Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 12 Nov 2020 | BTS Group

Visar styrka

Försäljningen i Q3’20 uppgick till 347 mkr vilket motsvarar en negativ tillväxt justerad för FX om 20% y/y. EBIT uppgick till 14,4 mkr, en minskning 71% y/y. Vi bedömde att…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Aug 2020 | BTS Group

BTS Group - Bibehåller kostnadsbas för…

Omsättningen i Q2’20 uppgick till 322 mkr, långt under våra estimat om 439 mkr, rensat för valutaeffekter motsvarade det en tillväxt om -20%. EBIT uppgick till 5,8 mkr, en nedgång…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 May 2020 | BTS Group

Fortsätter med digital leverans

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 372 mkr vilket var i linje med tidigare offentliggjorda siffror. Den organiska tillväxten i kvartalet uppgick till -7%. EBITA uppgick till 12 mkr, i linje…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Apr 2020 | BTS Group

Vinstvarning med anledning av Covid-19

I samband med bolagets vinstvarning släpptes försäljningssiffror för Q1. Försäljningen i Q1 uppgick till 370 mkr. EBITA kommer att bli 60% lägre än i Q1’19 vilket motsvarar 12 mkr. Intäktstappet…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Apr 2020 | BTS Group

En kraftig överreaktion i kursen

Med anledning av Covid-19 viruset har vi tittat närmare på BTS. VI bedömer att bolaget kommer att påverkas negativt av det globala pandemiutbrottet då reserestrektioner försvårar för fysisk leverans av…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Feb 2020 | BTS Group

Fortsatt marginalexpansion

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 553 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 12%, den organiska tillväxten i kvartalet uppgick till 5% Y/Y. EBITA i kvartalet uppgick till 89 mkr vilket…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Nov 2019 | BTS Group

Ännu ett rekordkvartal med mersmak

BTS rapporterar ännu ett rekordkvartal, vilket utgör bolagets trettonde rekordkvartal i följd. Nettoomsättningen uppgick till 460 (337) mkr, vilket var i linje med vår prognos på 463 mkr. Även rörelseresultatet…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-11-12 Visar styrka Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 BTS Group - Bibehåller kostnadsbas för att leda återhämtningen Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-15 Fortsätter med digital leverans Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 Vinstvarning med anledning av Covid-19 Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-14 En kraftig överreaktion i kursen Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-19 Fortsatt marginalexpansion Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Ännu ett rekordkvartal med mersmak Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 14 Nov 2019 | BTS Group

Ännu ett rekordkvartal med mersmak

BTS rapporterar ännu ett rekordkvartal, vilket utgör bolagets trettonde rekordkvartal i följd. Nettoomsättningen uppgick till 460 (337) mkr, vilket var i linje med vår prognos på 463 mkr. Även rörelseresultatet (EBITA) mötte vår förväntansbild (54 mkr mot väntat 52 mkr). EBITA-marginalen fortsätter att utvecklas positivt och uppgick till 11,7% under kvartalet, och gynnades av effektivt resursutnyttjande samt skalfördelar, där intäkterna fortsätter att växa snabbare än kostnaderna. Per enhet uppvisade BTS Europa ett starkt kvartal, där förskjutna projekt från Q2 påverkade det tredje kvartalet positivt. Den valutarensade tillväxten för BTS Europa uppgick till 40% y/y. Sammantaget ett kvartal i linje med förväntan, som motiverar endast marginella prognosjusteringar. Vi ser fortsatt en medelhög potential i aktien, till en låg risk.

Tretton rekordkvartal i rad

BTS fortsätter att rapportera rekordkvartal efter rekordkvartal. Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 460 (337) mkr, vilket var i linje med vår prognos på 463 mkr. Vi uppskattar att förvärvet av SwissVBS har påverkat kvartalet positivt med 5,2 mkr, därmed bedömer vi att den organiska tillväxten uppgick till 14,5% y/y. Rörelseresultatet (EBITA) blev 54 (42) mkr, motsvarande en EBITA-marginal på 11,7%. Även här i linje mot våra prognoser, där vi förväntade oss en EBITA på 52 mkr med en EBITA-marginal på 11,3%. Lönsamheten påverkades positivt av mer effektivt resursutnyttjande samt skalfördelar, där intäkterna fortsätter att växa betydligt snabbare än kostnaderna. På sikt bedömer vi att marginalen rör sig mot bolagets långsiktiga mål om en EBITA-marginal på 15%, i takt med att andelen licensförsäljning fortsätter att öka.

BTS Europa starkt som väntat

Större projekt inom BTS Europa som försköts under föregående kvartal, bokades in under det tredje kvartalet, i linje med vår förväntansbild. Därmed sågs en stark valutarensad tillväxt inom denna enhet på 40% y/y. Även BTS Nordamerika fortsätter att utvecklas starkt och uppvisade en FX-rensad tillväxt på 21% för kvartalet. Svagheten sågs inom BTS Övriga marknader som endast växte, rensat för valuta, med 4%. Dock bör man ha i åtanke att BTS Övriga marknader de senaste fyra åren i genomsnitt har växt drygt 20% årligen. Framåtblickande ser ledningen en ökad efterfrågan kring större projekt, samtidigt som bolagets enheter inte ser några indikationer om en vikande efterfrågan bland sina kunder.

Lämna prognoserna i stort sett oförändrade

Trots en stark kursutveckling fortsätter BTS Group att växa i sin värderingskostym. På nästa års resultat värderas BTS Group på EV/EBIT 15x, vilket vi fortsatt ser som attraktivt givet historiken och tillväxtutsikterna. Samtidigt är BTS ett relativt konjunkturokänsligt bolag, som har genomgått tre djupare finanskriser sedan bolagets grundades 1986. Samtliga tre kriser uppvisade bolaget en svagt positiv tillväxt. Med det sagt är BTS ett stabilt, långsiktigt kvalitetsbolag. Förvärvskapaciteten är fortsatt god där vi ser den asiatiska marknaderna inom BTS Övriga marknader som en intressant förvärvsregion. Överlag lämnar vi våra prognoser oförändrade och ser en fortsatt medelhög potential i aktien, till en låg risk. Vi räknar med att lönsamheten fortsätter att förbättras, tillsammans med en stark underliggande tillväxt.

2019-08-26 Tolfte rekordkvartalet i rad Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-20 Caset intakt – ännu ett rekordkvartal Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-26 Räkna med ännu ett rekordår Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-16 Ännu ett rekordkvartal Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-23 Rekordkvartal efter rekordkvartal efter… Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-13 Verksamheten tuggar på i stabil takt Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-22 BTS bästa kvartal och helår någonsin Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 Två intressanta förvärv bådar för tillväxt framöver Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Vi väntar oss fortsatt bra drag i affären Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Näringslivets flygsimulator Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

20 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 May 2018 | Årsstämma 2017
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
17 May 2018 | Halvårsutdelning
21 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
14 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Nov 2018 | Halvårsutdelning
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
15 May 2019 | Årsstämma 2018
16 May 2019 | Halvårsutdelning
23 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
13 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
14 Nov 2019 | Halvårsutdelning
18 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
14 May 2020 | Årsstämma 2019
15 May 2020 | Halvårsutdelning
15 May 2020 | Årligutdelning
18 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
11 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
11 Dec 2020 | Extrastämma 2020
14 Dec 2020 | Halvårsutdelning
24 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
19 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
18 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
10 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner