Senaste analysen | 17 Feb 2023 | Clemondo

Gynnas av en diversifierad affär

  Omsättningen i Q2’22 uppgick till 76,9 mkr (75,4 mkr i Q2’21), vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Segmentet Fordon växer med 15% y/y, Hygien minskar med 18% drivet av…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Nov 2022 | Clemondo

God kostnadskontroll och prisökningar h…

  Omsättningen i Q2’22 uppgick till 76,9 mkr (75,4 mkr i Q2’21), vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Segmentet Fordon växer med 15% y/y, Hygien minskar med 18% drivet av…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2022 | Clemondo

Analyskommentar - Uppvisar fortsatt god…

  Omsättningen i Q2’22 uppgick till 76,9 mkr (75,4 mkr i Q2’21), vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Segmentet Fordon växer med 15% y/y, Hygien minskar med 18% drivet av…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Aug 2022 | Clemondo

Q2 fortsatt påverkat av omvä…

  Omsättningen i Q2’22 uppgick till 76,9 mkr (75,4 mkr i Q2’21), vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Segmentet Fordon växer med 15% y/y, Hygien minskar med 18% drivet av…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Aug 2022 | Clemondo

Analyskommentar - Q2 fortsatt påverkat…

  Omsättningen i Q2’22 uppgick till 76,9 mkr (75,4 mkr i Q2’21), vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Segmentet Fordon växer med 15% y/y, Hygien minskar med 18% drivet av…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 May 2022 | Clemondo

Omvärldsfaktorer påverkar marginalen…

  Omsättningen i Q2’22 uppgick till 76,9 mkr (75,4 mkr i Q2’21), vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Segmentet Fordon växer med 15% y/y, Hygien minskar med 18% drivet av…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2022 | Clemondo

Analyskommentar - Högre kostnader på…

  Omsättningen i Q2’22 uppgick till 76,9 mkr (75,4 mkr i Q2’21), vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Segmentet Fordon växer med 15% y/y, Hygien minskar med 18% drivet av…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-02-17 Gynnas av en diversifierad affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 God kostnadskontroll och prisökningar höjer marginalen Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Analyskommentar - Uppvisar fortsatt god kostnadskontroll Visa Stäng
2022-08-19 Q2 fortsatt påverkat av omvärldsfaktorer Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Analyskommentar - Q2 fortsatt påverkat av höga råvarupriser Visa Stäng
Analys | 18 Aug 2022 | Clemondo

Analyskommentar – Q2 fortsatt påverkat av höga råvarupriser

 

Omsättningen i Q2’22 uppgick till 76,9 mkr (75,4 mkr i Q2’21), vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Segmentet Fordon växer med 15% y/y, Hygien minskar med 18% drivet av lägre efterfrågan pga pandemin, Industri minskade med 6%. Bruttomarginalen uppgick till 33% (44%), orsakat av kraftigt ökade priser på insatsvaror. EBITDA-marginalen uppgick till 6% (10%) drivet av lägre bruttomarginal.

Kommentar:
Stark utveckling inom segmentet Fordon trots svag bilförsäljning, vilket indikerar att bolaget fortsatt tar marknadsandelar med varumärket Greenium. Hygien kom in svagare än tidigare år men starkare än 2019. Trots lägre bruttomarginal var EBITDA-marginalen enligt vår bedömning bra. Vi återkommer med en djupare analys.

 

2022-05-13 Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1'22 Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Analyskommentar - Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1'22 Visa Stäng
2022-02-23 Med målet mot nollbarhet Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

11 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
12 May 2023 | Årligutdelning
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023