Om EP ACCESS

Här kan du som investerare ta del av analyser, nyckeltal och estimat för våra bevakade bolag. EP Access syftar till att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag.

Bevakade bolag: 24 stycken
Antal branscher: 9 stycken

LÄS MER OM EP ACCESS

EP Certified Adviser

EPB erbjuder bolag på First North tjänsten som Certified Adviser. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en s.k. Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. På CA-portalen hittar du information om de bolag som EPB är Certified Adviser åt.

TILL CA-PORTALEN

Senaste analysen | 26 Aug 2016 | Sensys Gatso Group

Skjuter uppsvinget framför sig

Trots en försäljning på SEK 100m i andra kvartalet, vilket var något bättre än väntat, så fortsatte förlusterna på EBIT-nivå, tyngda av diverse engångskostnader förknippade med sammangåendet med Gatso Beherr.…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Aug 2016 | Consilium

Accelererar satsningarna på en fortsatt…

Trots en svagare nybyggnadsmarknad och en dämpande effekt från oljepriset så fortsätter bolaget satsa och expandera med förvärv under Q2 motsvarande en årsomsättning på SEK 140m och en expansion av…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Aug 2016 | Beijer Alma

Ännu ett stabilt kvartal trots osäker…

Andra kvartalet kom in grovt i linje med förväntningarna, med en något svagare omsättning men bättre lönsamhet, vilket illustrerar bolagets motståndskraft mot en generellt utmanande industrikonjunktur. Även om största affärsområdet…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Aug 2016 | Tethys Oil

Händelsefattigt kvartal döljer ljusare…

Trots ytterligare ett förlustkvartal, till följd av ett lågt oljepris, högre OPEX och fortsatta underhållsarbeten så var kassaflödet tillräckligt att täcka investeringar första halvåret över nivån för första halvåret 2015.…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Aug 2016 | Biotage

Vinnare på pundförsvagning

Rörelseresultatet uppgick till SEKm 24,2 (17,7), vilket var 30% högre än vårt estimat. Återigen levererade bolaget ett nytt rekordkvartal. Drivet av starkare efterfrågan från de stora marknaderna växte försäljningen organiskt…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Aug 2016 | Episurf

Genomförda implantat +38% i Q2

Under kvartalet steg intäkterna med 78% till SEKm 0,47 , vilket var lägre än vår prognos på SEKm 0,7. Vi ser dels bolagets medverkan vid den europeiska knäkonferensen, ESSKA (European…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Aug 2016 | Orexo

Stark tillväxt för Zubsolv

Under kvartalet uppgick försäljningen av Zubsolv till SEKm 178 (91), varav SEKm 65 var en förskottsbetalning av det tecknade licensavtalet med Mundipharma. Zubsolvförsäljningen exkl. förskottsbetalningen steg 15% jämfört med Q1…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag

Bevakade bolag

Klicka på respektive bolag för att ta del av analyser, nyckeltal och estimat.

Visa alla bolag (24)

Kommande händelser

4 May 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q1
7 May 2015 | Årligutdelning 2015-Q3
12 May 2015 | Årsstämma 2014
13 May 2015 | Årligutdelning 2016-Q3
25 May 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q1
3 Jun 2015 | Årsstämma 2014
4 Jun 2015 | Årligutdelning 2015-Q2
15 Jun 2015 | Årsstämma 2014
17 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
25 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
25 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
26 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
27 Aug 2015 | Årsstämma 2015
27 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
28 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
28 Aug 2015 | Årligutdelning 2015-Q3
28 Aug 2015 | Årsstämma 2015
31 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
31 Aug 2015 | Årligutdelning 2015
20 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
20 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
20 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
22 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
22 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
22 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
22 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
23 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
23 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
26 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
27 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
27 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
27 Oct 2015 | Bokslutskommuniké 2015
28 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
30 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
2 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
5 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
6 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
6 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
9 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
11 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
11 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
18 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
20 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
23 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
25 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
25 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
26 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2016-Q2
26 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
26 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
30 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2016-Q2
26 Jan 2016 | Bokslutskommuniké 2015
28 Jan 2016 | Bokslutskommuniké 2015
28 Jan 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
30 Jan 2016 | Årsstämma 2015
1 Feb 2016 | Årligutdelning 2016
5 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
5 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
6 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
8 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
8 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
10 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
11 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
11 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
12 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
12 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
12 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
12 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
15 Feb 2016 | Extrastämma 2016
16 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
16 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
17 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
18 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
18 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
18 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
19 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
23 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
23 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
23 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
24 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
24 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
25 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
25 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
25 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
25 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
26 Feb 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
29 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
29 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
3 Mar 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
8 Mar 2016 | Extrastämma 2016
30 Mar 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
31 Mar 2016 | Extrastämma 2016
5 Apr 2016 | Årsstämma 2015
6 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
12 Apr 2016 | Årsstämma 2015
13 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
14 Apr 2016 | Årsstämma 2015
14 Apr 2016 | Årsstämma 2015
14 Apr 2016 | Extrastämma 2016
15 Apr 2016 | Årsstämma 2015
15 Apr 2016 | Årligutdelning 2015
15 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
18 Apr 2016 | Årligutdelning 2015
18 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
20 Apr 2016 | Årsstämma 2015
21 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
21 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
22 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
22 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
22 Apr 2016 | Årligutdelning 2016
26 Apr 2016 | Årsstämma 2015
27 Apr 2016 | Årsstämma 2015
27 Apr 2016 | Årsstämma 2015
27 Apr 2016 | Årsstämma 2015
28 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
28 Apr 2016 | Årsstämma 2015
28 Apr 2016 | Årsstämma 2015
28 Apr 2016 | Årsstämma 2015
28 Apr 2016 | Årsstämma 2015
28 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q1
28 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
28 Apr 2016 | Årsstämma 2015
28 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
29 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
29 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
29 Apr 2016 | Årligutdelning 2016
29 Apr 2016 | Årligutdelning 2015
29 Apr 2016 | Årligutdelning 2016
29 Apr 2016 | Årligutdelning 2016
29 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
3 May 2016 | Årsstämma 2015
4 May 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
9 May 2016 | Årsstämma 2015
9 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
9 May 2016 | Extrastämma 2016
9 May 2016 | Årsstämma 2015
10 May 2016 | Årsstämma 2015
10 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
10 May 2016 | Årligutdelning 2016
11 May 2016 | Årligutdelning 2016-Q1
11 May 2016 | Årsstämma 2015
12 May 2016 | Årsstämma 2015
13 May 2016 | Årligutdelning 2016
18 May 2016 | Årsstämma 2015
19 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
19 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
19 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
19 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
19 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
20 May 2016 | Årligutdelning 2016
20 May 2016 | Årligutdelning 2016
22 May 2016 | Årligutdelning 2016
23 May 2016 | Årsstämma 2015
24 May 2016 | Årligutdelning
31 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
7 Jun 2016 | Årsstämma 2015
8 Jun 2016 | Årligutdelning 2015
9 Jun 2016 | Bokslutskommuniké 2016
9 Jun 2016 | Årsstämma 2015
10 Jun 2016 | Bokslutskommuniké 2016
10 Jun 2016 | Årligutdelning 2016-Q2
29 Jun 2016 | Extrastämma 2016
6 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
12 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
13 Jul 2016 | Extrastämma 2016
15 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
15 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
15 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
18 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
19 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
20 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
21 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
21 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
22 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
11 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
16 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
18 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
18 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
18 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
19 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
19 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
22 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
23 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
23 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
23 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
25 Aug 2016 | Årsstämma 2016
25 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
25 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
25 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
26 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
30 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
2 Sep 2016 | Kvartalsrapport 2017-Q1
5 Sep 2016 | Årligutdelning 2016
17 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
20 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
20 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
20 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
21 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
25 Oct 2016 | Bokslutskommuniké 2016
25 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
25 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
25 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
25 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
26 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
27 Oct 2016 | Bokslutskommuniké 2016
27 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
3 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
4 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
10 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
10 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
11 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
11 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
14 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
17 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
17 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
17 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
18 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
21 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
22 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
23 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
24 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
30 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2017-Q2
24 Jan 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Jan 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Jan 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
9 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
13 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
14 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
14 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
23 Feb 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
24 Feb 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
29 Mar 2017 | Årsstämma 2016
20 Apr 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
26 Apr 2017 | Årsstämma 2016
27 Apr 2017 | Årsstämma 2016
11 May 2017 | Årsstämma 2016
8 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2017
9 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2017
21 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
24 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q1
20 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
Pressreleaser | 26 Aug 2016 | Sensys Gatso Group

Penser Access: Sensys Gatso Group - …

Läs den fullständiga analysen:  http://epaccess.penser.se/analys/skjuter-uppsvinget-framfor-sig/ Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Aug 2016 | Systemair

Announcement from Systemair AB (publ)…

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) held its Annual General Meeting on August 25, 2016 in the Systemair Expo in Skinnskatteberg, Sweden. The Meeting voted in favour of the Board’s proposal…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Aug 2016 | Systemair

Kommuniké från Systemair AB (publ) å…

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 25 augusti 2016 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden. De viktigaste…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2016 | Systemair

Systemair AB Interim Report Q1 2016/17…

First quarter, May – July 2016 Net sales increased by 5.3 percent to SEK 1,646 million (1,563). Organic growth was 7.4 percent (4.0). Operating profit (EBIT) totalled SEK 133 million…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2016 | Systemair

Systemair AB delårsrapport Q1 2016/17…

Första kvartalet, maj – juli 2016 Nettoomsättningen ökade med 5,3 procent till 1 646 Mkr (1 563). Den organiska tillväxten uppgick till 7,4 procent (4,0). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 133…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2016 | Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group AB Delårsrapport

VD-KOMMENTAR Under andra kvartalet har den underliggande verksamheten presterat som förväntat. En osäker makropolitisk miljö har dock påverkat kundbeteendet, särskilt i Mellanöstern, vilket orsakat förseningar av vissa order.   Under andra…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2016 | PledPharma

Interim report January - June 2016

PledPharma AB Interim information Interim report January – June 2016 Stockholm, 2016-08-25 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Important steps taken with the drug candidates PledOx® and Aladote® January – June…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2016 | PledPharma

Delårsrapport jan - juni 2016

PledPharma AB Periodisk information/Kvartalsrapport Delårsrapport jan – juni 2016 Stockholm, 2016-08-25 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Viktiga steg framåt med läkemedelskandidaterna PledOx® och Aladote® Perioden januari – juni i sammandrag…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2016 | PledPharma

Delårsrapport jan - juni 2016

PledPharma AB Periodisk information/Kvartalsrapport Delårsrapport jan – juni 2016 Stockholm, 2016-08-25 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Viktiga steg framåt med läkemedelskandidaterna PledOx® och Aladote® Perioden januari – juni i sammandrag…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2016 | PledPharma

Interim report January - June 2016

PledPharma AB Interim information Interim report January – June 2016 Stockholm, 2016-08-25 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Important steps taken with the drug candidates PledOx® and Aladote® January – June…

Läs hela nyheten

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner