Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-26 ZetaDisplay ZetaDisplay lanserar teknologi partnerskap med Kastus Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-26 ZetaDisplay ZetaDisplay launches technology partnership with Kastus Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-20 ZetaDisplay ZetaDisplay appoints Jacob Stjernfält as new CFO Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-20 ZetaDisplay ZetaDisplay utser Jacob Stjernfält till ny CFO Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 ZetaDisplay ZetaDisplay signs additional contract with Swedish Match Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 ZetaDisplay ZetaDisplay tecknar tilläggskontrakt med Swedish Match Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-04 ZetaDisplay ZetaDisplay: Beslut vid årsstämman den 4 maj 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Redeye: ZetaDisplay - Väl rustat Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-24 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Penser Access: ZetaDisplay Q1 - Visar fortsatt organisk tillväxt trots Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-23 ZetaDisplay ZetaDisplay: Interim report January-March 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-23 ZetaDisplay ZetaDisplay: Delårsrapport januari-mars 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-15 ZetaDisplay ZetaDisplay to bring forward the interim report Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-15 ZetaDisplay ZetaDisplay tidigarelägger delårsrapporten Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-06 ZetaDisplay ZetaDisplay: Annual report published for 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-04-06 ZetaDisplay ZetaDisplay: Årsredovisningen för 2019 offentliggjord Rapporter Visa Stäng
2020-04-01 ZetaDisplay Kallelse till årsstämma i ZetaDisplay AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-23 ZetaDisplay ZetaDisplay on the market situation Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-23 ZetaDisplay ZetaDisplay kommenterar marknadssituationen Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-20 ZetaDisplay ZetaDisplay receives order from Finnish Veikaus within existing supply agreement Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-20 ZetaDisplay ZetaDisplay tecknar order med finska Veikkaus inom befintligt leveransavtal Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-02 ZetaDisplay ZetaDisplay får två nya ordrar på 16 miljoner kronor från Hurtigruten Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-02 ZetaDisplay ZetaDisplay receives two new orders of SEK 16 million from Hurtigruten Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 ZetaDisplay CFO Ola Burmark to leave his position Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 ZetaDisplay CFO Ola Burmark lämnar sin anställning Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Redeye: ZetaDisplay - Stark leverans men organisk SaaS-tillväxt i underkant Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-10 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Penser Access: ZetaDisplay - Gynnsam produktmix stärker bruttomarginalen Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-07 ZetaDisplay ZetaDisplay; Bokslutskommuniké januari - december 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-07 ZetaDisplay ZetaDisplay: Year End Report January - December 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-16 ZetaDisplay ZetaDisplay adapts its organization to increase scalability and growth Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-16 ZetaDisplay ZetaDisplay anpassar sin organisation för ökad skalbarhet och tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-13 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Redeye: ZetaDisplay - Internationella ramavtal ger avtryck Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-08 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Penser Access: ZetaDisplay - Fokus skiftas nu mot den internationella utrullningen Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-07 ZetaDisplay ZetaDisplay: Interim report January-September 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-07 ZetaDisplay ZetaDisplay: Delårsrapport januari-september 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-06 ZetaDisplay Nomination committee for ZetaDisplay has been appointed for the Annual General Meeting Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-06 ZetaDisplay Valberedning för ZetaDisplay inför bolagsstämman har utsetts Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-31 ZetaDisplay Change of number of shares and voting rights in ZetaDisplay Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-31 ZetaDisplay Förändring av antalet aktier och röster i ZetaDisplay Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-17 ZetaDisplay ZetaDisplay publishes bond prospectus and applies for listing of bonds on Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-17 ZetaDisplay ZetaDisplay offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationer på Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 17 Oct 2019 | ZetaDisplay

ZetaDisplay offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationer på Nasdaq Stockholm

Malmö – ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) offentliggjorde den 12 september 2019 att bolaget framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån om SEK 300 miljoner. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3 månader + 4,75 procent per år och förfaller i mars 2023.

ZetaDisplay har ansökt om att notera obligationslånet på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List. Obligationerna kommer att tas upp till handel så snart som möjligt.

Med anledning av detta har ZetaDisplay upprättat ett prospekt som har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens hemsida ( www.fi.se ) och på ZetaDisplays webbplats ( https://ir.zetadisplay.com ).

Malmö, 17 oktober 2019

För vidare information, vänligen kontakta:

Per Mandorf, VD och koncernchef
Telefon +46 704-25 82 34
Email per.mandorf@zetadisplay.com  

Ola Burmark, CFO
Telefon +46 708-21 57 86
E-mail ola.burmark@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en totalleverantör av visuella kommunikationslösningar för att påverka beteende i en fysisk butiks- eller kontorsmiljö. Bolaget grundar sin verksamhet på en djup förståelse av mänskligt handlande i beslutssituationer. ZetaDisplay levererar sina insikter med hjälp av en smart teknisk plattform som genererar engagerande digitala skärmlösningar. Det totala erbjudandet omfattar strategi, planering, mjukvara, hårdvara, installation samt innehållsproduktion, analys, teknisk support och tjänster.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö. Bolaget omsätter 400 MSEK och sysselsätter 140 medarbetare vid åtta kontor i sex europeiska länder. Bolaget övervakar och servar hos kund över 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA].

Mer information på www.zetadisplay.com

Bilagor

2019-10-10 ZetaDisplay ZetaDisplay acquires Gauddi BV - Accelerating international expansion Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-10 ZetaDisplay ZetaDisplay förvärvar Gauddi BV - ökar takten i sin internationella expansion Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-04 ZetaDisplay UTFALL AV NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER I ZETADISPLAY (ZETA TO 1) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-17 ZetaDisplay ZetaDisplay får ny order från Hurtigruten om 22 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-17 ZetaDisplay ZetaDisplay receives new order of SEK 22 million from Hurtigruten AS Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-12 ZetaDisplay ZETADISPLAY SUCCESSFULLY ISSUED A SEK 300 MILLION BOND LOAN Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-12 ZetaDisplay ZETADISPLAY HAR FRAMGÅNGSRIKT EMITTERAT ETT OBLIGATIONLÅN OM SEK 300 MILJONER Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-02 ZetaDisplay IDAG INLEDS SISTA NYTTJANDEPERIODEN FÖR TECKNINGSOPTIONER I ZETADISPLAY (ZETA TO 1) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-02 ZetaDisplay ZETADISPLAY ÖVERVÄGER ATT EMITTERA ETT OBLIGATIONSLÅN I SEK FÖR ATT ACCELERERA DEN INTERNATIONELLA EXPANSIONEN Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-02 ZetaDisplay ZETADISPLAY IS CONSIDERING ISSUING A BOND LOAN IN SEK TO ACCELERATE INTERNATIONAL EXPANSION Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-30 ZetaDisplay OFFENTLIGGÖRANDE AV FÖRÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER EFTER GENOMFÖRD INLÖSEN AV PREFERENSAKTIER Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-20 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Redeye: ZetaDisplay - Storavtal bäddar för accelererande tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-16 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Penser Access: ZetaDisplay - Dags att skörda frukterna Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-15 ZetaDisplay ZetaDisplay: Delårsrapport januari-juni 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-08-15 ZetaDisplay ZetaDisplay: Interim report January-June 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-07-04 ZetaDisplay ZetaDisplay får första pris som Nordens ledande aktör inom Digital Signage Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-04 ZetaDisplay ZetaDisplay receives first prize as leading nordic player in Digital Signage Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-28 ZetaDisplay Sista dag för handel i ZetaDisplays preferensaktier blir den 22 augusti 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-25 ZetaDisplay ZetaDisplay tecknar globalt Digital Signage avtal med Ingka Group Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-25 ZetaDisplay ZetaDisplay signs global digital signage agreement with Ingka Group Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-29 ZetaDisplay ZetaDisplay: Per Mandorf appointed as new President and CEO Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-29 ZetaDisplay ZetaDisplay: Per Mandorf ny VD och koncernchef Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-29 ZetaDisplay ZETADISPLAY ANSÖKER OM AVNOTERING AV PREFERENSAKTIER MED ANLEDNING AV ÅRSSTÄMMANS BESLUT OM INLÖSEN Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-27 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Redeye: ZetaDisplay - Tillväxtsatsningar tynger initialt Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-24 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-23 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Penser Access: ZetaDisplay - Se igenom hacket i de repetitiva intäkterna Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-23 ZetaDisplay Anders Pettersson purchases 140,016 shares in ZetaDisplay Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-23 ZetaDisplay Anders Pettersson förvärvar 140 016 aktier i ZetaDisplay Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Beslut vid årsstämman den 21 maj 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Interim report January-March 2019: Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Delårsrapport januari-mars 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-03 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-30 ZetaDisplay OFFENTLIGGÖRANDE AV FÖRÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I ZETADISPLAY Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-30 ZetaDisplay PUBLICATION OF CHANGE OF NUMBER OF SHARES AND VOTING RIGHTS IN ZETADISPLAY Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-25 ZetaDisplay ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2018 OFFENTLIGGJORD Rapporter Visa Stäng
2019-04-25 ZetaDisplay ANNUAL REPORT PUBLISHED FOR 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-04-24 ZetaDisplay ZetaDisplay signs global framework agreement with Norwegian Ekornes AS Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-24 ZetaDisplay ZetaDisplay sluter globalt kontrakt med norska Ekornes AS Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-18 ZetaDisplay ZetaDisplays VD och ledande befattningshavare tecknar aktier i incitamentsprogram Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-17 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 ZetaDisplay KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZETADISPLAY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-11 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-10 ZetaDisplay Anders Pettersson förvärvar 150.298 aktier i ZetaDisplay Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-04 ZetaDisplay ZetaDisplay har genomfört en riktad nyemission om 30,4 miljoner kronor för att delfinansiera inlösen av preferensaktier Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-04 ZetaDisplay ZetaDisplay avser genomföra en riktad nyemission om cirka 1,6 miljoner stamaktier Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-01 ZetaDisplay Leif Liljebrunn will take on a new role on ZetaDisplay and the company intends to search for a new CEO Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-01 ZetaDisplay Leif Liljebrunn axlar ny roll på ZetaDisplay och bolaget avser söka ny koncernchef Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-28 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Redeye: ZetaDisplay - Nya mål fokuserar rätt Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-27 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Penser Access: ZetaDisplay - Rekordkvartal och nya finansiella mjukvarumål Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-25 ZetaDisplay ZetaDisplay: Rättelse av bokslutskommuniké avseende kontrakterade tjänster Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-22 ZetaDisplay Ett starkt fjärde kvartal och helår 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-02-22 ZetaDisplay A strong fourth quarter and full year 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-02-22 ZetaDisplay ZetaDisplay uppdaterar sina finansiella mål Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-22 ZetaDisplay ZetaDisplay adopts updated financial objectives Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-08 ZetaDisplay New prestigious contract for ZetaDisplay in Norway Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-08 ZetaDisplay Nytt prestigekontrakt för ZetaDisplay i Norge Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-24 ZetaDisplay Virala Oy Ab to increase its ownership in ZetaDisplay – new largest shareholder Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-24 ZetaDisplay Virala Oy Ab ökar ägandet i ZetaDisplay och blir största ägare Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-24 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-28 ZetaDisplay ZetaDisplay har tecknat ramavtal med Bergendahls & CityGross Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-15 ZetaDisplay Redeye: ZetaDisplay - Tydligt lyft i repetitiva intäkter lovar gott Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-09 ZetaDisplay Penser Access: ZetaDisplay - Mjukvaruresan fortsätter Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-08 ZetaDisplay Rekordkvartal och fortsatt stigande repetitiva intäkter Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-22 ZetaDisplay ZetaDisplay får ny order från Hurtigruten om 8,5 Mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-22 ZetaDisplay ZetaDisplay receives new order of 8,5 MSEK from Hurtigruten Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-08 ZetaDisplay ZetaDisplay: Has received notification of contract award decision of tender regarding digital displays to Swedavia Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-08 ZetaDisplay ZetaDisplay: Har fått tilldelningsbeslut i upphandling gällande digital signage med Swedavia Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-03 ZetaDisplay Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i ZetaDisplay (ZETA TO 1) Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-17 ZetaDisplay ZetaDisplay strengthens its organisation and appoints Daniel Oelker as Chief Communication Officer Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-17 ZetaDisplay ZetaDisplay stärker sin organisation för fortsatt tillväxt och utser Daniel Oelker till Chief Communication Officer Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-11 ZetaDisplay ZetaDisplay: Signs a new agreement with Kesko Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-11 ZetaDisplay ZetaDisplay: ZetaDisplay i Finland har tecknat avtal med Kesko Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-10 ZetaDisplay Penser Access: ZetaDisplay - En mjukvaruresa marknaden har missat Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-07 ZetaDisplay Första nyttjandeperioden för teckningsoptioner i ZetaDisplay (ZETA TO 1) inleddes den 3 september Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-05 ZetaDisplay ZetaDisplay: QYN in the Netherlands has signed additional orders worth SEK 5.9 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-05 ZetaDisplay ZetaDisplay: QYN i Holland har tecknat order värd 5,9 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-04 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-04 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-31 ZetaDisplay ZetaDisplay: Completes acquisition of Norwegian Webpro AS Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-31 ZetaDisplay ZetaDisplay: Slutför förvärv av norska Webpro AS Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-23 ZetaDisplay Redeye: ZetaDisplay - Stark hårdvaruförsäljning bygger framtida licensintäkter Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-17 ZetaDisplay ZetaDisplay: Styrelseledamot förvärvar aktier för 1,9 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-16 ZetaDisplay ZetaDisplay: Delårsrapport januari–juni 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-08-06 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement with Specsavers Norway worth SEK 15 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-06 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal med Specsavers Norge värt 15 miljoner SEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-31 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-31 ZetaDisplay Offentliggörande av förändring av antalet aktier och röster i ZetaDisplay Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-25 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-24 ZetaDisplay Handeln i ZetaDisplays BTA är nu avslutad Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-18 ZetaDisplay ZetaDisplay: Styrelseledamot förvärvar aktier för cirka en miljon kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-26 ZetaDisplay ZetaDisplay: Styrelse och VD har tecknat aktier för 28,6 miljoner kronor i avslutad företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-26 ZetaDisplay ZetaDisplays företrädesemission övertecknad Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-15 ZetaDisplay Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende ZetaDisplays företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-11 ZetaDisplay ZetaDisplays ProntoTV: Har tecknat avtal med DNB ASA för global leverans av digitaliseringslösningar Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-04 ZetaDisplay ZetaDisplay AB offentliggör emissionsprospekt Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-31 ZetaDisplay VD-brev 2: ZetaDisplay smider tillväxtplaner Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-31 ZetaDisplay CEO letter 2: ZetaDisplay throws growth plans Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay ZetaDisplay’s rights issue (”the Rights Issue”) is fully guaranteed Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay ZetaDisplays företrädesemission (”Emissionen”) är fullt ut garanterad Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay Styrelsen i ZetaDisplay AB (publ) beslutar om företrädesemission om 74,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay The board of directors of ZetaDisplay AB (publ) resolves to carry out a rights issue in the amount of SEK 74.5 million. Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay ZetaDisplay: Acquires Webpro AS and expands its international customer base Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay ZetaDisplay: Förvärvar Webpro AS och expanderar sin internationella kundbas Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay Redeye: ZetaDisplay - Levererar ZetaTouch till ATG Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Beslut vid årsstämman den 21 maj 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Delårsrapport januari–mars 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Has signed an agreement with ATG for the delivery of Digital Signage to all its stores in Sweden worth SEK 100 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Har tecknat avtal med ATG för leverans av Digital Signage till alla sina butiker i Sverige värt 100 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 ZetaDisplay Leif Liljebrunn elected Vice President of DSF: the industry’s largest member organization Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 ZetaDisplay Leif Liljebrunn utnämns till Vice President i DSF: branschens största medlemsorganisation Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-25 ZetaDisplay ZetaDisplay: Årsredovisningen för 2017 offentliggjord Rapporter Visa Stäng
2018-04-18 ZetaDisplay KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZETADISPLAY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-29 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal med McKesson Europe för leverans av Digital Signage till sina apotek i Europa Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-29 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement with McKesson Europe for the delivery of digital signage to their managed pharmacies within Europe Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-20 ZetaDisplay ZetaDisplays CEO Leif Liljebrunn kommenterar år 2017 och planerna för 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-16 ZetaDisplay ZetaDisplay stärker sin organisation för fortsatt tillväxt och utser Ola Burmark till ny CFO Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-16 ZetaDisplay ZetaDisplay is strengthening its organisation for continued growth and appoints Ola Burmark as new CFO Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-27 ZetaDisplay Redeye: ZetaDisplay - Exekverar enligt uttalad strategi Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 ZetaDisplay ZetaDisplay: QYN i Holland har tecknat order värd 6 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 ZetaDisplay ZetaDisplay: QYN in the Netherlands has signed an order worth SEK 6 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement with a leading pharmacy chain in Europe Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal med en ledande apotekskedja i Europa Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: Bokslutskommuniké 2017 Rapporter Visa Stäng
2018-02-08 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV vinner utmärkelse på ISE i Amsterdam Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-08 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV wins awards at ISE in Amsterdam Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-25 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal värt 5 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-25 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement worth SEK 5 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-19 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed additional orders worth SEK 4 million for delivery to Statoil ASA Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-19 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat tilläggsorder värd 4 miljoner kronor för leverans till Statoil ASA Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-16 ZetaDisplay ZetaDisplay: Tecknar avtal värt 3,5 miljoner kronor avseende Digital Signage och elektroniska hyllkantsetiketter (ESL) Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-16 ZetaDisplay ZetaDisplay: Signed a contract worth SEK 3,5 million for Digital Signage and Electronic Shelf Labels (ESL) Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-16 ZetaDisplay ZetaDisplay: Tecknar partneravtal med SES-imagotag, världsledande inom elektroniska hylletiketter och omnichannel-lösningar för fysisk detaljhandel Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-16 ZetaDisplay ZetaDisplay: Signs partner agreement with SES-imagotag, the global leader in electronic shelf labels and omnichannel solutions for physical retail Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-03 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal värt 3 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-03 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement worth SEK 3 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has received an order of SEK 15 million with an option of an additional SEK 50 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har erhållit en order på 15 MSEK med option på ytterligare 50 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-08 ZetaDisplay ZetaDisplay: Finland har tecknat ett ramavtal värt 3 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-08 ZetaDisplay ZetaDisplay: Finland has signed a framework agreement worth SEK 3 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-06 ZetaDisplay ZetaDisplay: VD och koncernchef Leif Liljebrunn har förvärvat aktier Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-06 ZetaDisplay ZetaDisplay: President and CEO Leif Liljebrunn has acquired shares Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-04 ZetaDisplay ZetaDisplay: QYN in Netherlands has signed a framework agreement worth SEK 9 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-04 ZetaDisplay ZetaDisplay: QYN i Holland har tecknat ramavtal värt 9 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-27 ZetaDisplay ZetaDisplay: Offentliggör prospekt Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-27 ZetaDisplay ZetaDisplay: Announces prospectus Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-24 ZetaDisplay ZetaDisplays stamaktier har godkänts för handel på Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-24 ZetaDisplay ZetaDisplay’s ordinary shares have been approved for trading on Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: First in Europe with close cooperation with Samsung Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Först i Europa med nära samarbete med Samsung Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-17 ZetaDisplay ZetaDisplay: Presenterar på SvD Börsplus Temadag ”Lönsamma Småbolag” 20 november Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-16 ZetaDisplay ZetaDisplay: Deltar på Technology Seminar den 23 november Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-15 ZetaDisplay Redeye: ZetaDisplay ångar på! Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-13 ZetaDisplay ZetaDisplay: Board member has acquired 50.000 shares for approximately SEK 950.000 Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-13 ZetaDisplay ZetaDisplay: Styrelseledamot har förvärvat 50.000 aktier för ca 950.000 SEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-09 ZetaDisplay ZetaDisplay: Delårsrapport januari-september 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-11-03 ZetaDisplay ZetaDisplay: ZetaDisplay slutför förvärv av nederländska QYN BV Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-03 ZetaDisplay ZetaDisplay: ZetaDisplay completes acquisition of Dutch QYN BV Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-31 ZetaDisplay ZetaDisplay: Completes the acquisition of LiveQube AS in Norway Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-31 ZetaDisplay ZetaDisplay: Slutför förvärv av LiveQube AS i Norge Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-30 ZetaDisplay ZetaDisplay: Decides on a private placement of ordinary shares for financing the acquisition of QYN BV Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-30 ZetaDisplay ZetaDisplay: Enters into an agreement to purchase the Dutch company QYN BV Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-27 ZetaDisplay Redeye: ZetaDisplay tar storkliv ut i Europa Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-27 ZetaDisplay ZetaDisplay: Refinansierar befintliga lån och frigör 53 MSEK i likviditet samt sänker räntenivån till ca 2,0 % Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-27 ZetaDisplay ZetaDisplay: Refinances existing loans, releases SEK 53 million in liquidity, and reduces its interest rate level to approx. 2.0 % Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-25 ZetaDisplay ZetaDisplay: ZetaDisplay beslutar om riktad emission av stamaktier för finansiering av förvärvet av QYN BV Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-24 ZetaDisplay ZetaDisplay: ZetaDisplay ingår avtal om förvärv av nederländska QYN BV Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-18 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement worth SEK 5,5 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-18 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal värt 5,5 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-26 ZetaDisplay ZetaDisplay: Signs a framework agreement with a health care company worth SEK 3 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-26 ZetaDisplay ZetaDisplay: Tecknar ramavtal med ett bolag inom Healthcare värt 3 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: Sweden has signed a framework agreement worth SEK 8,5 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: Sverige har tecknat ett ramavtal värt 8,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-20 ZetaDisplay ZetaDisplay: Nytt digitalt butikskoncept ger Stadiums kunder digital upplevelse i butik - börsraketen ZetaDisplay bakom möjliggörande system Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-20 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement worth SEK 6,5 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-20 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal värt 6,5 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-18 ZetaDisplay ZetaDisplay: Intervju med CEO Leif Liljebrunnn i Cision Promoted med anledning av förvärv för att konsolidera växande marknad Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årligutdelning
15 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
7 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
7 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
23 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
4 May 2020 | Årsstämma 2019
4 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
5 May 2020 | Årligutdelning
21 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
5 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner