändringarna i EPS beror till största delen på att vi adderat aktierna som tillkom vid emissionen efter periodens utgång.

Kassan är påfylld och den operativa utvecklingen fortsätter att utvecklas väl

Sileon fortsätter att utvecklas operativt bra och efter emissionen som genomfördes efter periodens utgång ändrar vi tillbaka till rating 3 för Finansiell ställning. Vi räknar med att bolaget som utlovat förbättrar kassaflödet och adderar nya kunder under Q4, och att det med nuvarande prognoser inte kommer att krävas mer kapital.

 

2023-10-05 Analyskommentar - Slutgiltigt utfall i företrädesemission Visa Stäng
2023-09-12 Analyskommentar - Lanserar Trial Account och self-onboarding Visa Stäng
2023-09-07 Analyskommentar - Fyller på kassan Visa Stäng
2023-08-28 Analyskommentar - Reviderar sina finansiella mål Visa Stäng
2023-08-18 Ett kvartal fyllt med nyheter och utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Analyskommentar - Lanserar nya funktioner och tecknar nya avtal Visa Stäng
2023-06-28 Analyskommentar - Lanseringen av Solutions underlättar försäljningsarbetet Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-21 Tekniken är nu live på OKQ8-stationer Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Analyskommentar - Tecknar avtal med Sipay, en stor spansk betaltjänstleverantör Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-08 Gynnas av omställningen till mer digitala betalsätt Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Utvecklingen går snabbare än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Analyskommentar - Ingår partnerskap med ledande aktör inom riskbedömning Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-15 Analyskommentar - Plattformen är live, fördjupat samarbete med Visa och OKQ8 blir kund Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 SaaS-plattformen är live och första kunden är ombord Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 Analyskommentar - Fördjupat samarbete med VISA Visa Stäng
2022-11-21 Nya kunder ombord Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Analyskommentar - Nya kunder ombord Visa Stäng
2022-11-15 Analyskommentar - Första avtalet för BNPL SaaS-plattformen på plats Visa Stäng
2022-10-12 Unik position på växande marknad Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Apr 2024 | Årsstämma 2023
23 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Årligutdelning