Datum Titel Alternativ
2024-02-15 Bolaget är redo för split Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Visar styrka på en turbulent marknad Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Ny guidning höjer estimat och motiverat värde Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Platform & Sportbook imponerar i en stark rapport Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Analyskommentar - Fortsatt leverans från bolaget Visa Stäng
2023-04-13 Intressant utveckling i mediasegmentet Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Fortsatt goda utsikter för stark tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 16 Feb 2023 | Gaming Innovation Group

Fortsatt goda utsikter för stark tillväxt

 

Fortsatt leverans från bolaget

Omsättningen i kvartalet uppgick till EUR 26m, vilket motsvarar en tillväxt om 44%, varav 35% var organisk. På helåret uppgick omsättningen till EUR 90,1m, vilket var i linje med given guidning. Justerad EBITDA i Q4 uppgick till EUR 10,8m, vilket motsvarar en marginal om 41,4%, en expansion från tidigare 34,9%. Justerad EBITDA på helåret var också i linje med given guidning. Segmentet Media omsatta EUR 17,8, vilket motsvarar en tillväxt om 40%. Under kvartalet inledes ett mediesamarbete med Newscorp, vilket talar för fortsatt stark tillväxt. Segmentet Platform & Sportsbook omsatte EUR 8,2m, vilket motsvarar en tillväxt om 54%, varav 35% var organisk. Intäkterna i januari steg med 29%, vilket motsvarar en organisk tillväxt om 15%. Siffran är i linje med våra estimat.

Exponering emot starka makrotrender och möjlighet till uppdelning

GIG är exponerat mot två starka makrotrender, 1) ett skifte från landbaserat casino till online 2) ökad reglering ger ett incitament för operatörer att investera i 3e-parts plattformar då ett fragmenterat regulatoriskt landskap gör det svårare för operatörer att operera på flertalet geografiska marknader. I samband med bolagets Q4 rapport meddelade bolaget att man utvärderar en uppdelning av bolaget, vilket vi bedömer kan skapa aktieägarvärde.

 

Marginella estimatjusteringar, men kurstriggers i närtid

Baserat på bolagets nya mediesamarbete med Newscorp höjer vi våra försäljningsestimat marginellt under prognosperioden, oförändrat 2023 och 0,6% 2024. PÅ EBITDA nivå höjer vi estimaten på innevarande år med 1,5% och med 2,0% 2024, givet att OPEX på innevarande år var något lägre än våra estimat. De EPS-justeringar som sker är delvis en följd av att antalet aktier efter Ask Gambler förvärvet nu är känt. Vi lämnar vårt motiverade värde om 38-39 kr oförändrat, men ser en tydlig trigger i närtid om en uppdelning sker.

 

2022-12-19 Förvärvar Ask Gamblers Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Analyskommentar - Partnerskap med News Corp och nya kunder för Platform & Sportbok Visa Stäng
2022-11-10 Bibehållna prognoser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-09 Analyskommentar - Bibehållen prognos för helåret Visa Stäng
2022-11-07 It’s a win Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årligutdelning
14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
6 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
18 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024