Datum Titel Alternativ
2023-04-18 Stark start för 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-17 Mot 2023 med goda förutsättningar Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Analyskommentar - Första kommentar på Q4-rapporten Visa Stäng
2023-02-17 Analyskommentar - Nedskrivningar inom portföljbolagen Visa Stäng
2022-11-14 Eagle Filters accelererar Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Analyskommentar - Order om EUR 2,8 m till Eagle Filters Visa Stäng
2022-09-01 Eagle Filters står redo för accelererande expansion Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Sep 2022 | Eagle Filters Group

Eagle Filters står redo för accelererande expansion

 

H1’22-rapport indikerar skifte för Eagle Filters

Loudsprings kärninnehav Eagle Filters omsatte EUR 1,6m i H1’22, motsvarande en tillväxt om 5% y/y. EBITDA ökade till EUR – 1,0m (- 1,6m). Totala intäkter samt ordrar för 2022 uppgick till EUR 3,9 m vid rapportens offentliggörande. Eagle Filter har avslutat uppgraderingen av sin produktionskapacitet och står nu redo att hantera större produktionsvolymer än tidigare.

Säkerställd finansiering tills vidare

Vårens kapitalanskaffningar och avyttringar har för tillfället förbättrat den finansiella situationen och möjliggjort för Loudspring att bistå Eagle Filter med kapital. Loudspring nämner att bolaget för tillfället förhandlar med flera motparter, där flera av dom är av betydande substans. H1 innebar god utveckling för Nuuka Solutions som växte SAAS-intäkter med 18%.

 

Justeringar

Vi justerar våra intäktsestimat för att reflektera att Loudspring har nya tillväxtmål i Nuuka Solutions, samtidigt som vi justerar våra tillväxtestimat för bl.a. Eagle Filters. Vår SotP-värdering indikerar ett motiverat värde om EUR 0,14 – 0,15 per aktie (0,19-0,21) och vi ser medelhög risk.

 

2022-05-05 Odramatiskt Q1 på vägen mot ny struktur Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Mot ny inriktning med stärkt kassa Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Analyskommentar - Första kommentar på Q4-rapporten Visa Stäng
2021-11-05 Uppdatering för tredje kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-09 Rapport för H1'21 Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Tillväxt för Eagle ger ökat kapitalbehov Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 Lägre mål men fortsatt stor NAV-rabatt Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Blandat Q3, men 2021 ser lovande ut Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-01 Blandad pandemipåverkan men starka utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 Eagle ska tillverka andningsskydd för Covid-19 Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Stabilt första kvartal för dragloken i portföljen Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-05 Bra momentum in i 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-01 Laddar för att stärka de finansiella musklerna Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-03 Värdeskapande i ökat resursutnyttjande Ladda ner | Visa Stäng