Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 9 May 2019 | Arise

Tydliggör värdering av värdeskapandet…

Omsättningen i Q1’19 kom in något starkare och rörelseresultatet (EBITDA före intressebolag) något svagare än vi räknat med. Skaftåsen bedöms nu bli närmare 230 MW snarare än de 150-200 MW…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Feb 2019 | Arise

Hög projektaktivitet lyfter kassaflö…

Trots fortsatt svaga vindar i Q4’18 så visar aktivitetsnivån i utvecklingsverksamheten, där pågående byggnation av Svartnäs går över förväntan, och en dignande pipeline där storprojektet Skaftåsen på omkring 200 MW…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2018 | Arise

Starkt kassaflöde backar upp nytt…

Ett överraskande starkt rörelseresultat på SEKm 72 i Q3 ger gott stöd åt bolagets nya ambitiösa mål att minska nettoskulden från dagens SEK 957 till under SEKm 700 vid slutet…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2018 | Arise

Ökat fokus på växande pipeline

Trots en uppgång i kraft- och certifikatpriserna så pressade frånvaron av projektförsäljningar och svag vindkraftsproduktion intäkter och EBIT till SEKm 48 resp. SEKm 6 i Q2. Med Krange Vinds två…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | Arise

Projektverksamheten avgörande trots…

Intäkterna i första kvartalet blev svagare än vi räknat med på grund av lägre utvecklingsintäkter och lägre produktion än vi ursprungligen räknat med. Sammantaget med en återhämtning i totalintäkten för…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Feb 2018 | Arise

Goda förutsättningar för resultatlyft…

Med en nettovinst på SEKm 5 blev fjärde kvartalet bolagets tredje vinstkvartal på nästan tre år. Samtidigt ser vi ett tydligt uppsving i utländskt investerarintresse på projektförsäljningsmarknaden och en stabilisering…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2017 | Arise

Nedskrivning på botten av cykeln?

Efter ytterligare ett riktigt svagt år för totalintäkten kom ännu en nedskrivning på SEKm 152. Men med en positiv trend och fundamentalt stöd för både kraft- och certifikatpriser, finns det…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-05-09 Tydliggör värdering av värdeskapandet i bolaget Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-18 Hög projektaktivitet lyfter kassaflödet 2019-2020 Visa Stäng
2018-11-11 Starkt kassaflöde backar upp nytt ambitiöst mål Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 11 Nov 2018 | Arise

Starkt kassaflöde backar upp nytt ambitiöst mål

Ett överraskande starkt rörelseresultat på SEKm 72 i Q3 ger gott stöd åt bolagets nya ambitiösa mål att minska nettoskulden från dagens SEK 957 till under SEKm 700 vid slutet av 2020. Med ett betydande kassaflöde från redan bokade affärer (ca 180 MW), en solid pipeline av storprojekt där Skaftåsen (165 MW) står först på tur ut till försäljning 2019, förbättrade kraft- och certifikatpriser och en fortsatt positiv trend i utländskt investerarintresse på projektförsäljningsmarknaden ser vi goda förutsättningar att bolaget ska lyckas. De kommande två årens kassaflöde motsvarar då en genomsnittlig FCF-yield på 20%, samtidigt som P/E-talet är 6x’19 och 5x’20. Sammantaget ser vi därför en hög potential till en hög risk.

Framtung intäktsredovisning lyfte Q3 mer än väntat

Omsättningen i tredje kvartalet på SEKm 150 var betydligt starkare än väntat, i huvudsak som en effekt av en oväntat framtung intäktsredovisning för försäljningarna av Bröcklingeberget (45 MW) och Enviksberget (37 MW) som tillsammans bidrog med omkring SEKm 90 till omsättningen. Dessa projekt väntas inbringa vinster på SEKm 70 resp. 40 under 2018 och 2019, och stå färdiga under Q4 2019. EBIT på SEKm 72 blev även det högre än väntat och av samma anledning.

Nya mål – pipeline motsvarande vinst på SEK 1,5 miljard

Nytt för kvartalet är att bolaget nu börjat kommunicera mer konkreta mål externt, där man räknar med att resultat före skatt för helåret ska överstiga SEKm 30, vilket rimmar väl med det starka resultatet i Q3. Bolagets kapitalmarknadsdag bjöd även på mer detaljer om projekten i pipeline där storprojektet Skaftåsen (165 MW) är först ut till försäljning 2019, därefter följer Rana- & Salsjöhöjden på 203 MW. Tillsammans med de övriga storprojekten på 70 – 282 MW har bolaget en pipeline fram till 2023 med ett sammanlagt förväntat resultatbidrag (1-2 SEKm/MW) på omkring SEK 1,5 miljarder. Som en följd av en förskjutning till en mer framtung intäktsprofil för Skaftåsen har vi höjt vårt EBIT-estimat med 76% för 2019 och 23% för 2020. Med ett betydande kassaflöde från projektutvecklingen kommande två år och ett förbättrat bidrag från vindkraftsdriften så ser det sannolikt ut att bolaget ska nå sitt mål om att minska nettoskulden från dagens SEKm 957 till under SEKm 700 vid slutet av 2020 (eller under SEKm 500 om konvertering sker av bolagets konvertibel med konverteringskurs SEK 22).

20% FCF-yield kommande två år

Flera makrofaktorer som bla. förbättrade kraft- och certifikatpriser och en ökad efterfrågan på förnybart, samverkar just nu på ett gynnsamt vis för svensk vindindustri, vilket också ökar attraktionen för utländska investerare. Därför ser vi goda chanser för att bolaget ska lyckas realisera sin dignande pipeline, förutsatt att man lyckas erhålla alla nödvändiga myndighetsgodkännanden (vilket varit ett problem för jätteprojektet Kölvallen). Med en stabil finansiering och goda utsikter för ett starkt kassaflöde kommande år ser vi ljust på utsikterna för Arise. Även om aktien är upp 46% hittills i år så motsvarar en minskning av nettoskulden med SEKm 250 till 2020 en genomsnittlig FCF-yield på 20% kommande två år, medan P/E är 6x ’19e, 5x ’20e. Sammantaget ser vi därför en hög potential för aktien till en hög risk.

2018-07-19 Ökat fokus på växande pipeline Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Projektverksamheten avgörande trots medvind Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 Goda förutsättningar för resultatlyft 2019-2020 Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Nedskrivning på botten av cykeln? Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 Både goda och dåliga nyheter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-08 Svagt Q1 i linje med vår förväntan om ett mellanår Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-21 Ett mellanår för projektutvecklingen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-15 Motvinden ökar efter kursuppgång Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-20 Fortsatt hög aktivitet trots svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Fortsatt resultatpress trots hög projektaktivitet Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-15 Projekt- och förvaltningsfokus ger utdelning Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-08 Storstädning innan nye Vd:n kommer in Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-19 Politisk obeslutsamhet försenar kvothöjning Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 Vändning i sentimentet motiverar ljusare syn på aktien Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-16 Goda utsikter för återhämtning 2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-11-13 Blackrockaffären visar bärkraften i nya strategin Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-13 Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-21 Fortsatt potential trots pressat kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2014-06-13 Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-07 Skärpning av kvotplikt motverkar baktung expansion Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-07 Skärpning av certifikatsystemet ger stöd åt kursen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
4 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
5 May 2017 | Årligutdelning 2017
19 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
3 May 2018 | Årsstämma 2017
3 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
4 May 2018 | Årligutdelning
4 May 2018 | Årligutdelning 2018-Q2
18 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
9 May 2019 | Årligutdelning
17 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner