Datum Titel Alternativ
2024-02-26 Stark försäljning av Ghosts of Tabor bakom tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-29 Exponering mot VR Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 29 Nov 2023 | Beyond Frames

Exponering mot VR

 

En snabbt växande form av underhållning…

Beyond Frames är aktiva inom spelutveckling för VR (virtual reality). Vi bedömer att marknaden för dessa spel kommer att växa framöver, givet den höga tillväxt i VR-hårdvara som skedde under pandemin och som har blivit möjlig då priser och systemkrav har minskat på denna. Vi ser således en marknad med stark tillväxt kommande år. Vi bedömer att de volymer av headsets som såldes under pandemin och det faktum att prisbilden för headsets nu har sjunkit har gjort att det finns en relativt stor marknad för spelutvecklare att släppa sina titlar på. Vidare bedömer vi att många av de större hårdvaruförsäljarna, likt Meta, är beroende av att fler titlar släpps till deras headsets, vilket gör att de hjälper till i marknadsföring och finansiering av nya titlar. Det är av dessa anledningar vi och ledande statistiska institut anser att tillväxten för spel inom VR kommer vara över 20% kommande år.

…till en rimlig värdering…

Den starka kursutvecklingen under året är hänförlig till den lyckade smyglanseringen av Ghosts of Tabor. Lanseringen visar på styrkan i bolagets affärsmodell då man endast var ansvarig för förläggningen av spelet. Genom att vara ansvarig för delmoment av spelutveckling eller använda sig av extern finansiering sjunker den operationella risken i bolaget, delvis på bekostnad av operativ hävstång, vilket återspeglas i bruttomarginalen för bolaget. Trots en kraftigare tillväxt än sektorn, som en följd av lyckade spelsläpp, värderas bolaget i paritet med andra spelutvecklare på Stockholmsbörsen. I Q3 har bolaget bekräftat sin starka ställning i ekosystemet då man kommer utveckla en VR-titel kopplat till en global mediefranchise.

 

…och bevisad affärsmodell

Vi bedömer att Beyond Frames kommer befinna sig i en period av stark tillväxt kommande 6–12 månader, vilket delvis återspeglas i dagens kurs. Vi anser att den affärsmodell man har passar bra i rådande marknadssituation då risker kopplat till spelutveckling delvis mitigeras. Givet det rådande marknadssentimentet anser vi att en DCF bäst reflekterar bolagets värdeskapande, vilket ger ett motiverat värde om 26–27 kr. Vi ser dock en ytterligare uppsida i estimat och värdering om bolaget utvecklar en s.k. blockbuster i närtid då vi baserar våra estimat på normaliserade avkastningsdata på investeringar. Vidare anser vi att riskpremien kommer sjunka om bolaget visar att man klarar av att förlägga fler titlar som blir lika lyckade som Ghosts of Tabor.

 

Kommande händelser

17 May 2024 | Årligutdelning
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024