Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 13 Dec 2018 | Arc Aroma Pure

Kommersialiseringsarbetet fortlöper

Under bolagets andra kvartal har fokus primärt legat på försäljning och leverans av oliveCEPT. Efter periodens utgång har bolaget nu levererat 10 oliveCEPT system till kund. Intäkterna från dessa bedöms…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Sep 2018 | Arc Aroma Pure

En överraskande stark försäljning

Arc Aromas första kvartal bjöd inte på några större överraskningar, utan kom i linje med våra förväntningar. Sedan den senaste rapporten har försäljningen tagit fart där Arc Aroma nu har…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jun 2018 | Arc Aroma Pure

Ett intressant kommande halvår

Arc Aroma redovisar en nettoomsättning på SEKm 3,1 (4,9), varav aktiveringar på SEKm 2,8 (4,8), för bolagets fjärde kvartal i det brutna räkenskapsåret. Bolaget överraskade något med lägre kostnader som…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Mar 2018 | Arc Aroma Pure

Från nyckelreferenser mot skarpa avslut…

För det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret uppgick intäkterna till SEKm 4,3 (3,4), varav SEKm 4,5 (3,2) aktiveringar. Råvaror och förnödenheter stack ut på kostnadssidan och kom in på…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Dec 2017 | Arc Aroma Pure

Kommersialisering runt hörnet

Bolaget redovisar en omsättning på SEKm 3,1 (3,45) för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, vilket var något under vår prognos. Arc Aromas innehav i Optifreeze, värt SEKm 26,4…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Sep 2017 | Arc Aroma Pure

Fokus på nyckelreferenser och…

Arc Aroma rapporterade totala intäkter på SEKm 4,3 för årets första kvartal i det brutna räkenskapsåret vilket var över vår förväntan. Merparten av intäkterna bestod dock av aktiveringar på dryga…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jun 2017 | Arc Aroma Pure

Kommersialisering inom räckhåll

Arc Aromas intäkter uppgick till SEKm 4,9 (1,7), detta var något över vår förväntan, men intäkterna bestod till majoriteten av aktiveringar. EBITDA uppgick till SEKm 3,4 (1,4). Där hade vi…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-12-13 Kommersialiseringsarbetet fortlöper Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 En överraskande stark försäljning Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 21 Sep 2018 | Arc Aroma Pure

En överraskande stark försäljning

Arc Aromas första kvartal bjöd inte på några större överraskningar, utan kom i linje med våra förväntningar. Sedan den senaste rapporten har försäljningen tagit fart där Arc Aroma nu har tecknat 9 kontrakt gällande oliveCEPT, som bedöms påverka siffrorna från och med det innevarande kvartalet. Även om vi hade räknat med ordrar inom oliveCEPT under sommaren, överraskade antalet positivt. Under kvartalet har Arc Aroma även vunnit en avsiktsförklaring med tyska Agrawa om att leverera 10 bioCEPT-system under en tvåårsperiod, med leverans start under slutet av 2018 av två system. Det totala ordervärdet bedöms uppgå till SEKm 30. Framöver väntas Arc Aromas fokus läggas på utlevereras av beställningar liksom att fortsätta vinna skarpa ordrar. Vi bedömer att kurspotentialen är fortsatt hög, men till en hög risk.

Ett kvartal i linje med förväntan

Som väntat redovisar Arc Aroma intäkter på SEKm 2,2 (4,3) för Q1’18/19 i företagets brutna räkenskapsår, där merparten utgjordes av aktiveringar. Totalresultatet uppgick till SEKm 1,7 (-3,8), som påverkades positivt av en uppvärdering av innehavet i Optifreeze AB med SEKm 5,8. Efter kvartalets utgång har marknadsvärdet i Optifreeze AB fortsatt att stiga med drygt SEKm 15, där Arc Aromas totala ägande nu uppgår till lite drygt SEKm 45. Avyttring av delar av Arc Aromas ägande i OptiFreeze bedöms som en möjlighet för finansiering av bolagets löpande verksamhet. Under kvartalet har Arc Aroma genomfört en kvittningsemission på lån om SEKm 13,7, och därmed kraftigt minskat bolagets kortfristiga skulder till SEKm 2,7.

Stark försäljning av oliveCEPT under sommaren

I vår senaste analysuppdatering räknade vi med ett flertal oliveCEPT-ordrar inom närtid mot bakgrund av det ökade varulagret samt den stundade olivsäsongen i höst. Sedan dess har Arc Aroma överraskat jämfört med våra förväntningar och sålt totalt 9 oliveCEPT samt erhållit avsiktsförklaring avssende 10 bioCEPT system. Inom bioCEPT har Arc Aroma tecknat en avsiktsförklaring med tyska Agrawa Plus Holding med leverans av systemen inom en tvåårsperiod, där de två första systemen planeras att levereras under slutet av 2018. Det totala ordervärdet bedöms uppgå till SEKm 30, där Agrawa har en ambition om att beställa ytterligare 90 system under en femårsperiod. Sex oliveCEPT-anläggningar ska installeras under oktober, där fem anläggningar hyrs ut och en säljs till kund. På sikt räknar Arc Aroma med att ha 20-30% av olivmarknaden via bolagets distributörer runt medelhavet, där området bedöms stå för drygt 70% av den totala olivoljeproduktionen. På sikt skulle den angivna marknadsandelen innebära drygt SEKm 400 i totala intäkter.

Små positiva estimatförändringar

Som tidigare nämnt räknade vi med att försäljningen skulle ta fart under sommaren 2018, vilket även blev fallet, även om antal system sålda överraskade. Vi noterar samtidigt att majoriteten av systemen hyrs ut, vilket ger lägre intäkter för innevarande år än sålda system, men är mer positivt på sikt. Summerat justerar vi upp våra estimat för 18/19 något. Vi noterar att Arc Aroma har fått viktiga nyckelreferenser med positiva utfall på försäljningsarbetet. Framöver ser vi störst sannolikt för ordrar inom övriga affärsområden än oliveCEPT. Vi kvarstår vid bedömningen att potentialen i aktien är hög, men till en hög risk.

Bolagsöversikt

2016/17 2017/18 2018/19E 2019/20E 2020/21E
Försäljning (mkr) 2 1 23 71 105
EBIT (mkr) 8 11 5 26 49
Vinst före skatt (mkr) 8 14 1 22 44
EPS, justerad (kr) -1 -1 0 1 3
EV/Försäljning (x) 252 444 11 3 2
EV/EBITDA (x) 40 28 48 9 5
EV/EBIT (x) 47 31 51 10 5
P/E (x) 355 15 7

Risk och avkastningspotential

Risknivå High Risk Nettoskuld (SEKm) 4
Kurs vid analys 27 Enterprise Value (SEKm) 262
Högsta/Lägsta (12M) 64,0/27,8 Reuters/Bloomberg /AAPB SS Equity
Antal aktier (m) 9 Listning First North Premier
Börsvärde (SEKm) 258

Estimat och värdering (SEK)

2017/18 2018/19E 2019/20E 2020/21E
Försäljning (mkr) 1 23 71 105
EBITDA (mkr) 13 5 27 49
EBIT (mkr) 11 5 26 49
Vinst före skatt (mkr) 14 1 22 44
EPS, justerad (kr) -1 0 1 3
EK/Aktie (kr) 6 6 8 11
Utdelning (kr) 0 0 0 0
Vinst/Aktie tillväxt (%) 2 103
EBIT marginal (%) 1 22 37 46
ROE (%) -24 1 24 36
ROCE (%) 28 8 37 64
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 444 11 3 2
EV/EBITDA (x) 28 48 9 5
EV/EBIT (x) 31 51 10 5
P/E, justerad (x) 355 15 7
P/EK (x) 6 4 3 2
Direktavkastning (%) 0 0 0 0
2018-06-14 Ett intressant kommande halvår Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-15 Från nyckelreferenser mot skarpa avslut Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-14 Kommersialisering runt hörnet Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-28 Fokus på nyckelreferenser och leveranser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-22 Kommersialisering inom räckhåll Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-30 Samarbetsavtalet nästa stora trigger Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 En spännande framtid Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-23 Ett teknikövertag med världen som spelplan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
14 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
17 Oct 2017 | Årsstämma 2016
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
19 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 Oct 2018 | Årsstämma 2017
17 Oct 2018 | Årligutdelning
12 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Mar 2019 | Extrastämma 2019
13 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
12 Jun 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner