Datum Titel Alternativ
2024-02-12 Production grew in January Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-18 Acquires 5% of 3R Petroleum for USD 69m Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-09 Strong production in December Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-14 Transformation continues Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-17 Asset in Venezuela provides optionality Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-13 Waiting for the next step Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-10 Further production increases in July Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Update on Mafraq in Oman Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Completes the combination with BDO 2.0 Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Several upcoming catalysts Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 Sale of Maha Brazil will result in cash larger than market cap Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Investigates potential divestments of assets Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Robust indicators that the Tie wells are onstream Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Goda förutsättningar för att Brasilien ska accelerera framöver Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Räknar med att volymerna kommer tillbaka i H2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Analyskommentar - Produktionsnivåerna föll från rekordet i Q1 men resultatet gynnas av de högre oljepriserna Visa Stäng
2022-05-25 Högre oljepriser höjer estimat och värde Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Det högre oljepriset driver vinsten och kassaflödet Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-24 Aktien fortsätter lagga oljeprisutvecklingen Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 Förseningar i uppstarten av Tie-4 ändrar inte den långsiktiga bilden Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-07 Aktiekursen reflekterar inte vinsttillväxten Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 7 Sep 2021 | Maha Energy

Aktiekursen reflekterar inte vinsttillväxten

 

Kraftig ökning av produktionen kommande år…

Drivet av Tie i Brasilien och Mafraq i Oman räknar vi med en snabb ökning av produktionsvolymerna kommande år. Trots produktionsstörningar i Brasilien under Q2 håller bolaget guidance på 4 000-5 000 fat för 2021e Vi räknar sedan med över 7 000 fat 2022 och 10 000 fat 2023. Toppen på 14 000 fat nås 2026.

…och 30% vinsttillväxt de kommande tre åren återspeglas inte i aktiekursen

Trots att ökade produktionsvolymer och signifikant högre oljepriser (sedan botten under pandemin) kommer leda till accelerande vinst – vi ser 30% vinststillväxt per år kommande år – har kursen i stort sett stått stilla. Vi tror att en anledning är att aktien har hamnat i skymundan då kolväterelaterade bolag inte har varit i fokus men att kursen kommer komma ikapp vinsten.

Ser motiverat värde på SEK 21-22

Vi introducerar en ny modell och en ny värderingsmetod där vi värderar varje källa enskilt. Använder antagandena för produktion och kostnad som publicerades i femårsstrategin i mars 2021 når vi ett värde per aktie på SEK 22. Tie i Brasilien står för ungefär tre fjärdedelar av värdet. Vi sätter ett motiverat värde på SEK 21-22.
2021-03-01 Produktionsökningar att vänta i spåren av ökande reserver Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Tillväxt att vänta med vinst i ryggen Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-25 Går stark genom krisen Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-27 Motvinden hinner ikapp capex men inte kassaflödet Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 Mindre förvärv med hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-23 Sänkta investeringar skyddar krigskassa Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-02 Förväntan om fortsatta produktionslyft 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-13 Produktionsguidning villkorad till att vinden vänder Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-26 Flertal ljuspunkter trots tidigare prognossänkning Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Kortsiktiga motgångar pressar aktien Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-27 Skjuter produktionslyftet framför sig Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Nya brunnar accelererar takten 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-01 Tydliga kliv mot nästa nivå av intäkter och produktion Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Kortsiktig förskjutning av hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Ökar produktionen men i otakt med värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Förseningar förändrar inte helhetsbilden Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Mer än bara exponering mot stigande oljepris Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019 Visa Stäng
2018-02-23 Reservrapport och kapitalplan visar hög aktivitet 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Lägger i nästa växel våren 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Upplagt för hög aktivitet och stora investeringar Visa Stäng
2017-06-02 Omstöpningen på väg mot mållinjen Visa Stäng
2017-03-02 Första steget mot ökad produktion på Tartaruga klart Visa Stäng
2017-02-07 Köp av Tie fördubblar produktionspotentialen Visa Stäng
2016-11-30 Tar klivet över tröskeln in i nästa fas Visa Stäng
2016-10-07 På tröskeln till kraftig expansion Visa Stäng

Kommande händelser

27 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
28 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
29 May 2024 | Årsstämma 2023
12 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3