Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 26 Nov 2019 | Maha Energy

Flertal ljuspunkter trots tidigare…

Både omsättning och EBITDA för tredje kvartalet kom in helt i linje med våra förväntningar, på USD 16,1m resp. USD 10,7m. Även om senaste tiden dominerats av bolagets nyliga sänkning…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Nov 2019 | Maha Energy

Kortsiktiga motgångar pressar aktien

För andra gången i höst har Maha sänkt sin produktionsprognos för 2019, från 3 300 – 3 660 bopd till nu 2 750 – 2 900 bopd. Det beror dock…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Aug 2019 | Maha Energy

Skjuter produktionslyftet framför sig

Trots vår återhållsamhet i produktionsestimaten (där vi efter Q1’19-rapporten framhöll att vår prognos låg lägre än bolagets indikerade nivå pga. bland annat flaskhalsar i ”offtake agreements”), så vinstvarnade bolaget med…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2019 | Maha Energy

Ingen inbromsning i varken aktivitet…

Rapporten för första kvartalet visar ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion. Vid sidan av fortsatt arbete med befintliga brunnar (vilket nu inkluderar Attic) som vi räknar med ska fördubbla…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Mar 2019 | Maha Energy

Nya brunnar accelererar takten 2020

Presentationen av bolagets kapitalplan för 2019 omfattade borrningen av en ny brunn på Tartaruga, MH-1, och två nya brunnar på Tie, TS-1 och TS-2, samt en ökning av ythanteringskapaciteten på…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2019 | Maha Energy

Tydliga kliv mot nästa nivå av intä…

Produktionen i Q4 på 2454 boepd motsvarade en ökning på 57% från Q3’18. En hög andel fasta rörelsekostnader bidrog till att netback per fat på USD 43,3 minskade mindre än…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2018 | Maha Energy

Produktionsdubbling kvar i korten trots…

Trots utdragna förseningar i bolagets arbetsprogram så bidrog oljepriset till att göra tredje kvartalet till bolagets starkaste någonsin, med intäkter på USDm 9 och ett nettoresultat på USDm 3,2, vilket…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-11-26 Flertal ljuspunkter trots tidigare prognossänkning Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 26 Nov 2019 | Maha Energy

Flertal ljuspunkter trots tidigare prognossänkning

Både omsättning och EBITDA för tredje kvartalet kom in helt i linje med våra förväntningar, på USD 16,1m resp. USD 10,7m. Även om senaste tiden dominerats av bolagets nyliga sänkning av sin produktionsguidning för 2019, finns ljuspunkter att uppmärksamma. Framförallt har 2P-reserverna på Tie uppgraderats med 62% till 17,4 miljoner fat, vilket nära fördubblat platåproduktionen för Tie till nästan sex år. Vi har nu justerat timingen något och räknar med en produktion på 2850 fat per dag i år och 5300 fat per dag 2020e. I kombination med justerade oljeprisprognoser har vi sänkt vårt EBIT-estimat med 3% för 2019e och höjt med 2% för 2020e. Även om det kräver att motvinden kring utrustning och tillståndsfrågor vänder snart så ser vi låg risk för att produktionsökningen inte ska materialiseras på något års sikt, och vi ser ett värderingsstöd för aktien på 28-29 kr per aktie. Med organisk tillväxt på Tartaruga kommande år och ett potentiellt besked om ett större förvärv som potentiell trigger ser vi en hög potential i aktien, till en medelhög risk.

Gott om ljuspunkter trots tidigare produktionssänkning

Både omsättning och EBITDA för Q3’19 kom in helt i linje med våra förväntningar, på USD 16,1m resp. USD 10,7m. Även om senaste tiden dominerats av bolagets nyliga sänkning av sin produktionsguidning för 2019 till 2 750 – 2 900 fat om dagen (se rapport ”Kortsiktiga motgångar pressar aktien”), så saknas inte ljuspunkter i utvecklingen. Som tidigare meddelats så uppgraderades 2P-reserverna på Tie med 62% från 10,7 till 17,4 miljoner fat, vilket nästan fördubblade den förväntade platåproduktionen från fältet från tre till nära sex år.

Fortsatt förväntan om brant produktionsökning 2020e

Bolaget har även avslutat en framgångsrik borrning av Maha-1 på Tartaruga, dit en testrigg nu kommer i slutet på november för att resa ut och testa 107D och därefter Maha-1, vilket kommer dröja in på våren 2020. Därtill har även Petrobras terminal i Combota börjat ta emot oljeleveranser från Tie på 750 bopd. Det innebär att man nu endast har sista steget med 800 bopd till ett lokalt raffinaderi kvar för att ha oljeleveranser på plats för att hantera fältets platåproduktion på 4850 bopd. Vad gäller den medföljande gasen återstår dock ett par ytterligare steg varför vi räknar med full platåproduktion från fältet först under H1 2020. Med ledning av bolagets kommentarer kring de olika brunnarna har vi justerat timingen något och räknar nu med en produktion på 2850 fat per dag i år och 5300 fat per dag nästa år. I kombination med justerade oljeprisprognoser från de tre ledande oljepriskonsulterna har vi sänkt vårt EBIT-estimat med 3% för 2019e och höjt med 2% för 2020e. Med högre investeringar än väntat hittills i år räknar vi nu med en positiv, men ändå svagare än väntad kassauppbyggnad i år.

Gott stöd för uppvärdering

Med stöd av förlängningen av den förväntade platåproduktionen på Tie, en förväntan om fortsatt brant produktionsökning kommande år och en värderingsjämförelse med andra svensknoterade oljebolag ser vi ett värderingsstöd för aktien på 28-29 kr per aktie. Även om det kräver att motvinden kring utrustning och tillståndsfrågor vänder snart så ser vi låg risk för att produktionsökningen inte ska materialiseras på något års sikt. Med goda chanser för fortsatt utveckling och organisk tillväxt på Tartaruga kommande år samt ett potentiellt besked om ett större förvärv som potentiell trigger ser vi fortsatt en hög potential i aktien, till en medelhög risk.

2019-11-14 Kortsiktiga motgångar pressar aktien Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-27 Skjuter produktionslyftet framför sig Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Nya brunnar accelererar takten 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-01 Tydliga kliv mot nästa nivå av intäkter och produktion Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Kortsiktig förskjutning av hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Ökar produktionen men i otakt med värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Förseningar förändrar inte helhetsbilden Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Mer än bara exponering mot stigande oljepris Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Reservrapport och kapitalplan visar hög aktivitet 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Lägger i nästa växel våren 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Upplagt för hög aktivitet och stora investeringar Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Omstöpningen på väg mot mållinjen Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-02 Första steget mot ökad produktion på Tartaruga klart Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 Köp av Tie fördubblar produktionspotentialen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-30 Tar klivet över tröskeln in i nästa fas Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-07 På tröskeln till kraftig expansion Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

1 Mar 2017 | Bokslutskommuniké 2016
30 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
16 Jun 2017 | Årsstämma 2016
19 Jun 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
29 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
29 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 May 2018 | Årsstämma 2017
13 Jun 2018 | Årligutdelning
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
30 Apr 2019 | Årsstämma 2018
2 May 2019 | Årligutdelning
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner