Datum Rubrik Alternativ
2023-11-10 Svag omsättning, men hög marginal Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Stabiliteten är grunden för framtida tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Analyskommentar - Fokus på lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 Analyskommentar - Utökat avtal med Ahlsell är värt 7 mkr Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Betydligt högre vinst trots marginellt lägre omsättning Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Analyskommentar - Lägre omsättning men klart högre vinst Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Analyskommentar - Fortsatt god efterfrågan på de gröna produkterna Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Gynnas av en diversifierad affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 God kostnadskontroll och prisökningar höjer marginalen Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Analyskommentar - Uppvisar fortsatt god kostnadskontroll Visa Stäng
2022-08-19 Q2 fortsatt påverkat av omvärldsfaktorer Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Analyskommentar - Q2 fortsatt påverkat av höga råvarupriser Visa Stäng
Analys | 18 Aug 2022 | Clemondo

Analyskommentar – Q2 fortsatt påverkat av höga råvarupriser

 

Omsättningen i Q2’22 uppgick till 76,9 mkr (75,4 mkr i Q2’21), vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Segmentet Fordon växer med 15% y/y, Hygien minskar med 18% drivet av lägre efterfrågan pga pandemin, Industri minskade med 6%. Bruttomarginalen uppgick till 33% (44%), orsakat av kraftigt ökade priser på insatsvaror. EBITDA-marginalen uppgick till 6% (10%) drivet av lägre bruttomarginal.

Kommentar:
Stark utveckling inom segmentet Fordon trots svag bilförsäljning, vilket indikerar att bolaget fortsatt tar marknadsandelar med varumärket Greenium. Hygien kom in svagare än tidigare år men starkare än 2019. Trots lägre bruttomarginal var EBITDA-marginalen enligt vår bedömning bra. Vi återkommer med en djupare analys.

 

2022-05-13 Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1'22 Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Analyskommentar - Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1'22 Visa Stäng
2022-02-23 Med målet mot nollbarhet Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023