Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 13 May 2020 | ArcAroma

Upprepar försäljningsmål för året

Intäkterna för första kvartalet uppgick till 3,1 mkr, varav 2,4 mkr var aktiverade kostnader. Resterande intäkter kom från uthyrning och underhåll. Intäkterna var lägre än våra estimat vilket förklaras av…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Feb 2020 | ArcAroma

Mot full kommersialisering

ArcAroma fortsätter arbetet mot en bredare intäktsbas. JuiceCEPT-utvärderingarna har påvisat önskat resultat och vi väntar oss beställningar som också skulle ge bolaget en viktig referenskund för framtida förhandlingar. Betalningar för…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Dec 2019 | ArcAroma

Mot positivt kassaflöde H1’20

ArcAroma fortsätter genomföra tester av juiceCEPT med danska Frankly och Kiviks Musteri. Vi förväntar oss valideringar under det kommande halvåret, med efterföljande beställningar. Försäljning av juiceCEPT skulle bredda intäktsbasen och…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Sep 2019 | ArcAroma

Breddar intäktsbasen och upprepar mål

Efter sommarens försäljningsinsatser mot de italienska och grekiska marknaderna har Arc Aroma nu nio system klara inför olivsäsongen 2019. Vi räknar med att ytterligare oliveCEPT-system säljs till den spanska och…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jun 2019 | ArcAroma

En intensiv sommar för oliveCEPT

Arc Aroma redovisar ett rekordkvartal vad gäller intäkter från installerade maskiner som uppgick till 3,4 (0,3) mkr för bolagets fjärde kvartal i sitt brutna räkenskapsår, där tre maskiner har intäktsförts…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Mar 2019 | ArcAroma

10 maskiner i drift runt om Medelhavet

Arc Aroma redovisar en nettoomsättning på 1,3 (0,2) mkr för Q3’18/19 (nov-jan). Under kvartalet har fyra maskiner intäktsförts, tre oliveCEPT-maskiner till Medelhavet och en maskin till Optifreeze. Totalt har nu…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Dec 2018 | ArcAroma

Kommersialiseringsarbetet fortlöper

Under bolagets andra kvartal har fokus primärt legat på försäljning och leverans av oliveCEPT. Efter periodens utgång har bolaget nu levererat 10 oliveCEPT system till kund. Intäkterna från dessa bedöms…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-05-13 Upprepar försäljningsmål för året Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-12 Mot full kommersialisering Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Mot positivt kassaflöde H1’20 Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-20 Breddar intäktsbasen och upprepar mål Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 20 Sep 2019 | ArcAroma

Breddar intäktsbasen och upprepar mål

Efter sommarens försäljningsinsatser mot de italienska och grekiska marknaderna har Arc Aroma nu nio system klara inför olivsäsongen 2019. Vi räknar med att ytterligare oliveCEPT-system säljs till den spanska och marockanska marknaden i närtid. Vi räknar med att kunderna delbetalar drygt en tredjedel vid leverans och resterande vid slutet av olivsäsongen, utspritt över 2-3 år. Därmed bedömer vi det som troligt att Arc Aroma uppnår positivt kassaflöde under första halvåret 2020, vilket även är i linje med bolagets mål. Utöver oliveCEPT har Arc Aroma breddat intäktsbasen där nu även juiceCEPT är redo för kommersialisering. Systemen testas nu av Kiviks Musteri och Frankly med option på att köpa ett system om utvärderingen möter överenskomna mål. Dessa kunder bedöms även vara viktiga referenskunder inför andra upphandlingar. Sammantaget ser vi att Arc Aroma är väl förberett för den ökande efterfrågan på bolagets produkter varför vi ser en fortsatt hög potential i aktien, till en hög risk.

Nio oliveCEPT klara för olivsäsongen 2019

Arc Aroma har den senaste tiden sålt ett flertal OliveCEPT-system, precis som vi förväntat oss. Totalt är nu nio oliveCEPT-maskiner klara för olivsäsongen 2019, där vi uppskattar att ett system hyrs ut och resterande åtta säljs. Tre nya system har sålts till Italien till ett ordervärde på EUR 450 000 och två nya till Grekland med ett värde på EUR 400 000. Samtliga maskiner väntas levereras i oktober. Resterande fyra är system från olivsäsongen 2018, gissningsvis tre i Grekland och ett i Italien. För Q1’19/20 uppgick bolagets intäkter till 1,8 (2,2) mkr, varav aktiveringar stod för 1,4 (2,0) mkr. Aktiveringarna har därmed minskat väsentligt både y/y och q/q till följd av att teknologin nu är redo för kommersialisering. Mot bakgrund av det har Arc Aroma även börjat skriva av balanserade utvecklingsutgifter och patent med 1,8 mkr per kvartal, och bedöms ha skrivit av dem helt på sju år.

Fokus på Spanien och Marocko i närtid

Ledningen inväntar för närvarande ordrar från Spanien och Marocko, där olivsäsongen tenderar att dra igång något senare än i Italien och Grekland. Vi räknar med att bolaget totalt levererar 5-6 system till dessa två regioner i närtid, och bedömer att merparten av dem hyrs ut. För sålda system i Italien och Grekland räknar vi med att Arc Aroma får första delbetalningen på drygt en tredjedel av priset vid leverans, och resterande vid slutet av säsongen utspritt över 2-3 olivsäsonger. Den senaste tiden har bolaget fokuserat på juiceCEPT, där avtal har tecknats med Frankly, en dansk premiumtillverkare av ekologiska och kallpressade jucier, samt Kiviks Musteri. Båda har en option på att köpa ett system efter hyrestidens utgång. Vi ser dessa två avtal som viktiga referensavtal för övriga upphandlingar. Med juiceCEPT i kommersialiseringsskedet breddar Arc Aroma intäktsbasen, vilket även medför en lägre risk i verksamheten då säsongsberoendet minskar med jämnare kassaflöden som följd.

Positivt kassaflöde första halvåret 2020

Trots leverans av ett flertal oliveCEPT-maskiner under oktober räknar vi med genomslag på resultatet först efterföljande kvartal. Vi bedömer det även som sannolikt att merparten av intäkterna från olivsäsongen 2019 infaller i H1’20, men även med en avbetalning efterföljande år. Därmed räknar vi med att Arc Aroma når positivt kassaflöde första halvåret 2020, vilket även är i linje med ledningens mål. Även om juiceCEPT medför mindre säsongsbetonade kassaflöden, bedömer vi inte att det kan kompensera fullt ut när olivsäsongen är slut i Europa. Vi bedömer Arc Aroma uppnår positivt kassaflöde på helårsbasis först 2020/2021.

2019-06-14 En intensiv sommar för oliveCEPT Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-07 10 maskiner i drift runt om Medelhavet Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-13 Kommersialiseringsarbetet fortlöper Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 En överraskande stark försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-14 Ett intressant kommande halvår Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-15 Från nyckelreferenser mot skarpa avslut Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-14 Kommersialisering runt hörnet Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-28 Fokus på nyckelreferenser och leveranser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-22 Kommersialisering inom räckhåll Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-30 Samarbetsavtalet nästa stora trigger Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 En spännande framtid Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-23 Ett teknikövertag med världen som spelplan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Mar 2017 | Kvartalsrapport 2016-Q3
14 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
17 Oct 2017 | Årsstämma 2016
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
18 Oct 2017 | Årligutdelning 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
19 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 Oct 2018 | Årsstämma 2017
17 Oct 2018 | Årligutdelning
12 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Mar 2019 | Extrastämma 2019
13 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
12 Jun 2019 | Bokslutskommuniké 2019
18 Sep 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 Oct 2019 | Årsstämma 2019
17 Oct 2019 | Årsstämma 2019
18 Oct 2019 | Årligutdelning
11 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Årsstämma 2019
29 May 2020 | Årligutdelning
17 Jun 2020 | Årsstämma 2019
18 Jun 2020 | Årligutdelning
11 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
19 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner