Datum Titel Alternativ
2024-02-21 Behöver visa tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-17 IVACC Q3 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-01 IVACC Q2’23 Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Villkoren för företrädesemissionen kommunicerade Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Försäljningsstarten tar längre tid än väntat Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 4 May 2023 | Intervacc

Försäljningsstarten tar längre tid än väntat

 

Försäljningsstarten tar längre tid än väntat

Försäljningen blev 1,5 mkr, vilket är en minskning q/q på grund av att försäljningen av Strangvac inte har tagit fart. Det är tidig lanseringsfas och förväntningarna borde vara låga, men försäljningen bör öka varje kvartal för att nå våra prognoser. EBIT blev -17,4 mkr, vilket var en försämring y/y (10,7) på grund av ökade avskrivningar av balanserade utvecklingskostnader, samt att kostnaderna är högre. Resultatet kommer att fortsätta vara negativt tills att försäljningen kommer i gång och skalbarheten kan ge effekt.

Kapitalanskaffning om cirka 100 mkr

I april annonserades att styrelsen beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission om 100 mkr, för att finansiera accelererad kommersialisering av Strangvac, regulatoriska processer för marknadsgodkännande i Nordamerika, Australien och Nya Zealand samt vidareutveckling av produktportföljen. Det var väntat med en kapitalanskaffning och ger bolaget resurser att snabba på ovanstående, framför allt försäljningsarbetet av Strangvac. Villkoren för emissionen förväntas komma omkring den 9 maj, vilket gör att vi ännu inte kan bedöma utspädningseffekten och därmed inte vad effekten blir på värde per aktie. Vi återkommer därför med en uppdaterad analys efter villkoren blivit kända.

 

Skjuter på försäljningsprognoser och höjer avkastningskrav

Vi känner oss fortsatt trygga med den långsiktiga potentialen för Strangvac, men i och med att introduktionsfasen tar längre tid än vi tidigare trott förskjuter vi våra prognoser för den europeiska marknaden något. Detta får effekter på prognoserna för såväl försäljning som resultat. Vi har dessutom höjt WACC från 15% till 20%, för att reflektera att försäljningen tar längre tid än väntat att komma i gång, samt att bolaget är mitt inne i en kapitalanskaffning. Sammantaget gör detta att vi sänker vårt motiverade värde till 26-28 kr (48-54).

 

2023-04-19 Analyskommentar - Företrädesemission Visa Stäng
2023-02-20 Långsiktiga finansiella mål kommunicerade Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Strangvac till försäljning på de viktigaste europeiska marknaderna Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 Analyskommentar - Strangvac frisläppt för försäljning i Tyskland, Frankrike, Österrike och Benelux Visa Stäng
2022-09-01 Försäljningen av Strangvac är i gång Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 Analyskommentar - Försäljningen är igång i Europa Visa Stäng
2022-06-09 Rider in i en ny fas Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
13 Jun 2024 | Årligutdelning
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024