Senaste analysen | 5 May 2023 | Gaming Innovation Group

Platform & Sportbook imponerar i en…

  Omsättningen uppgick till EUR 22.9m vilket motsvarar en tillväxt om 35% y/y varav 24% var organisk. Siffran var i linje med våra och marknadens estimat. Adj. EBITDA uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2023 | Gaming Innovation Group

Analyskommentar - Fortsatt leverans frå…

  Omsättningen uppgick till EUR 22.9m vilket motsvarar en tillväxt om 35% y/y varav 24% var organisk. Siffran var i linje med våra och marknadens estimat. Adj. EBITDA uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Apr 2023 | Gaming Innovation Group

Intressant utveckling i mediasegmentet

  Omsättningen uppgick till EUR 22.9m vilket motsvarar en tillväxt om 35% y/y varav 24% var organisk. Siffran var i linje med våra och marknadens estimat. Adj. EBITDA uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Feb 2023 | Gaming Innovation Group

Fortsatt goda utsikter för stark tillv…

  Omsättningen uppgick till EUR 22.9m vilket motsvarar en tillväxt om 35% y/y varav 24% var organisk. Siffran var i linje med våra och marknadens estimat. Adj. EBITDA uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Dec 2022 | Gaming Innovation Group

Förvärvar Ask Gamblers

  Omsättningen uppgick till EUR 22.9m vilket motsvarar en tillväxt om 35% y/y varav 24% var organisk. Siffran var i linje med våra och marknadens estimat. Adj. EBITDA uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Dec 2022 | Gaming Innovation Group

Analyskommentar - Partnerskap med News…

  Omsättningen uppgick till EUR 22.9m vilket motsvarar en tillväxt om 35% y/y varav 24% var organisk. Siffran var i linje med våra och marknadens estimat. Adj. EBITDA uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Nov 2022 | Gaming Innovation Group

Bibehållna prognoser

  Omsättningen uppgick till EUR 22.9m vilket motsvarar en tillväxt om 35% y/y varav 24% var organisk. Siffran var i linje med våra och marknadens estimat. Adj. EBITDA uppgick till…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-05-05 Platform & Sportbook imponerar i en stark rapport Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Analyskommentar - Fortsatt leverans från bolaget Visa Stäng
2023-04-13 Intressant utveckling i mediasegmentet Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Fortsatt goda utsikter för stark tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 Förvärvar Ask Gamblers Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Analyskommentar - Partnerskap med News Corp och nya kunder för Platform & Sportbok Visa Stäng
2022-11-10 Bibehållna prognoser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-09 Analyskommentar - Bibehållen prognos för helåret Visa Stäng
Analys | 9 Nov 2022 | Gaming Innovation Group

Analyskommentar – Bibehållen prognos för helåret

 

Omsättningen uppgick till EUR 22.9m vilket motsvarar en tillväxt om 35% y/y varav 24% var organisk. Siffran var i linje med våra och marknadens estimat. Adj. EBITDA uppgick till EUR 8,5m vilket motsvarar en marginal om 37%, vilket var något över våra estimat men strax under konsensus.

Bolaget upprepar sin prognos för en omsättning för helåret om EUR 87-93m och EBITDA på 30-35m. Q4 har startat med en tillväxt om 34% y/y, en siffra vi bedömer kommer att accelerera givet stundande fotbolls-VM.

Bolaget ser starka operativa nyckeltal med rekordmånga nya kunder i mediadelen – 86,500, vilket är en ökning med 85%. Inom Platform & Sportsbook har de under kvartalet tecknat 6 nya kunder och är live med 4 kunder. Resultatet är bättre än våra antaganden för Q3. Bolaget har inlett Q4 med att ta 3 nya kunder live inom Platform & Sportsbook vilket i princip är i linje med våra estimat för hela kvartalet.

Aktieslutsats
En relativt stark rapport ifrån GIG. Givet att bolaget bibehåller sin prognos för helåret tror vi på mindre justeringar av konsensusestimaten. Det långsiktiga caset i aktien är stärkt givet den starka pipeline bolaget har.

2022-11-07 It’s a win Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023