Senaste analysen | 13 Sep 2023 | Maha Energy

Waiting for the next step

  Maha producerade 3 292 fat olja per dag i Q2, vilket var något högre än föregående år, men lägre än de 4 580 fat per dag vi såg i…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Aug 2023 | Maha Energy

Further production increases in July

  Maha producerade 3 292 fat olja per dag i Q2, vilket var något högre än föregående år, men lägre än de 4 580 fat per dag vi såg i…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Aug 2023 | Maha Energy

Update on Mafraq in Oman

  Maha producerade 3 292 fat olja per dag i Q2, vilket var något högre än föregående år, men lägre än de 4 580 fat per dag vi såg i…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 May 2023 | Maha Energy

Completes the combination with BDO 2.0

  Maha producerade 3 292 fat olja per dag i Q2, vilket var något högre än föregående år, men lägre än de 4 580 fat per dag vi såg i…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 May 2023 | Maha Energy

Several upcoming catalysts

  Maha producerade 3 292 fat olja per dag i Q2, vilket var något högre än föregående år, men lägre än de 4 580 fat per dag vi såg i…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Jan 2023 | Maha Energy

Sale of Maha Brazil will result in cash…

  Maha producerade 3 292 fat olja per dag i Q2, vilket var något högre än föregående år, men lägre än de 4 580 fat per dag vi såg i…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Dec 2022 | Maha Energy

Investigates potential divestments of…

  Maha producerade 3 292 fat olja per dag i Q2, vilket var något högre än föregående år, men lägre än de 4 580 fat per dag vi såg i…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-09-13 Waiting for the next step Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-10 Further production increases in July Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Update on Mafraq in Oman Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Completes the combination with BDO 2.0 Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Several upcoming catalysts Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 Sale of Maha Brazil will result in cash larger than market cap Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Investigates potential divestments of assets Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Robust indicators that the Tie wells are onstream Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Goda förutsättningar för att Brasilien ska accelerera framöver Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Räknar med att volymerna kommer tillbaka i H2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Analyskommentar - Produktionsnivåerna föll från rekordet i Q1 men resultatet gynnas av de högre oljepriserna Visa Stäng
Analys | 15 Aug 2022 | Maha Energy

Analyskommentar – Produktionsnivåerna föll från rekordet i Q1 men resultatet gynnas av de högre oljepriserna

 

Maha producerade 3 292 fat olja per dag i Q2, vilket var något högre än föregående år, men lägre än de 4 580 fat per dag vi såg i Q1. Detta var lägre än planerat och för halvåret är de nu i linje med den lägre delen av guidance-intervallet för 2022 (4 000 fat per dag). Det var lägre produktion i Tie-fältet i Brasilien som låg bakom svagheten och bolaget planerar att reparera de källor som låg bakom minskningen under andra halvåret för att komma ikapp.

Samtidigt var resultet per fat på rekordnivåer – bolaget såg netback på USD 17m (USD 65m per fat) och EBITDA på USD 15m trots den lägre produktionen.

Vi tror att aktien kommer gå sämre än marknaden idag med tanke på att produktionsnivåerna åter sjönk efter rekordnivåerna i Q1. Enligt oss behöver bolaget visa på permanent högre produktionsnivåer för att aktien ska etablera sig på högre nivåer.

 

2022-05-25 Högre oljepriser höjer estimat och värde Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Det högre oljepriset driver vinsten och kassaflödet Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-24 Aktien fortsätter lagga oljeprisutvecklingen Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 Förseningar i uppstarten av Tie-4 ändrar inte den långsiktiga bilden Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-07 Aktiekursen reflekterar inte vinsttillväxten Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Produktionsökningar att vänta i spåren av ökande reserver Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Tillväxt att vänta med vinst i ryggen Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-25 Går stark genom krisen Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-27 Motvinden hinner ikapp capex men inte kassaflödet Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 Mindre förvärv med hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-23 Sänkta investeringar skyddar krigskassa Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-02 Förväntan om fortsatta produktionslyft 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-13 Produktionsguidning villkorad till att vinden vänder Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-26 Flertal ljuspunkter trots tidigare prognossänkning Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Kortsiktiga motgångar pressar aktien Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-27 Skjuter produktionslyftet framför sig Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Nya brunnar accelererar takten 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-01 Tydliga kliv mot nästa nivå av intäkter och produktion Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Kortsiktig förskjutning av hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Ökar produktionen men i otakt med värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Förseningar förändrar inte helhetsbilden Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Mer än bara exponering mot stigande oljepris Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019 Visa Stäng
2018-02-23 Reservrapport och kapitalplan visar hög aktivitet 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Lägger i nästa växel våren 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Upplagt för hög aktivitet och stora investeringar Visa Stäng
2017-06-02 Omstöpningen på väg mot mållinjen Visa Stäng
2017-03-02 Första steget mot ökad produktion på Tartaruga klart Visa Stäng
2017-02-07 Köp av Tie fördubblar produktionspotentialen Visa Stäng
2016-11-30 Tar klivet över tröskeln in i nästa fas Visa Stäng
2016-10-07 På tröskeln till kraftig expansion Visa Stäng

Kommande händelser

14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3