Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-09-06 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum siktar mot licensavtal Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-11 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccums vd om kommande milstolpar Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-31 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum tar en aktiv roll i debatten om vaccintillgången Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 31 Mar 2021 | Ziccum

Ziccum AB: BioStock: Ziccum tar en aktiv roll i debatten om vaccintillgången

Läs hela intervjun med Ziccums vd Göran Conradson på biostock.se: 

https://www.biostock.se/2021/03/ziccum-tar-en-aktiv-roll-i-debatten-om-vaccintillgangen/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

2021-02-18 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum om samarbetet med Janssen Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-11 Ziccum Ziccum AB carries out list change to Nasdaq First North Growth Market and releases company description Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-11 Ziccum Ziccum AB genomför listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - Ett intensivt 2020, präglat av pandemin ur flera perspektiv Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-06 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-06 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB interim report January 1-September 30, 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum - Nu är det dags för handling Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-02 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB releases blueprint of world's first industrial plant producing air-dried vaccines requiring no Cold Chain Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-26 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB har utsett Frida Hjelmgren till ny CFO fr.o.m 1 januari 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-19 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM publicerar White Paper som beskriver världens första anläggning för storskalig produktion av temperaturstabila vacciner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-19 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM to publish White Paper on world's first industrial air-drying of vaccines using its LaminarPace technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-16 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum kommenterar det framgångsrika vaccinprojektet Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-15 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM takes lead on new pilot study of vaccine plant producing cost-effective thermostable vaccines at volume with KeyPlants as engineering partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-15 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM har genomfört en pilotstudie på storskalig produktion av temperaturstabila vacciner i partnerskap med KeyPlants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-29 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum eliminerar vacciners akilleshäl Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-18 Ziccum Ziccum AB: BioStock: Ziccum kan bli nyckelspelare inom vaccintillverkning Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-15 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB: global vaccine cold chain moves to top of news agenda as world calls for action Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-15 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB: global vaccine cold chain moves to top of news agenda as world calls for action Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-04 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB submits patent applications for improved operation of the LaminarPace system for commercial vaccine production Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-04 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB lämnar in patentansökningar avseende förbättrad funktion av LaminarPace systemet för kommersiell vaccinproduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - En teknologi på en marknad med hela världens fokus Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-20 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB Delårsrapport 1 januari-30 juni 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-20 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB interim report January 1-June 30, 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB submits patent application for thermostable dry-powder formulations of VLP-based vaccines (Virus-Like Particles) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB lämnar in patentansökan avseende termostabila formuleringar av VLP baserade vacciner (Virus Like Particles). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-24 Ziccum Ziccum AB (publ) genomför riktad nyemission om 38,8 MSEK för att accelerera utvecklingen av temperaturstabila vacciner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-24 Ziccum Ziccum AB (publ) completes directed share issue of SEK 38.8 million to accelerate development of temperature-stable vaccines Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-23 Ziccum Ziccum AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-16 Ziccum Ziccum AB: Ziccum: Beslut vid årsstämman den 16 juni 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-05 Ziccum Ziccum AB (publ): Beslutsförslag till årsstämman avseende styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-20 Ziccum Ziccum AB (publik) tar nästa steg i ett av sina industriella utvecklingssamarbeten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 Ziccum Ziccum AB (publ): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ZICCUM AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-30 Ziccum Ziccum AB tar upp Företagslån om 2 MSEK från ALMI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-23 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB (publ) Flagging message (regulatory) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-23 Ziccum Ziccum AB (publ) Flaggningsmeddelande (Regulatorisk) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-20 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - Stort steg framåt med nytt samarbete Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-17 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB First Quarter Report, Q1 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-17 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB Delårsrapport Q1 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Ziccum Ziccum AB publicerar årsredovisning för 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-08 Ziccum Ziccum AB (publ): Corfind intervjuar VD Göran Conradson om pågående verksamhet och vägen framåt för bolaget i Coronatider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM signs Letter of Intent to explore integrating Ziccum technology into innovative vaccine biomanufacturing line Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM tecknar avsiktsförklaring att undersöka integration av Ziccums teknologi in i en innovativ vaccintillverkningsprocess Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - Nyheter kring samarbeten att vänta 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-13 Ziccum Ziccum AB (publ): Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 Ziccum Ziccum AB (publ) Year-end report January 1 - December 31, 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB (publ) Flaggningsmeddelande (Regulatorisk) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-07 Ziccum Ziccum AB: Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Ziccum: Nyttjandegraden uppgick till 92,6 procent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-20 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB submits patent application for new temperature-stable, dry-powder formulation of virus belonging to same family as Measles Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-19 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB engages Emerging Viral Diseases unit of Aix-Marseille University to develop dry viruses and vaccines, strengthening Ziccum's future IP portfolio Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-19 Ziccum Ziccum AB: Ziccums styrelse och VD tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-10 Ziccum Ziccum AB (publ): Corfind intervjuar VD Göran Conradson om pågående lösen av teckningsoptioner,  målsättningar för 2020 och vägen framåt för bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - Eliminera kylkedjan för vaccin Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-21 Ziccum Ziccum AB: Penser Access: Ziccum - Dags att eliminera kylkedjan för vaccin Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-21 Ziccum Ziccum AB: Erik Penser Bank publicerar analys av Ziccum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-03 Ziccum Ziccum AB: Ziccum ingår ett avtal för utvärdering med ett globalt läkemedels- och vaccinbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-03 Ziccum Ziccum AB: Ziccum enters into evaluation agreement with global pharmaceutical and vaccine company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB Half Year Report Q2 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-21 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB Delårsrapport Q2 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Ziccum Ziccum AB (publ) ska genomföra förstudie åt vaccinutvecklingsbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 Ziccum Ziccum AB (publ) to carry out Proof-of-Concept feasibility study for pharma formulation company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 Ziccum Ziccum AB: Ziccum erhåller forskningsanslag från Vinnovaccum AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-28 Ziccum Ziccum AB: Ziccum receives research grant from Vinnova AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Ziccum Ziccum AB (publ) Flagging message (regulatory) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Ziccum Ziccum AB (publ) Flaggningsmeddelande (Regulatorisk) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-20 Ziccum Report from Ziccum AB (publ) Annual General Meeting, May 20, 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-20 Ziccum Kommuniké från Ziccum AB (publ) årsstämma den 20 maj 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Ziccum Ziccum AB: senior Astra Zeneca vaccine & biopharmaceutical strategist to be new Board member Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Ziccum Ziccum AB: Ziccum Q1 Report 2019 released Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Ziccum Ziccum AB publicerar Delårsrapport Q1 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 Ziccum Ziccum AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 Ziccum Ziccum AB: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 Ziccum Ziccum AB: Ziccum Annual Report for 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 Ziccum Ziccum AB: Ziccum publicerar årsredovisning för 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 (Correction) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB (publ) Q4 and Year-End Report 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Ziccum Ziccum AB: ZICCUM AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3