Om EP ACCESS

Här kan du som investerare ta del av analyser, nyckeltal och estimat för våra bevakade bolag. EP Access syftar till att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag.

Bevakade bolag: 24 stycken
Antal branscher: 9 stycken

LÄS MER OM EP ACCESS

EP Certified Adviser

EPB erbjuder bolag på First North tjänsten som Certified Adviser. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en s.k. Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. På CA-portalen hittar du information om de bolag som EPB är Certified Adviser åt.

TILL CA-PORTALEN

Senaste analysen | 16 Jun 2016 | Systemair

Fokus på att strömlinjeforma…

Systemair slog konsensus med 33 % och redovisade ett rörelseresultat på MSEK 62 för det fjärde räkenskapsenliga kvartalet. Nettoomsättningen landade på MSEK 1 509, mot förväntade MSEK 1504. Det motsvarar…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jun 2016 | MedCap

Unimedic ökar tempot

Trots en något svagare försäljning under kvartalet uppvisade Unimedic återigen en stark lönsamhet. EBITDA steg till SEKm 13,2 (5,8) och bolaget levererade en marginal på 7,7% (3,2%). Den primära förklaringen…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Jun 2016 | NeuroVive

Tydligare fokus

Under kvartalet har bolaget rekryterat en ny VD, Erik Kinnman. Han har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsbolag som AstraZeneca och Sobi. Nyemissionen ger bolaget ny kraft att driva…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Jun 2016 | Probi

Dubblar försäljningen genom…

Probi har tecknat avtal om att förvärva amerikanska Nutraceutix. Nutraceutix är en av de största spelarna på den nordamerikanska marknaden inom probiotika. Bolaget har en egen och patenterad delivery-teknologi (BIO-tract). Tekniken…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 May 2016 | Lammhults Design Group

Logiskt förvärv boostar estimaten

Lammhults Design Group har förvärvat samtliga aktier i designmöbelföretaget Ragnars Inredningar. Bolaget är verksamt inom offentliga miljöer med fokus på designade kontorsmöbler. Köpeskillingen uppgår till SEKm 50 med en möjlig…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 May 2016 | Corline Biomedical

Potential inom forskningsportföljen

Intäkterna uppgick till SEKm 2,1 (0,6) under det första kvartalet. Det genererades primärt av aktiverade utvecklingskostnader och licensavgifter från bolagets ytbeläggningsteknik CHS. Summerar vi samtliga projekt som Corline arbetar med kommer…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 May 2016 | East Capital Explorer

Ökad transperens och tydligare strategi…

Under kvartalet har ECEX avtalat om att sälja samtliga aktier i bredbandsleverantören Starman. Prislappen landade på EURm 81,3, vilket motsvarar en premie på 13,2% jämfört med det värde ECEX redovisade…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag

Bevakade bolag

Klicka på respektive bolag för att ta del av analyser, nyckeltal och estimat.

Visa alla bolag (24)

Kommande händelser

4 May 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q1
7 May 2015 | Årligutdelning 2015-Q3
12 May 2015 | Årsstämma 2014
13 May 2015 | Årligutdelning 2016-Q3
25 May 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q1
3 Jun 2015 | Årsstämma 2014
4 Jun 2015 | Årligutdelning 2015-Q2
15 Jun 2015 | Årsstämma 2014
17 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
25 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
25 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
26 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
27 Aug 2015 | Årsstämma 2015
27 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
28 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
28 Aug 2015 | Årligutdelning 2015-Q3
28 Aug 2015 | Årsstämma 2015
31 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
31 Aug 2015 | Årligutdelning 2015
20 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
20 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
20 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
22 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
22 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
22 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
22 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
23 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
23 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
26 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
27 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
27 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
27 Oct 2015 | Bokslutskommuniké 2015
28 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
30 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
2 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
5 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
6 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
6 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
9 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
11 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
11 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
18 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
20 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
23 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
25 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
25 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
26 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2016-Q2
26 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
26 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
30 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2016-Q2
26 Jan 2016 | Bokslutskommuniké 2015
28 Jan 2016 | Bokslutskommuniké 2015
28 Jan 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
30 Jan 2016 | Årsstämma 2015
1 Feb 2016 | Årligutdelning 2016
5 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
5 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
6 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
8 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
8 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
10 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
11 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
11 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
12 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
12 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
12 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
12 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
15 Feb 2016 | Extrastämma 2016
16 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
16 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
17 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
18 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
18 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
18 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
19 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
23 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
23 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
23 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
24 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
24 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
25 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
25 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
25 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
25 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
26 Feb 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
29 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
29 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
3 Mar 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
8 Mar 2016 | Extrastämma 2016
30 Mar 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
31 Mar 2016 | Extrastämma 2016
5 Apr 2016 | Årsstämma 2015
6 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
12 Apr 2016 | Årsstämma 2015
13 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
14 Apr 2016 | Årsstämma 2015
14 Apr 2016 | Årsstämma 2015
14 Apr 2016 | Extrastämma 2016
15 Apr 2016 | Årsstämma 2015
15 Apr 2016 | Årligutdelning 2015
15 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
18 Apr 2016 | Årligutdelning 2015
18 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
21 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
21 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
22 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
22 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
22 Apr 2016 | Årligutdelning 2016
26 Apr 2016 | Årsstämma 2015
27 Apr 2016 | Årsstämma 2015
27 Apr 2016 | Årsstämma 2015
27 Apr 2016 | Årsstämma 2015
28 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
28 Apr 2016 | Årsstämma 2015
28 Apr 2016 | Årsstämma 2015
28 Apr 2016 | Årsstämma 2015
28 Apr 2016 | Årsstämma 2015
28 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q1
28 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
28 Apr 2016 | Årsstämma 2015
28 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
29 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
29 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
29 Apr 2016 | Årligutdelning 2016
29 Apr 2016 | Årligutdelning 2015
29 Apr 2016 | Årligutdelning 2016
29 Apr 2016 | Årligutdelning 2016
29 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
3 May 2016 | Årsstämma 2015
4 May 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
9 May 2016 | Årsstämma 2015
9 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
9 May 2016 | Extrastämma 2016
9 May 2016 | Årsstämma 2015
10 May 2016 | Årsstämma 2015
10 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
10 May 2016 | Årligutdelning 2016
11 May 2016 | Årligutdelning 2016-Q1
11 May 2016 | Årsstämma 2015
12 May 2016 | Årsstämma 2015
13 May 2016 | Årligutdelning 2016
18 May 2016 | Årsstämma 2015
19 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
19 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
19 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
19 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
19 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
20 May 2016 | Årligutdelning 2016
20 May 2016 | Årligutdelning 2016
22 May 2016 | Årligutdelning 2016
23 May 2016 | Årsstämma 2015
24 May 2016 | Årligutdelning
31 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
7 Jun 2016 | Årsstämma 2015
8 Jun 2016 | Årligutdelning 2015
9 Jun 2016 | Bokslutskommuniké 2016
9 Jun 2016 | Årsstämma 2015
10 Jun 2016 | Bokslutskommuniké 2016
10 Jun 2016 | Årligutdelning 2016-Q2
29 Jun 2016 | Extrastämma 2016
6 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
12 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
15 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
15 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
15 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
18 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
19 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
20 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
21 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
21 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
22 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
11 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
16 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
18 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
18 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
18 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
19 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
22 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
23 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
23 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
23 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
25 Aug 2016 | Årsstämma 2016
25 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
25 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
25 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
26 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
2 Sep 2016 | Kvartalsrapport 2017-Q1
5 Sep 2016 | Årligutdelning 2016
17 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
20 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
20 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
20 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
21 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
25 Oct 2016 | Bokslutskommuniké 2016
25 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
25 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
26 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
27 Oct 2016 | Bokslutskommuniké 2016
27 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
3 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
10 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
10 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
11 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
11 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
14 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
17 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
17 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
17 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
18 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
22 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
23 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
24 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
30 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2017-Q2
24 Jan 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Jan 2017 | Bokslutskommuniké 2016
8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
9 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
13 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
14 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
14 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
23 Feb 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
29 Mar 2017 | Årsstämma 2016
26 Apr 2017 | Årsstämma 2016
27 Apr 2017 | Årsstämma 2016
11 May 2017 | Årsstämma 2016
8 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2017
21 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
24 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q1
20 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
Pressreleaser | 29 Jun 2016 | Probi

Resolution at extraordinary general…

The information is such that Probi AB must disclose in accordance with the Swedish Securities Market Act and/or the Financial Instruments Trading Act. FOR FURTHER INFORMATION, CONTACT:Peter Nählstedt, CEO, Probi,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2016 | Probi

Beslut vid Probis extra bolagsstämma

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2016 | C-RAD

C-RAD receives order for five Catalyst…

C-Rad AB Company Announcement C-RAD receives order for five Catalyst™ Systems Press release 2016-06-29 C-RAD has received an order for five Catalyst™ systems, to be installed at different hospitals in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2016 | C-RAD

C-RAD har fått en order på fem…

C-Rad AB Börsmeddelande C-RAD har fått en order på fem Catalyst™-system Pressmeddelande 2016-06-29 C-RAD har fått en order på fem Catalyst™-system som ska installeras på olika sjukhus i Egypten. Det…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jun 2016 | East Capital Explorer

Notification of major holdings of own…

The total number of outstanding shares, including repurchased shares and shares that are under cancellation, amounts to 28,476,792.   Contact information Mia Jurke, CEO, East Capital Explorer, +46 8 505 885 32…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jun 2016 | East Capital Explorer

Flaggning av eget aktieinnehav

Det totala antalet aktier inklusive återköpta aktier och aktier under makulering uppgår till 28 476 792. Kontaktinformation Mia Jurke, CEO, East Capital Explorer, +46 8 505 885 32 Lena Krauss, CFO och Head of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jun 2016 | East Capital Explorer

New Member of the East Capital Explorer'…

East Capital Explorer’s Nomination Committee comprises, in addition to Mathias Svensson, of Magnus Lekander representing East Capital; David Bliss representing Lazard Asset Management; Mats Heiman on behalf of a group…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jun 2016 | East Capital Explorer

Ny medlem i East Capital Explorers…

East Capital Explorers valberedning består idag av, utöver Mathias Svensson, Magnus Lekander som representant för East Capital; David Bliss som representant för Lazard Asset Management; Mats Heiman som representant för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Jun 2016 | Orexo

Orexos exponering mot UK och det…

Uppsala – 21 juni, 2016 Med anledning av den senaste veckans uppmärksamhet i media vad gäller företags exponering mot brexit och det brittiska pundet (GBP) tydliggör Orexo AB (publ) idag…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Jun 2016 | Orexo

Orexo sees very limited exposure to the…

Uppsala, Sweden – June 21, 2016 In response to recent week’s media attention to companies exposure to brexit and GBP Orexo AB (publ) today clarifies that its exposure to the…

Läs hela nyheten

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner