Senaste analysen | 21 Nov 2022 | Checkin.com Group

Kraftig lönsamhetstillväxt

  Rekordtillväxt och nya kunder… Omsättningen i Q1’22 blev 15,8 mkr vs vårt estimat om 14,7 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 107% y/y. Net Revenue Retention steg till 140%…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Aug 2022 | Checkin.com Group

Visar styrka i turbulenta tider

  Rekordtillväxt och nya kunder… Omsättningen i Q1’22 blev 15,8 mkr vs vårt estimat om 14,7 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 107% y/y. Net Revenue Retention steg till 140%…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Aug 2022 | Checkin.com Group

Analyskommentar - Slår samtliga estimat…

  Rekordtillväxt och nya kunder… Omsättningen i Q1’22 blev 15,8 mkr vs vårt estimat om 14,7 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 107% y/y. Net Revenue Retention steg till 140%…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 May 2022 | Checkin.com Group

Checkar in 2022 starkt

  Rekordtillväxt och nya kunder… Omsättningen i Q1’22 blev 15,8 mkr vs vårt estimat om 14,7 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 107% y/y. Net Revenue Retention steg till 140%…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 May 2022 | Checkin.com Group

Analyskommentar - Imponerar på samtliga…

  Rekordtillväxt och nya kunder… Omsättningen i Q1’22 blev 15,8 mkr vs vårt estimat om 14,7 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 107% y/y. Net Revenue Retention steg till 140%…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2022 | Checkin.com Group

Analyskommentar - Avtal med ledande…

  Rekordtillväxt och nya kunder… Omsättningen i Q1’22 blev 15,8 mkr vs vårt estimat om 14,7 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 107% y/y. Net Revenue Retention steg till 140%…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2022 | Checkin.com Group

Checkar ut 2021 i en styrkeposition

  Rekordtillväxt och nya kunder… Omsättningen i Q1’22 blev 15,8 mkr vs vårt estimat om 14,7 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 107% y/y. Net Revenue Retention steg till 140%…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-21 Kraftig lönsamhetstillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Visar styrka i turbulenta tider Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Analyskommentar - Slår samtliga estimat Visa Stäng
2022-05-20 Checkar in 2022 starkt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 20 May 2022 | Checkin.com Group

Checkar in 2022 starkt

 

Rekordtillväxt och nya kunder…

Omsättningen i Q1’22 blev 15,8 mkr vs vårt estimat om 14,7 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 107% y/y. Net Revenue Retention steg till 140% från 137%. EBITDA uppgick till -0,7 mkr vs våra estimat om – 3 mkr. Det starka resultatet går att härleda till att bolagets marknadsföringsinvesteringar har varit mer effektiva än vad vi estimerat. Bolaget har efter kvartalets utgång tecknat avtal med Playtech.

…gör att bolaget rör sig emot finansiella mål…

Givet den starka tillväxten höjer vi våra intäktsestimat med 2% över prognosperioden. Givet den starka rapporten och bolagets effektiva marknadsföring höjer vi våra EBITDA-estimat med, i snitt, 6 mkr per år fram tills 2025. Vi bedömer att bolaget successivt kommer att stärka marginalen kommande kvartal.

…vilket sänker risken i estimaten

Trots den den starka rapporten och nyheten om att Playtech har skrivit ett globalt samarbetsavtal med Checkin bibehåller vi vårt motiverade värde om 73-76 kr. Ser vi fler avtal likt Playtech bedömer vi att avkastningskravet kan sänkas. Bolaget handlas idag på en implict WACC om 18% vilket vi anser är för högt givet en stark retention rate och kundbas.

2022-05-19 Analyskommentar - Imponerar på samtliga punkter Visa Stäng
2022-05-06 Analyskommentar - Avtal med ledande leverantör inom iGaming Visa Stäng
2022-02-21 Checkar ut 2021 i en styrkeposition Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-04 Checkin, takeoff, enjoy the ride Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-12 Stark debut på börsen Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-23 Checka in och njut av resan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
10 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2