Senaste analysen | 15 Jun 2022 | Tempest Security

Vi räknar med acceleration under H2

  Säkerhetsmedvetenheten har ökat Företags inköp av säkerhetstjänster ökade med 6% per år 2016-2020, och 2020 köptes tjänster motsvarandehalva polisens budget. Med den nuvarande geopolitiska osäkerheten anser vi att säkerhetsmedvetandet…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Mar 2022 | Tempest Security

Förvärvet av DSS täcker upp för…

  Omsättningen fortsätter förbättras men EBITDA laggar Q4 såg 9% organisk tillväxt med 12% tillskott från M&A. Ett antal uppdragsstarter i USA har blivit senarelagda vilket har lett till tillfälligt…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2022 | Tempest Security

Analyskommentar - Vänder till förlust…

  Analyskommentar Tempest växte omsättningen med 22% i Q4. Bevakning växte med 14%, Särskilda Tjänster (bl.a. personskydd) dubblades medan Övriga (bl.a. larmcentralen) sjönk med 18%. Expansionen av Särskilda Tjänster i…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Nov 2021 | Tempest Security

Återhämtningen fortsätter

  Accelererande tillväxt Q3 såg 24% omsättningstillväxt då återhämtningen efter pandemin fortsatte. Bevakning, vilket är det största affärsområdet, växte bara med 5% men nykundsförsäljningen under kvartalet var god och då…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Oct 2021 | Tempest Security

USA-etablering kan bli transformativ

  Planerar att mer än tredubbla omsättningen till 2025 Tempest Security, en helhetsleverantör av säkerhetstjänster, har som målsättning att mer än tredubbla omsättningen från 300 mkr till 1 mdkr till…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-06-15 Vi räknar med acceleration under H2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-10 Förvärvet av DSS täcker upp för senarelagda uppdragsstarter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 Analyskommentar - Vänder till förlust trots högre tillväxt Visa Stäng
Analys | 24 Feb 2022 | Tempest Security

Analyskommentar – Vänder till förlust trots högre tillväxt

 

Analyskommentar

Tempest växte omsättningen med 22% i Q4. Bevakning växte med 14%, Särskilda Tjänster (bl.a. personskydd) dubblades medan Övriga (bl.a. larmcentralen) sjönk med 18%. Expansionen av Särskilda Tjänster i USA har tagit längre tid än väntat (även om de har slutit ett kontrakt på 9 mkr), då flera uppdragsstarter har blivit senarelagda.

Som nyetablerad aktör i USA kan bolaget inte riskera att stå utan resurser när avtalen väl startar. Fokus under Q1 kommer vara att hitta en bättre match mellan intäkter och kostnader för att minimera tomgångskostnader, men det är värt att nämna att risken för dessa minskar i takt med att omsättningen i USA kommer upp.

Allt som allt så minskade underliggande EBITDA till -0,7 mkr (2,9 mkr i Q4’20). Vi hade naturligtvis hoppats på bättre resultat men samtidigt är det bra att omsättningen stiger. Bolaget är i en fas där de nyligen har etablerade verksamheter i både Danmark och USA med högre kostnader som följd och om inte omsättningen tar fart så får vi denna typ av effekter. Den initiala feedbacken från den amerikanska lanseringen är fortsatt god och vi har ingen anledning att tro att den inte kommer att lyckas.

Med tanke på att bolaget vänder till förlust i kvartalet är det inte så konstigt att aktien underpresterar marknaden. Med en blodröd börs är Tempest dessutom en typ av aktie som tar extra mycket stryk. Vi fortsätter se på framtiden med tillförsikt och återkommer med våra estimatförändringar.

 

2021-11-25 Återhämtningen fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-05 USA-etablering kan bli transformativ Ladda ner | Visa Stäng