Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 21 May 2019 | Fastator

Fastator - Nytt dotterbolag med…

Fastators NAV uppgick efter kvartalets utgång till 69,6 kr vilket motsvarar en tillväxt q-q om 8%. Ökningen går framför allt att härleda till värdeökningar i Fastators direktägda fastighetsbestånd. Bolaget har…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Nov 2018 | Fastator

Ett relativt lugnt kvartal på vägen…

NAV efter tredje kvartalet uppgår till SEK 58,7 vilket var något över vårt estimat för helåret. Under kvartalet har både Fastator och det största innehavet Offentliga Hus varit aktiva på…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2018 | Fastator

Billig exponering mot samhä…

Vi tar upp investmentbolaget Fastator till bevakning. Bolaget är ett investmentbolag som investerar i onoterade bolag med exponering mot fastighetssektorn. För närvarande är det största innehavet en 50%-ig ägarandel i bolaget…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-05-21 Fastator - Nytt dotterbolag med inriktning mot retail Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-19 Ett relativt lugnt kvartal på vägen mot huvudlistan Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 19 Nov 2018 | Fastator

Ett relativt lugnt kvartal på vägen mot huvudlistan

NAV efter tredje kvartalet uppgår till SEK 58,7 vilket var något över vårt estimat för helåret. Under kvartalet har både Fastator och det största innehavet Offentliga Hus varit aktiva på obligationsmarknaden. Fastator har valt att förtidsinlösa sina obligationer i serie 2016/19. Dessa har lösts in genom en ny serie säkerställda obligationer som förfaller i oktober 2021 med en ränta om 8,5% vilket gör att finansieringskostnaden sjunker. Offentliga Hus fortsätter sin resa mot en börsnotering samt målet att äga förvaltningsfastigheter för SEKbn 7 år 2019 genom att tillträda 14 fastigheter till ett värde av SEKm 800 efter kvartalets utgång. Man befinner sig dessutom i förhandlingar om förvärv för ca SEKbn 1. Bolaget har efter kvartalets utgång valt att förvärva samtliga aktier i intressebolaget Portvakten Industrifastigheter som nu kommer att konsolideras under namnet Industristaden. Detta leder till stor redovisningsteknisk påverkan på våra estimat. Sammanfattningsvis ökar vi våra estimat för NAV för helåret till SEK 61,11 vilket gör att vi ser fortsatt medelhög potential i bolaget till låg risk.

NAV fortsätter utvecklas positivt

NAV efter tredje kvartalet uppgår till SEK 58,7 vilket var något över vårt estimat för helåret. Under kvartalet har både Fastator och det största innehavet Offentliga Hus varit aktiva på obligationsmarknaden. Fastator har valt att förtidsinlösa sina obligationer i serie 2016/19. Dessa har lösts in genom en ny serie säkerställda obligationer som förfaller i oktober 2021 med en ränta om 8,5% vilket gör att finansieringskostnaden sjunker. Även Offentliga Hus har varit aktivt på emissionsfronten. I september emitterades SEKm 300 inom befintlig obligationsram och emissionen var kraftigt övertecknad. Efter kvartalets utgång fick Offentliga Hus tillträde till 14 fastigheter till ett värde av SEKm 800 som förvärvats under sommaren. Genom förvärvet når Offentliga Hus vår prognos för att i slutet av året inneha fastigheter om SEKbn 4. Bolaget är dessutom i förhandling om förvärv om ytterligare SEKbn 1. Detta gör att vi skruvar upp investeringstakten för år 2019. Sammanfattningsvis ser vi att bolaget rör sig mot sitt mål om att äga förvaltningsfastigheter för SEKbn 7 år 2019 samt vara redo för en börsnotering.

Konsolidering och aktivitet på finansieringssidan…

Efter kvartalets utgång har bolaget beslutat att förvärva samtliga aktier i det tidigare intressebolaget Portvakten Industrifastigheter. Detta gör att bolaget nu konsolideras vilket får en stor redovisningsteknisk påverkan på våra estimat. Våra prognoser för NAV-utveckling förblir dock intakta. Vidare har Fastator annonserat att bolagets verksamhet ska breddas. Detta gör att vi justerar våra estimat för Fastators intäkter.

…gör att estimaten förändras

Vi ökar vårt estimat för NAV vid årets slut till SEK 61,11 från SEK 56. Anledningen är konsolideringen av Portvakten samt den starka utvecklingen i offentliga Hus. Vidare ser vi positivt på att bolaget har annonserat att man planerar ett listbyte under 2019. Detta gör att vi tror rabatten mot NAV succesivt kan minska och vi bedömer att aktien kan röra sig mot SEK 55 vilket motsvarar en rabatt om 10% från vårt estimat om NAV. Detta gör att vi ser medelhög potential i aktien till en låg risk.

Bolagsöversikt

2016 2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 7 44 113 119 125
EBIT (mkr) 69 61 293 137 142
Vinst före skatt (mkr) 65 51 325 126 131
EPS, justerad (kr) 6 3 21 8 9
EV/Försäljning (x) 128 21 5 5 5
EV/EBITDA (x) 13 14 2 4 4
EV/EBIT (x) 13 15 2 4 4
P/E (x) 4 7 2 5 5

Risk och avkastningspotential

Risknivå Low Risk Nettoskuld (SEKm)
Kurs vid analys 47 Enterprise Value (SEKm) 649
Högsta/Lägsta (12M) 50,0/22,2 Reuters/Bloomberg ABFAST.ST/ABFAST SS
Antal aktier (m) 14 Listning Nasdaq First North
Börsvärde (SEKm) 662

Estimat och värdering (SEK)

2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 44 113 119 125
EBITDA (mkr) 65 298 141 146
EBIT (mkr) 61 293 137 142
Vinst före skatt (mkr) 51 325 126 131
EPS, justerad (kr) 3 21 8 9
EK/Aktie (kr) 41 61 70 79
Utdelning (kr) 0 0 0 0
Vinst/Aktie tillväxt (%) -44 504 -59 3
EBIT marginal (%) 138 259 115 114
ROE (%) 9 42 13 12
ROCE (%) 5 20 7 6
Nettoskuld/EK (%) 1 1 1 1
EV/Försäljning (x) 21 5 5 5
EV/EBITDA (x) 14 2 4 4
EV/EBIT (x) 15 2 4 4
P/E, justerad (x) 7 2 5 5
P/EK (x) 0 0 0 0
Direktavkastning (%) 0 0 0 0
2018-05-23 Billig exponering mot samhällsfastigheter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
3 May 2017 | Årsstämma 2016
4 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
19 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
17 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
9 May 2019 | Årligutdelning
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner