Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 25 Apr 2019 | Alcadon

Avslutning på nedgången

Alcadon redovisar ett svagt första kvartal med en nettoomsättning som uppgick till 130 (150) mkr, vilket var drygt 2% under vår prognos. Intäktsbortfallet förklaras helt av den avstannande fibermarknaden som…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Feb 2019 | Alcadon

Ett succesivt bättre 2019

Alcadon redovisar ett kvartal fortsatt tyngt av en svag fibermarknad i Sverige. Nettoomsättningen uppgick till 137,2 (183,2) mkr med en rörelsemarginal på 8,7%, som tyngdes av en minskning i försäljningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Oct 2018 | Alcadon

Lyft blicken mot 2019

Alcadon redovisar en omsättning för Q3’18 på SEKm 123,5 (132,9), vilket påverkades negativt av en allmänt avstannad Sverigemarknad inom bredband (FTTH). Positivt för kvartalet är att bolagets basaffär fortsätter att…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Aug 2018 | Alcadon

Tillfälliga problem på den svenska…

Intäkterna för Alcadons andra kvartal uppgick till SEKm 133,9 (135,7), vilket motsvarar en negativ tillväxt på drygt 1%. Kvartalet har präglats av en generellt tuff Sverige-marknad inom bredbandsutbyggnaden där en…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2018 | Alcadon

Attraktiv exponering mot framtidens…

Alcadon är en ledande distributör och grossist av data- och telekommunikationsprodukter, primärt inriktade mot infrastruktur för nätverk. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och komponenter från ledande leverantörer liksom egna varumärken som…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-04-25 Avslutning på nedgången Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Ett succesivt bättre 2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Lyft blicken mot 2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-20 Tillfälliga problem på den svenska marknaden Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-23 Attraktiv exponering mot framtidens kommunikation Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 23 May 2018 | Alcadon

Attraktiv exponering mot framtidens kommunikation

Alcadon är en ledande distributör och grossist av data- och telekommunikationsprodukter, primärt inriktade mot infrastruktur för nätverk. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och komponenter från ledande leverantörer liksom egna varumärken som bedöms att fortsätta stå för drygt 20-30% av försäljningen. Alcadon gynnas av ett flertal framtida intressanta marknadstrender, t.ex. 5G-utbyggnaden samt datahallar. Vi ser fortsatta möjligheter till förvärv, givet bolagets starka finansiella ställning. På 2019 års estimat värderas Alcadon på P/E 12x och EV/EBIT 8,1x, vilket vi anser vara attraktivt givet tillväxtmöjligheterna. Vi bedömer att potentialen i aktien är hög, till en medelhög risk.

 

MARKNADSLEDANDE INOM DATA- OCH TELEKOMMUNIKATION

Alcadon är en ledande distributör och grossist av data- och telekommunikationsprodukter, primärt inriktade mot infrastruktur för nätverk. Bolaget säljer idag mot den nordiska marknaden, huvudsakligen mot Sverige som står för drygt 80% av omsättningen och resterande del mot Norge. Alcadon erbjuder högkvalitativa produkter och komponenter från ledande leverantörer liksom egna varumärken. Historiskt har egna varumärken stått för 20-30% av försäljningen, en siffra som bedöms hålla i sig framgent. Exempel på varor Alcadon säljer är kablage, optoboxar, switchar, nätverksuttag, kontakter, blåsfiber, installationsmaterial, fibersvetsar med mera. Alcadon bedöms idag ha drygt 20-30% av den nischade infrastrukturmarknaden i Norge och Sverige. Den organiska tillväxten Y/Y de senaste fem kvartalen uppgår i genomsnitt till drygt 25% där den totala tillväxten uppgår över 100% sedan bolaget börsnoterades 2015.

GYNNAS AV ETT FLERTAL MARKNADSTRENDER

Alcadon har en gedigen erfarenhet och historik med verksamhet inom data- och telekommunikation sedan 1988 och bedöms därmed ha en god anpassningsförmåga till nya trender. De närmsta åren kommer Alcadon gynnas av ett flertal marknadstrender som bedöms växa kraftigt de närmsta åren. Den aggressiva fiberutbyggnaden, som är en del av regeringens bredbandsmål, bedöms att hålla i sig i alla fall till 2024. Samtidigt ser vi att antal datahallsprojekt har börjat ta fart i Sverige med en årlig tillväxttakt runt 15%. Utöver detta ser vi goda möjligheter inom 5G-utbyggnaden som bedöms att ta fart inom ett par år.

SER EN UPPSIDA PÅ DRYGT 20% PÅ 2019 ÅRS ESTIMAT

Mot bakgrund av bl.a. ett flertal underliggande marknadstrender, tillsammans med bolagets korta men fina historiska organiska tillväxt ser vi ljust på utsikterna för bolaget. Trots nyligen genomförda förvärv ser vi fortsatt förvärvsutrymme vilket därmed också blir en trigger på medellång sikt. På 2019 års estimat handlas Alcadon på P/E 12x och EV/EBIT 8x, vilket motsvarar en rabatt på uppemot 40% mot övriga sektorn. Även om en liten rabatt kan motiveras, anser vi att dagens rabatt är omotiverad hög och förväntar en kontraktion mot övriga sektorn. Vid en rabatt på 10% motiveras en aktiekurs på SEK 61, en uppsida på drygt 20% från dagens nivåer. Utöver detta kommer potentiella förvärv bidra positivt till intjäningen, vilket inte har tagits i beaktningen i våra estimat. Vi ser hög potential i aktien till en medelhög risk.

Kommande händelser

17 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
30 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
24 Apr 2019 | Årsstämma 2018
24 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
25 Apr 2019 | Årligutdelning
10 Jul 2019 | Extrastämma 2019
14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
23 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner