Om EP ACCESS

Här kan du som investerare ta del av analyser, nyckeltal och estimat för våra bevakade bolag. EP Access syftar till att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag.

Bevakade bolag: 26 stycken
Antal branscher: 9 stycken

LÄS MER OM EP ACCESS

EP Certified Adviser

EPB erbjuder bolag på First North tjänsten som Certified Adviser. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en s.k. Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. På CA-portalen hittar du information om de bolag som EPB är Certified Adviser åt.

TILL CA-PORTALEN

Senaste analysen | 24 May 2016 | Consilium

Orderingång på ny all time high

Med en orderingång på ny all time high, ett nyligt höglönsamt förvärv av skotska Micropack, fortsatt expansion in i nya nischer som tåg och tunnelbanor och med stöd av en…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 May 2016 | C-RAD

Bra möjligheter för fortsatt tillväxt…

Under det första kvartalet minskade orderingången med 41 % till SEKm 13,0 jämfört med fjolåret. Minskningen förklaras dels av att Q1 2015 var ett exceptionellt starkt kvartal och dels av…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 May 2016 | Sensys Gatso Group

Mellanår kräver långsiktigt…

Efter en stark orderingång under andra halvåret 2015 verkar inflödet av ordrar nu ha avstannat, delvis på grund av säsongsmönstret, vilket tillsammans med omfattande extraordinära kostnader på 84 SEKm under…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 May 2016 | Opus Group

Fortsatt stark trend i…

Nettoomsättningen för det första kvartalet var 3 % sämre än vad konsensus väntat sig och uppgick till SEKm 395,1. Justerat för förvärvet av Drew Tech och avyttringen av Opus Eqiupment…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2016 | BE Group

Struktur och lönsamhet förbättras i…

Trots historiskt låga priser på stålmarknaden visar BE Group ett underliggande positivt rörelseresultat under första kvartalet på SEKm 9. Bibehållna volymer och trimmade kostnader gör att bolaget klarar en rörelsemarginal…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2016 | Nilörngruppen

Organisk tillväxt på rabatt

Omsättningen uppgick till SEKm 120 (109), vilket överträffade våra prognoser med 7 %. Den organiska tillväxten uppgick till 9 %. Även orderingången för första kvartalet var stark och uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 May 2016 | Biotage

Tillväxtresan fortsätter

Rörelseresultatet uppgick till SEKm 23,6 (18,0), vilket var 27% över vår förväntan och är ett nytt rekord för bolaget. Under kvartalet växte försäljningen organiskt med 10,2% (9,3% valutarensat), primärt drivet…

Läs analysen
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag

Bevakade bolag

Klicka på respektive bolag för att ta del av analyser, nyckeltal och estimat.

Visa alla bolag (25)

Kommande händelser

4 May 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q1
7 May 2015 | Årligutdelning 2015-Q3
12 May 2015 | Årsstämma 2014
13 May 2015 | Årligutdelning 2016-Q3
25 May 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q1
3 Jun 2015 | Årsstämma 2014
4 Jun 2015 | Årligutdelning 2015-Q2
15 Jun 2015 | Årsstämma 2014
17 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
25 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
25 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
26 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
27 Aug 2015 | Årsstämma 2015
27 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
28 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
28 Aug 2015 | Årligutdelning 2015-Q3
28 Aug 2015 | Årsstämma 2015
31 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
31 Aug 2015 | Årligutdelning 2015
20 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
20 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
20 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
22 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
22 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
22 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
22 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
23 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
23 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
26 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
27 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
27 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
27 Oct 2015 | Bokslutskommuniké 2015
28 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
30 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
2 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
5 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
6 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
6 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
9 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
11 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
11 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
18 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
20 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
23 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
25 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
25 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
26 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2016-Q2
26 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
26 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
30 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2016-Q2
26 Jan 2016 | Bokslutskommuniké 2015
28 Jan 2016 | Bokslutskommuniké 2015
28 Jan 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
30 Jan 2016 | Årsstämma 2015
1 Feb 2016 | Årligutdelning 2016
5 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
5 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
6 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
8 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
8 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
10 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
11 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
11 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
12 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
12 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
12 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
12 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
15 Feb 2016 | Extrastämma 2016
16 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
16 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
17 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
18 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
18 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
18 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
19 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
23 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
23 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
23 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
24 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
24 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
25 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
25 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
25 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
25 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
26 Feb 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
29 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
29 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
3 Mar 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
8 Mar 2016 | Extrastämma 2016
30 Mar 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
31 Mar 2016 | Extrastämma 2016
5 Apr 2016 | Årsstämma 2015
6 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
12 Apr 2016 | Årsstämma 2015
13 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
14 Apr 2016 | Årsstämma 2015
14 Apr 2016 | Årsstämma 2015
14 Apr 2016 | Extrastämma 2016
15 Apr 2016 | Årsstämma 2015
15 Apr 2016 | Årligutdelning 2015
15 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
18 Apr 2016 | Årligutdelning 2015
18 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
21 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
21 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
22 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
22 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
22 Apr 2016 | Årligutdelning 2016
26 Apr 2016 | Årsstämma 2015
27 Apr 2016 | Årsstämma 2015
27 Apr 2016 | Årsstämma 2015
27 Apr 2016 | Årsstämma 2015
28 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
28 Apr 2016 | Årsstämma 2015
28 Apr 2016 | Årsstämma 2015
28 Apr 2016 | Årsstämma 2015
28 Apr 2016 | Årsstämma 2015
28 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q1
28 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
28 Apr 2016 | Årsstämma 2015
28 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
29 Apr 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
29 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
29 Apr 2016 | Årligutdelning 2016
29 Apr 2016 | Årligutdelning 2015
29 Apr 2016 | Årligutdelning 2016
29 Apr 2016 | Årligutdelning 2016
29 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
3 May 2016 | Årsstämma 2015
4 May 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
9 May 2016 | Årsstämma 2015
9 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
9 May 2016 | Extrastämma 2016
9 May 2016 | Årsstämma 2015
10 May 2016 | Årsstämma 2015
10 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
10 May 2016 | Årligutdelning 2016
11 May 2016 | Årligutdelning 2016-Q1
11 May 2016 | Årsstämma 2015
12 May 2016 | Årsstämma 2015
13 May 2016 | Årligutdelning 2016
18 May 2016 | Årsstämma 2015
19 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
19 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
19 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
19 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
19 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
20 May 2016 | Årligutdelning 2016
20 May 2016 | Årligutdelning 2016
22 May 2016 | Årligutdelning 2016
23 May 2016 | Årsstämma 2015
24 May 2016 | Årligutdelning
31 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
7 Jun 2016 | Årsstämma 2015
8 Jun 2016 | Årligutdelning 2015
9 Jun 2016 | Bokslutskommuniké 2016
9 Jun 2016 | Årsstämma 2015
10 Jun 2016 | Bokslutskommuniké 2016
10 Jun 2016 | Årligutdelning 2016-Q2
6 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
12 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
15 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
15 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
15 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
18 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
19 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
20 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
21 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
21 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
22 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
11 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
16 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
18 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
18 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
18 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
19 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
22 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
23 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
23 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
23 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
25 Aug 2016 | Årsstämma 2016
25 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
25 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
25 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
26 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
2 Sep 2016 | Kvartalsrapport 2017-Q1
17 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
20 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
20 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
20 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
21 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
25 Oct 2016 | Bokslutskommuniké 2016
25 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
25 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
26 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
27 Oct 2016 | Bokslutskommuniké 2016
27 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
3 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
10 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
10 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
11 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
11 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
14 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
17 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
17 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
17 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
18 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
22 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
23 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
24 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
30 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2017-Q2
24 Jan 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Jan 2017 | Bokslutskommuniké 2016
8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
9 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
13 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
14 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
14 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
23 Feb 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
29 Mar 2017 | Årsstämma 2016
26 Apr 2017 | Årsstämma 2016
27 Apr 2017 | Årsstämma 2016
11 May 2017 | Årsstämma 2016
8 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2017
21 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
24 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q1
20 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
Pressreleaser | 25 May 2016 | Nordic Service Partners

Nordic Service Partners Holding AB (publ…

Återbetalning kommer att ske till ett pris av 104 procent av det nominella värdet som återbetalas tillsammans med upplupen men obetald ränta på det återbetalda beloppet. Den partiella återbetalningen kommer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2016 | MedCap

Flaggningsmeddelande i MedCap AB (publ)

Flaggningsmeddelande i MedCap AB (publ) Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556617-1459 MedCap AB (publ) Instrument Aktier Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2016 | Consilium

Rapport från årsstämma i Consilium AB…

 Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2015. Vid årsstämman beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter i Consilium AB (publ) omvälja Carl…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 May 2016 | NeuroVive

Uppdaterad tidplan för omvandling av…

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 May 2016 | NeuroVive

Updated timeline for conversion of…

THIS DOCUMENT IS NOT TO BE DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE US, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEELAND, SOUTH AFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 May 2016 | Consilium

Consilium januari - april 2016

Orderstocken per 30 april 2016 uppgick till 837,7 MSEK. Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 399,5 MSEK (351,2). Orderingången ökade till 416,4 MSEK (365,1). Nettoomsättningen för affärsområde Fire…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 May 2016 | Consilium

Kvartalsrapport januari - mars 2016 för…

Kvartal 1, 2016 Orderingången ökade med 12 procent till 457,5 MS EK (407,0) Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 396,0 MS EK (365,9) EBIT DA uppgick till 51.9 MS EK…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2016 | C-RAD

EP Access: C-RAD - Bra möjligheter f…

Läs den fullständiga analysen:  http://epaccess.penser.se/analys/bra-mojligheter-fortsatt-tillvaxt/ Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2016 | Sensys Gatso Group

EP Access: Sensys Gatso Group - Mellan…

Läs den fullständiga analysen:  http://bit.ly/27GGHyz Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2016 | Sensys Gatso Group

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB

Styrelse Årsstämman beslutade om omval av Claes Ödman, Ingemar Skogö och Jochem Garritsen samt nyval av Katarina Staaf, Pia Hofstedt och Kerstin Sjöstrand som styrelseledamöter för tiden intill slutet av…

Läs hela nyheten

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner