Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-07-30 ZetaDisplay Increased number of shares and votes in ZetaDisplay AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-30 ZetaDisplay Ökat antal aktier och röster i ZetaDisplay AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-28 ZetaDisplay Kontrollförändring för ZetaDisplays obligationslån Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-28 ZetaDisplay Change of Control for ZetaDisplay's bond loan Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-27 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-21 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-21 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-21 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-21 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 21 Jul 2021 | ZetaDisplay

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB

Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556603-4434 ZetaDisplay AB
Instrument SE0001105511 Common shares
Innehavare Mats Johansson
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 577 468
Antal rösträtter 2 577 468
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-07-19
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 0
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 – aktier 0 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 – bolag Abrax As Holding AB, 559158-2456
 – antal rösträtter 517 693
 – andel av rösträtter 1,8974 %
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 0
 – andel av rösträtter 0 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

2021-07-19 ZetaDisplay Delårsrapport januari - juni 2021 Rapporter Visa Stäng
2021-07-19 ZetaDisplay Interim Report January - June 2021 Rapporter Visa Stäng
2021-07-05 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-05 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-02 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-28 ZetaDisplay Uttalande från ZetaDisplays budkommitté med anledning av Hanovers offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-28 ZetaDisplay Statement from the bid committee of ZetaDisplay regarding the public offer from Hanover Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-10 ZetaDisplay ZetaDisplay tecknar leveransavtal med PostNord Group Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-10 ZetaDisplay ZetaDisplay signs delivery contract with PostNord Group Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-06 ZetaDisplay ZetaDisplay tecknar tilläggskontrakt med Swedish Match Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-06 ZetaDisplay ZetaDisplay signs additional contract with Swedish Match Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-03 ZetaDisplay Bulletin from the Annual General Meeting of ZetaDisplay AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-03 ZetaDisplay Kommuniké från årsstämman i ZetaDisplay AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-27 ZetaDisplay Delårsrapport januari - mars 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-27 ZetaDisplay Interim Report January - March 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-23 ZetaDisplay ZetaDisplay vinner internationella Digital Signage Award Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-23 ZetaDisplay ZetaDisplay wins global Digital Signage Award Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-22 ZetaDisplay ZetaDisplay brings forward the interim report for January – March 2021 Financial Calendar Visa Stäng
2021-04-22 ZetaDisplay ZetaDisplay tidigarelägger delårsrapporten för januari – mars 2021 Financial Calendar Visa Stäng
2021-04-06 ZetaDisplay Annual Report 2020 published Rapporter Visa Stäng
2021-04-06 ZetaDisplay Årsredovisningen för 2020 offentliggjord Rapporter Visa Stäng
2021-03-31 ZetaDisplay Kallelse till årsstämma i ZetaDisplay AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-31 ZetaDisplay ZetaDisplay’s Board of Directors initiates a strategic review Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-31 ZetaDisplay ZetaDisplays styrelse genomför strategisk översyn Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-04 ZetaDisplay ZetaDisplay acquires Nordland Systems – successful entry to the German market Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-04 ZetaDisplay ZetaDisplay förvärvar Nordland Systems – framgångsrik entré på den tyska marknaden Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-16 ZetaDisplay ZetaDisplay förnyar leveranskontraktet med Randstand i Nederländerna Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-16 ZetaDisplay ZetaDisplay renews contract with Randstand in the Netherlands Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-08 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Penser Access: ZetaDisplay - ARR fortsätter växa trots utmanande marknad Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-05 ZetaDisplay Bokslutskommuniké 2020 Rapporter Visa Stäng
2021-02-05 ZetaDisplay Year End Report 2020 Rapporter Visa Stäng
2021-01-27 ZetaDisplay ZetaDisplay bjuder in till presentation av bokslutskommunikén Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-27 ZetaDisplay ZetaDisplay invites to presentation of the year end report Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-18 ZetaDisplay Hans van’t Hoff appointed new Chief Operations Officer Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-18 ZetaDisplay Hans van’t Hoff ny Chief Operations Officer Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-15 ZetaDisplay ZetaDisplay introduces enlarged software functionality for Digital out of Home use Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-15 ZetaDisplay ZetaDisplay lanserar utökad mjukvaru­funktionalitet för Digital out of Home Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-22 ZetaDisplay ZetaDisplay prolonges delivery contract with Total in the Netherlands Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-22 ZetaDisplay ZetaDisplay förlänger leveransavtal med Total i Nederländerna Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-11 ZetaDisplay Kommuniké från extra bolagsstämma i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-11 ZetaDisplay Bulletin from extraordinary general meeting in ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-25 ZetaDisplay ZetaDisplay launches next generation global software platform Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-25 ZetaDisplay ZetaDisplay lanserar nästa generations globala mjukvaruplattform Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-23 ZetaDisplay ZetaDisplay wins international AV Award Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-23 ZetaDisplay ZetaDisplay vinner internationellt pris Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-17 ZetaDisplay ZetaDisplay enters a ten year delivery agreement with SJ in Norway Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-17 ZetaDisplay ZetaDplay ingår ett tioårigt leverans­avtal med SJ i Norge Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-17 ZetaDisplay Extra bolagsstämma i ZetaDisplay AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-17 ZetaDisplay Extraordinary General Meeting in ZetaDisplay AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-05 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Penser Access: ZetaDisplay - Stark kostnadskontroll och marginalexpansion kompenserar svag organisk tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-04 ZetaDisplay Delårsrapport januari - september 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-04 ZetaDisplay Interim Report January - September 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 ZetaDisplay ZetaDisplay invites to presentation of the interim report Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-26 ZetaDisplay ZetaDisplay bjuder in till presentation av delårsrapporten Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-06 ZetaDisplay Zetadisplay stärker inköpsupplevelsen för 7-eleven i Norge Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-06 ZetaDisplay Zetadisplay improves shopper experience for 7-eleven in Norway Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-10 ZetaDisplay Digital Signage konverterar besökaren i butik till betalande kund Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-10 ZetaDisplay Digital Signage converts the in-store visitor to paying customer Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-24 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Penser Access: ZetaDisplay En potentiell Europeisk dominant Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-21 ZetaDisplay Increased SaaS-revenues, a stable customer base and cost control drive improved profitability Rapporter Visa Stäng
2020-07-21 ZetaDisplay Ökade SaaS-intäkter, stabil kundbas och kostnads­kontroll driver förbättrad lönsamhet Rapporter Visa Stäng
2020-07-08 ZetaDisplay Mjukvaruleverans till Burger Kings ryska snabbmatsrestauranger Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-08 ZetaDisplay Software delivery to Burger King Russian Quick service restaurants Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-26 ZetaDisplay ZetaDisplay lanserar teknologi partnerskap med Kastus Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-26 ZetaDisplay ZetaDisplay launches technology partnership with Kastus Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-20 ZetaDisplay ZetaDisplay appoints Jacob Stjernfält as new CFO Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-20 ZetaDisplay ZetaDisplay utser Jacob Stjernfält till ny CFO Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 ZetaDisplay ZetaDisplay signs additional contract with Swedish Match Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 ZetaDisplay ZetaDisplay tecknar tilläggskontrakt med Swedish Match Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-04 ZetaDisplay ZetaDisplay: Beslut vid årsstämman den 4 maj 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Redeye: ZetaDisplay - Väl rustat Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-24 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Penser Access: ZetaDisplay Q1 - Visar fortsatt organisk tillväxt trots Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-23 ZetaDisplay ZetaDisplay: Interim report January-March 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-23 ZetaDisplay ZetaDisplay: Delårsrapport januari-mars 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-15 ZetaDisplay ZetaDisplay to bring forward the interim report Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-15 ZetaDisplay ZetaDisplay tidigarelägger delårsrapporten Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-06 ZetaDisplay ZetaDisplay: Annual report published for 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-04-06 ZetaDisplay ZetaDisplay: Årsredovisningen för 2019 offentliggjord Rapporter Visa Stäng
2020-04-01 ZetaDisplay Kallelse till årsstämma i ZetaDisplay AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-23 ZetaDisplay ZetaDisplay on the market situation Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-23 ZetaDisplay ZetaDisplay kommenterar marknadssituationen Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-20 ZetaDisplay ZetaDisplay receives order from Finnish Veikaus within existing supply agreement Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-20 ZetaDisplay ZetaDisplay tecknar order med finska Veikkaus inom befintligt leveransavtal Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-02 ZetaDisplay ZetaDisplay får två nya ordrar på 16 miljoner kronor från Hurtigruten Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-02 ZetaDisplay ZetaDisplay receives two new orders of SEK 16 million from Hurtigruten Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 ZetaDisplay CFO Ola Burmark to leave his position Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 ZetaDisplay CFO Ola Burmark lämnar sin anställning Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Redeye: ZetaDisplay - Stark leverans men organisk SaaS-tillväxt i underkant Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-10 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Penser Access: ZetaDisplay - Gynnsam produktmix stärker bruttomarginalen Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-07 ZetaDisplay ZetaDisplay; Bokslutskommuniké januari - december 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-07 ZetaDisplay ZetaDisplay: Year End Report January - December 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-16 ZetaDisplay ZetaDisplay adapts its organization to increase scalability and growth Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-16 ZetaDisplay ZetaDisplay anpassar sin organisation för ökad skalbarhet och tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-13 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Redeye: ZetaDisplay - Internationella ramavtal ger avtryck Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-08 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Penser Access: ZetaDisplay - Fokus skiftas nu mot den internationella utrullningen Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-07 ZetaDisplay ZetaDisplay: Interim report January-September 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-07 ZetaDisplay ZetaDisplay: Delårsrapport januari-september 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-06 ZetaDisplay Nomination committee for ZetaDisplay has been appointed for the Annual General Meeting Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-06 ZetaDisplay Valberedning för ZetaDisplay inför bolagsstämman har utsetts Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-31 ZetaDisplay Change of number of shares and voting rights in ZetaDisplay Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-31 ZetaDisplay Förändring av antalet aktier och röster i ZetaDisplay Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-17 ZetaDisplay ZetaDisplay publishes bond prospectus and applies for listing of bonds on Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-17 ZetaDisplay ZetaDisplay offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationer på Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-10 ZetaDisplay ZetaDisplay acquires Gauddi BV - Accelerating international expansion Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-10 ZetaDisplay ZetaDisplay förvärvar Gauddi BV - ökar takten i sin internationella expansion Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-04 ZetaDisplay UTFALL AV NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER I ZETADISPLAY (ZETA TO 1) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-17 ZetaDisplay ZetaDisplay får ny order från Hurtigruten om 22 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-17 ZetaDisplay ZetaDisplay receives new order of SEK 22 million from Hurtigruten AS Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-12 ZetaDisplay ZETADISPLAY SUCCESSFULLY ISSUED A SEK 300 MILLION BOND LOAN Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-12 ZetaDisplay ZETADISPLAY HAR FRAMGÅNGSRIKT EMITTERAT ETT OBLIGATIONLÅN OM SEK 300 MILJONER Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-02 ZetaDisplay IDAG INLEDS SISTA NYTTJANDEPERIODEN FÖR TECKNINGSOPTIONER I ZETADISPLAY (ZETA TO 1) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-02 ZetaDisplay ZETADISPLAY ÖVERVÄGER ATT EMITTERA ETT OBLIGATIONSLÅN I SEK FÖR ATT ACCELERERA DEN INTERNATIONELLA EXPANSIONEN Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-02 ZetaDisplay ZETADISPLAY IS CONSIDERING ISSUING A BOND LOAN IN SEK TO ACCELERATE INTERNATIONAL EXPANSION Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-30 ZetaDisplay OFFENTLIGGÖRANDE AV FÖRÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER EFTER GENOMFÖRD INLÖSEN AV PREFERENSAKTIER Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-20 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Redeye: ZetaDisplay - Storavtal bäddar för accelererande tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-16 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Penser Access: ZetaDisplay - Dags att skörda frukterna Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-15 ZetaDisplay ZetaDisplay: Delårsrapport januari-juni 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-08-15 ZetaDisplay ZetaDisplay: Interim report January-June 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-07-04 ZetaDisplay ZetaDisplay får första pris som Nordens ledande aktör inom Digital Signage Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-04 ZetaDisplay ZetaDisplay receives first prize as leading nordic player in Digital Signage Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-28 ZetaDisplay Sista dag för handel i ZetaDisplays preferensaktier blir den 22 augusti 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-25 ZetaDisplay ZetaDisplay tecknar globalt Digital Signage avtal med Ingka Group Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-25 ZetaDisplay ZetaDisplay signs global digital signage agreement with Ingka Group Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-29 ZetaDisplay ZetaDisplay: Per Mandorf appointed as new President and CEO Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-29 ZetaDisplay ZetaDisplay: Per Mandorf ny VD och koncernchef Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-29 ZetaDisplay ZETADISPLAY ANSÖKER OM AVNOTERING AV PREFERENSAKTIER MED ANLEDNING AV ÅRSSTÄMMANS BESLUT OM INLÖSEN Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-27 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Redeye: ZetaDisplay - Tillväxtsatsningar tynger initialt Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-24 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-23 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Penser Access: ZetaDisplay - Se igenom hacket i de repetitiva intäkterna Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-23 ZetaDisplay Anders Pettersson purchases 140,016 shares in ZetaDisplay Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-23 ZetaDisplay Anders Pettersson förvärvar 140 016 aktier i ZetaDisplay Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Beslut vid årsstämman den 21 maj 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Interim report January-March 2019: Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Delårsrapport januari-mars 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-03 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-30 ZetaDisplay OFFENTLIGGÖRANDE AV FÖRÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I ZETADISPLAY Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-30 ZetaDisplay PUBLICATION OF CHANGE OF NUMBER OF SHARES AND VOTING RIGHTS IN ZETADISPLAY Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-25 ZetaDisplay ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2018 OFFENTLIGGJORD Rapporter Visa Stäng
2019-04-25 ZetaDisplay ANNUAL REPORT PUBLISHED FOR 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-04-24 ZetaDisplay ZetaDisplay signs global framework agreement with Norwegian Ekornes AS Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-24 ZetaDisplay ZetaDisplay sluter globalt kontrakt med norska Ekornes AS Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-18 ZetaDisplay ZetaDisplays VD och ledande befattningshavare tecknar aktier i incitamentsprogram Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-17 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 ZetaDisplay KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZETADISPLAY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-11 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-10 ZetaDisplay Anders Pettersson förvärvar 150.298 aktier i ZetaDisplay Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-04 ZetaDisplay ZetaDisplay har genomfört en riktad nyemission om 30,4 miljoner kronor för att delfinansiera inlösen av preferensaktier Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-04 ZetaDisplay ZetaDisplay avser genomföra en riktad nyemission om cirka 1,6 miljoner stamaktier Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-01 ZetaDisplay Leif Liljebrunn will take on a new role on ZetaDisplay and the company intends to search for a new CEO Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-01 ZetaDisplay Leif Liljebrunn axlar ny roll på ZetaDisplay och bolaget avser söka ny koncernchef Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-28 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Redeye: ZetaDisplay - Nya mål fokuserar rätt Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-27 ZetaDisplay ZetaDisplay AB: Penser Access: ZetaDisplay - Rekordkvartal och nya finansiella mjukvarumål Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-25 ZetaDisplay ZetaDisplay: Rättelse av bokslutskommuniké avseende kontrakterade tjänster Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-22 ZetaDisplay Ett starkt fjärde kvartal och helår 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-02-22 ZetaDisplay A strong fourth quarter and full year 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-02-22 ZetaDisplay ZetaDisplay uppdaterar sina finansiella mål Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-22 ZetaDisplay ZetaDisplay adopts updated financial objectives Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-15 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-08 ZetaDisplay New prestigious contract for ZetaDisplay in Norway Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-08 ZetaDisplay Nytt prestigekontrakt för ZetaDisplay i Norge Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-24 ZetaDisplay Virala Oy Ab to increase its ownership in ZetaDisplay – new largest shareholder Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-24 ZetaDisplay Virala Oy Ab ökar ägandet i ZetaDisplay och blir största ägare Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-24 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-28 ZetaDisplay ZetaDisplay har tecknat ramavtal med Bergendahls & CityGross Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-15 ZetaDisplay Redeye: ZetaDisplay - Tydligt lyft i repetitiva intäkter lovar gott Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-09 ZetaDisplay Penser Access: ZetaDisplay - Mjukvaruresan fortsätter Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-08 ZetaDisplay Rekordkvartal och fortsatt stigande repetitiva intäkter Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-22 ZetaDisplay ZetaDisplay får ny order från Hurtigruten om 8,5 Mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-22 ZetaDisplay ZetaDisplay receives new order of 8,5 MSEK from Hurtigruten Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-08 ZetaDisplay ZetaDisplay: Has received notification of contract award decision of tender regarding digital displays to Swedavia Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-08 ZetaDisplay ZetaDisplay: Har fått tilldelningsbeslut i upphandling gällande digital signage med Swedavia Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-03 ZetaDisplay Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i ZetaDisplay (ZETA TO 1) Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-17 ZetaDisplay ZetaDisplay strengthens its organisation and appoints Daniel Oelker as Chief Communication Officer Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-17 ZetaDisplay ZetaDisplay stärker sin organisation för fortsatt tillväxt och utser Daniel Oelker till Chief Communication Officer Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-11 ZetaDisplay ZetaDisplay: Signs a new agreement with Kesko Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-11 ZetaDisplay ZetaDisplay: ZetaDisplay i Finland har tecknat avtal med Kesko Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-10 ZetaDisplay Penser Access: ZetaDisplay - En mjukvaruresa marknaden har missat Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-07 ZetaDisplay Första nyttjandeperioden för teckningsoptioner i ZetaDisplay (ZETA TO 1) inleddes den 3 september Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-05 ZetaDisplay ZetaDisplay: QYN in the Netherlands has signed additional orders worth SEK 5.9 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-05 ZetaDisplay ZetaDisplay: QYN i Holland har tecknat order värd 5,9 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-04 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-04 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-31 ZetaDisplay ZetaDisplay: Completes acquisition of Norwegian Webpro AS Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-31 ZetaDisplay ZetaDisplay: Slutför förvärv av norska Webpro AS Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-23 ZetaDisplay Redeye: ZetaDisplay - Stark hårdvaruförsäljning bygger framtida licensintäkter Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-17 ZetaDisplay ZetaDisplay: Styrelseledamot förvärvar aktier för 1,9 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-16 ZetaDisplay ZetaDisplay: Delårsrapport januari–juni 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-08-06 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement with Specsavers Norway worth SEK 15 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-06 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal med Specsavers Norge värt 15 miljoner SEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-31 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-31 ZetaDisplay Offentliggörande av förändring av antalet aktier och röster i ZetaDisplay Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-25 Finansinspektionen Flaggningsmeddelande i ZetaDisplay AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-24 ZetaDisplay Handeln i ZetaDisplays BTA är nu avslutad Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-18 ZetaDisplay ZetaDisplay: Styrelseledamot förvärvar aktier för cirka en miljon kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-26 ZetaDisplay ZetaDisplay: Styrelse och VD har tecknat aktier för 28,6 miljoner kronor i avslutad företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-26 ZetaDisplay ZetaDisplays företrädesemission övertecknad Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-15 ZetaDisplay Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende ZetaDisplays företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-11 ZetaDisplay ZetaDisplays ProntoTV: Har tecknat avtal med DNB ASA för global leverans av digitaliseringslösningar Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-04 ZetaDisplay ZetaDisplay AB offentliggör emissionsprospekt Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-31 ZetaDisplay VD-brev 2: ZetaDisplay smider tillväxtplaner Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-31 ZetaDisplay CEO letter 2: ZetaDisplay throws growth plans Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay ZetaDisplay’s rights issue (”the Rights Issue”) is fully guaranteed Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay ZetaDisplays företrädesemission (”Emissionen”) är fullt ut garanterad Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay Styrelsen i ZetaDisplay AB (publ) beslutar om företrädesemission om 74,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay The board of directors of ZetaDisplay AB (publ) resolves to carry out a rights issue in the amount of SEK 74.5 million. Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay ZetaDisplay: Acquires Webpro AS and expands its international customer base Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay ZetaDisplay: Förvärvar Webpro AS och expanderar sin internationella kundbas Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-28 ZetaDisplay Redeye: ZetaDisplay - Levererar ZetaTouch till ATG Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Beslut vid årsstämman den 21 maj 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Delårsrapport januari–mars 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Has signed an agreement with ATG for the delivery of Digital Signage to all its stores in Sweden worth SEK 100 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Har tecknat avtal med ATG för leverans av Digital Signage till alla sina butiker i Sverige värt 100 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 ZetaDisplay Leif Liljebrunn elected Vice President of DSF: the industry’s largest member organization Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 ZetaDisplay Leif Liljebrunn utnämns till Vice President i DSF: branschens största medlemsorganisation Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-25 ZetaDisplay ZetaDisplay: Årsredovisningen för 2017 offentliggjord Rapporter Visa Stäng
2018-04-18 ZetaDisplay KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZETADISPLAY AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-29 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal med McKesson Europe för leverans av Digital Signage till sina apotek i Europa Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-29 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement with McKesson Europe for the delivery of digital signage to their managed pharmacies within Europe Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-20 ZetaDisplay ZetaDisplays CEO Leif Liljebrunn kommenterar år 2017 och planerna för 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-16 ZetaDisplay ZetaDisplay stärker sin organisation för fortsatt tillväxt och utser Ola Burmark till ny CFO Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-16 ZetaDisplay ZetaDisplay is strengthening its organisation for continued growth and appoints Ola Burmark as new CFO Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-27 ZetaDisplay Redeye: ZetaDisplay - Exekverar enligt uttalad strategi Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 ZetaDisplay ZetaDisplay: QYN i Holland har tecknat order värd 6 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 ZetaDisplay ZetaDisplay: QYN in the Netherlands has signed an order worth SEK 6 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement with a leading pharmacy chain in Europe Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal med en ledande apotekskedja i Europa Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: Bokslutskommuniké 2017 Rapporter Visa Stäng
2018-02-08 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV vinner utmärkelse på ISE i Amsterdam Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-08 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV wins awards at ISE in Amsterdam Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-25 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal värt 5 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-25 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement worth SEK 5 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-19 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed additional orders worth SEK 4 million for delivery to Statoil ASA Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-19 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat tilläggsorder värd 4 miljoner kronor för leverans till Statoil ASA Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-16 ZetaDisplay ZetaDisplay: Tecknar avtal värt 3,5 miljoner kronor avseende Digital Signage och elektroniska hyllkantsetiketter (ESL) Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-16 ZetaDisplay ZetaDisplay: Signed a contract worth SEK 3,5 million for Digital Signage and Electronic Shelf Labels (ESL) Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-16 ZetaDisplay ZetaDisplay: Tecknar partneravtal med SES-imagotag, världsledande inom elektroniska hylletiketter och omnichannel-lösningar för fysisk detaljhandel Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-16 ZetaDisplay ZetaDisplay: Signs partner agreement with SES-imagotag, the global leader in electronic shelf labels and omnichannel solutions for physical retail Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-03 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal värt 3 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-03 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement worth SEK 3 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has received an order of SEK 15 million with an option of an additional SEK 50 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har erhållit en order på 15 MSEK med option på ytterligare 50 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-08 ZetaDisplay ZetaDisplay: Finland har tecknat ett ramavtal värt 3 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-08 ZetaDisplay ZetaDisplay: Finland has signed a framework agreement worth SEK 3 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-06 ZetaDisplay ZetaDisplay: VD och koncernchef Leif Liljebrunn har förvärvat aktier Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-06 ZetaDisplay ZetaDisplay: President and CEO Leif Liljebrunn has acquired shares Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-04 ZetaDisplay ZetaDisplay: QYN in Netherlands has signed a framework agreement worth SEK 9 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-04 ZetaDisplay ZetaDisplay: QYN i Holland har tecknat ramavtal värt 9 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-27 ZetaDisplay ZetaDisplay: Offentliggör prospekt Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-27 ZetaDisplay ZetaDisplay: Announces prospectus Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-24 ZetaDisplay ZetaDisplays stamaktier har godkänts för handel på Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-24 ZetaDisplay ZetaDisplay’s ordinary shares have been approved for trading on Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: First in Europe with close cooperation with Samsung Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-21 ZetaDisplay ZetaDisplay: Först i Europa med nära samarbete med Samsung Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-17 ZetaDisplay ZetaDisplay: Presenterar på SvD Börsplus Temadag ”Lönsamma Småbolag” 20 november Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-16 ZetaDisplay ZetaDisplay: Deltar på Technology Seminar den 23 november Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-15 ZetaDisplay Redeye: ZetaDisplay ångar på! Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-13 ZetaDisplay ZetaDisplay: Board member has acquired 50.000 shares for approximately SEK 950.000 Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-13 ZetaDisplay ZetaDisplay: Styrelseledamot har förvärvat 50.000 aktier för ca 950.000 SEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-09 ZetaDisplay ZetaDisplay: Delårsrapport januari-september 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-11-03 ZetaDisplay ZetaDisplay: ZetaDisplay slutför förvärv av nederländska QYN BV Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-03 ZetaDisplay ZetaDisplay: ZetaDisplay completes acquisition of Dutch QYN BV Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-31 ZetaDisplay ZetaDisplay: Completes the acquisition of LiveQube AS in Norway Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-31 ZetaDisplay ZetaDisplay: Slutför förvärv av LiveQube AS i Norge Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-30 ZetaDisplay ZetaDisplay: Decides on a private placement of ordinary shares for financing the acquisition of QYN BV Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-30 ZetaDisplay ZetaDisplay: Enters into an agreement to purchase the Dutch company QYN BV Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-27 ZetaDisplay Redeye: ZetaDisplay tar storkliv ut i Europa Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-27 ZetaDisplay ZetaDisplay: Refinansierar befintliga lån och frigör 53 MSEK i likviditet samt sänker räntenivån till ca 2,0 % Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-27 ZetaDisplay ZetaDisplay: Refinances existing loans, releases SEK 53 million in liquidity, and reduces its interest rate level to approx. 2.0 % Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-25 ZetaDisplay ZetaDisplay: ZetaDisplay beslutar om riktad emission av stamaktier för finansiering av förvärvet av QYN BV Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-24 ZetaDisplay ZetaDisplay: ZetaDisplay ingår avtal om förvärv av nederländska QYN BV Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-18 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement worth SEK 5,5 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-18 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal värt 5,5 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-26 ZetaDisplay ZetaDisplay: Signs a framework agreement with a health care company worth SEK 3 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-26 ZetaDisplay ZetaDisplay: Tecknar ramavtal med ett bolag inom Healthcare värt 3 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: Sweden has signed a framework agreement worth SEK 8,5 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-22 ZetaDisplay ZetaDisplay: Sverige har tecknat ett ramavtal värt 8,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-20 ZetaDisplay ZetaDisplay: Nytt digitalt butikskoncept ger Stadiums kunder digital upplevelse i butik - börsraketen ZetaDisplay bakom möjliggörande system Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-20 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement worth SEK 6,5 million Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-20 ZetaDisplay ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal värt 6,5 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-18 ZetaDisplay ZetaDisplay: Intervju med CEO Leif Liljebrunnn i Cision Promoted med anledning av förvärv för att konsolidera växande marknad Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årligutdelning
15 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
7 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
7 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
23 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
4 May 2020 | Årsstämma 2019
4 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
5 May 2020 | Årligutdelning
21 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
11 Dec 2020 | Extrastämma 2020
5 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
27 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
3 May 2021 | Årsstämma 2020
3 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
4 May 2021 | Årligutdelning
19 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
8 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner