Senaste analysen | 18 Aug 2023 | Sensys Gatso Group

Stabil rapport med goda TRaaS-intäkter

  Fortsatt förbättring av marginalen Sensys Gatso redovisade en omsättning på 507 mkr (455) och EBIT 46 (11) mkr för 2021, vilket var bättre än våra prognoser på 474 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jun 2023 | Sensys Gatso Group

Uppdaterade prognoser och nytt motiverat…

  Fortsatt förbättring av marginalen Sensys Gatso redovisade en omsättning på 507 mkr (455) och EBIT 46 (11) mkr för 2021, vilket var bättre än våra prognoser på 474 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2023 | Sensys Gatso Group

Högre i kostnader för att klara tillv…

  Fortsatt förbättring av marginalen Sensys Gatso redovisade en omsättning på 507 mkr (455) och EBIT 46 (11) mkr för 2021, vilket var bättre än våra prognoser på 474 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2023 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar - En svag Q1 y/y

  Fortsatt förbättring av marginalen Sensys Gatso redovisade en omsättning på 507 mkr (455) och EBIT 46 (11) mkr för 2021, vilket var bättre än våra prognoser på 474 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2023 | Sensys Gatso Group

Urstark orderingång och marginalförbä…

  Fortsatt förbättring av marginalen Sensys Gatso redovisade en omsättning på 507 mkr (455) och EBIT 46 (11) mkr för 2021, vilket var bättre än våra prognoser på 474 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Feb 2023 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar - Urstark orderingång…

  Fortsatt förbättring av marginalen Sensys Gatso redovisade en omsättning på 507 mkr (455) och EBIT 46 (11) mkr för 2021, vilket var bättre än våra prognoser på 474 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Nov 2022 | Sensys Gatso Group

Stark orderingång men stort kontrakt…

  Fortsatt förbättring av marginalen Sensys Gatso redovisade en omsättning på 507 mkr (455) och EBIT 46 (11) mkr för 2021, vilket var bättre än våra prognoser på 474 mkr…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-08-18 Stabil rapport med goda TRaaS-intäkter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Uppdaterade prognoser och nytt motiverat värde efter 2023 guidning och omvänd split Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Högre i kostnader för att klara tillväxt och vinterväder tynger i närtid Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Analyskommentar - En svag Q1 y/y Visa Stäng
2023-02-24 Urstark orderingång och marginalförbättring i Operatörstjänster Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Analyskommentar - Urstark orderingång och bra avslutning på året Visa Stäng
2022-11-18 Stark orderingång men stort kontrakt pausas Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Analyskommentar - Stark orderingång och det kommer mer Visa Stäng
2022-11-16 Analyskommentar - Kontrakt med trafikverket Visa Stäng
2022-10-20 Analyskommentar - Order till trafikverket passerar utan överklagande Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Analyskommentar - Vunnit upphandling från Trafikverket men för tidigt att räkna in i estimat på grund av risk för överklagande Visa Stäng
2022-08-22 Solid Q2'22 på alla punkter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Analyskommentar - Stark rapport på alla punkter Visa Stäng
2022-05-31 Analyskommentar - Fortsätter att öka orderingången på ett markant sätt Visa Stäng
2022-05-02 Fortsatta bevis på strukturell förbättring Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Analyskommentar - Fortsatta bevis på en strukturell förbättring Visa Stäng
2022-02-24 Förbättring av marginalen fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 24 Feb 2022 | Sensys Gatso Group

Förbättring av marginalen fortsätter

 

Fortsatt förbättring av marginalen

Sensys Gatso redovisade en omsättning på 507 mkr (455) och EBIT 46 (11) mkr för 2021, vilket var bättre än våra prognoser på 474 mkr och 36 mkr. Även om resultatet innehöll vissa positiva engångsposter, imponerar den underliggande marginalen. Vi anser att det är ett kvitto på en ökad andel återkommande intäkter med ett högre inslag av mjukvara. Trenden från Q3’21 med klart förbättrad marginal fortsätter därmed.

Estimatförändringar

Kontraktet i Costa Rica dröjer längre än vad vi har förväntat oss och vi skjuter därmed på försäljningen relaterat till kontraktet framåt i tiden. Däremot innebär den starka utvecklingen i 2021 anledning att justera upp våra marginalantaganden. Sammantaget innebär detta lägre försäljningsprognoser för 2022 & 2023, men en högre EBITDA-prognos för 2023 på 16%. För 2022 håller vi vår EBITDA-prognos i stort sett oförändrad.

Justering av motiverat värde

Vi justerar upp vårt motiverade värde till 1,6-1,7 (1,5-1,6) på grund av höjda prognoser och framflyttning ett år i vår DCF-beräkning. I takt med att Sensys Gatso alltmer utvecklas mot ett mjukvaruföretag de närmaste åren, ser vi potentialen till ett högre motiverat värde baserat på multiplar från liknande företag.

2021-11-25 Tydlig marginalförbättring i Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-23 Stabilt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Sensys Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-04 Kommentar efter Q4-rapporten Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-11 Tankar om 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-02 Omsättning ökar med 80 % Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-15 Sensys Gatso - Goda tider i sikte Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Sensys Gatso Group - Flera rekordnoteringar hittills i år Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-06 Sommarhalvår med rekordorderingång Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-04 God TRaaS-tillväxt och låg Covid-påverkan Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 Lovande uppsving i momentum och utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Ihållande motvind Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Kostnadsökningar skjuter lyftet på framtiden Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Fördubbling av TRaaS till 2021e ger stöd åt värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Resultatet laggar på resan mot ny, uthålligt högre nivå Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-22 Fokus på tjänster börjar betala sig Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Rejäl islossning lyfter vinstutsikterna brant Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-18 Rätt riktning på vägen mot lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Ansträngt läge men vinden kan vända snabbt Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-27 Liten ljusning men lång väg ut ur tunneln Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-01 Emission i underkant ökar pressen på islossning Visa Stäng
2017-05-18 Förhöjd risk tills bolaget stärkt finanserna Visa Stäng
2017-02-24 Fortsatt risk för försening av uppsving till 2018 Visa Stäng
2016-11-28 Tunn orderbok skjuter uppsvinget på framtiden Visa Stäng
2016-08-26 Skjuter uppsvinget framför sig Visa Stäng
2016-05-20 Mellanår kräver långsiktigt perspektiv Visa Stäng
2016-02-26 Utsikter intakta trots stora engångseffekter framöver Visa Stäng
2015-11-27 Caset intakt trots krävande värdering Visa Stäng
2015-08-27 Starkt nyhetsflöde med ökad transparens framöver Visa Stäng
2015-08-04 Flygande start på förvärvet Visa Stäng
2015-06-24 Köper global räckvidd och inbrytning i operatörsledet Visa Stäng
2015-04-23 Sverige och Mellanöstern i balans Visa Stäng
2015-01-30 Mellanöstern motorn 2015 Visa Stäng
2014-10-30 Caset intakt trots få nya utlandsaffärer Visa Stäng
2014-08-20 Utlandet trigger för nästa omvärdering Visa Stäng
2014-04-28 Starka utsikter till bra pris Visa Stäng
2014-02-07 Initiala ordervärdet på ATK-affären redan överträffat Visa Stäng
2014-01-27 På offensiven i utlandet Visa Stäng

Kommande händelser

16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023