Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-12-02 XMReality XMReality AB (publ) publishes prospectus relating to the rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 XMReality XMReality AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-01 XMReality Kommuniké från extra bolagsstämma i XMReality den 1 december 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 XMReality XMReality presents at Redeye SaaS Day December 6 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 XMReality XMReality presenterar på Redeye SaaS Day 6 december Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-25 XMReality XMReality receives order from leading UK housing association Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-25 XMReality XMReality får beställning från ledande brittiskt bostadsföretag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 XMReality XMReality awarded ISO27001 certificate Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 XMReality XMReality tilldelas ISO27001-certifikat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 XMReality Nomination committee appointed ahead of 2023 annual general meeting in XMReality (publ.) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 XMReality Valberedning utsedd inför årsstämman 2023 i XMReality (publ.) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 XMReality XMReality och Nagarro signerar partnerskapsavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 XMReality XMReality and Nagarro sign Partnership Agreement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Penser Access Penser Access: Annonserar kapitalinjektion - XMReality Analyser Visa Stäng
2022-10-31 XMReality Kallelse till extra bolagsstämma i XMReality AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 XMReality XMReality AB (publ) carries out fully secured unit issue of about SEK 20 million and directed issue of about SEK 6 million and resolves upon a long-term bank loan of SEK 5 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 XMReality XMReality AB (publ) beslutar om fullt säkerställd företrädesemission om cirka 20 MSEK och riktad emission om cirka 6 MSEK samt beslutar om upptagande av långfristigt banklån om 5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 Redeye Redeye: XMReality - New financial targets in focus Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 XMReality Alta Forest Products, the world's largest manufacturer of wood fence boards, selects XMReality Remote Guidance Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 XMReality Alta Forest Products, världens största tillverkare av staketvirke, väljer XMReality Remote Guidance Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 XMReality XMReality delårsrapport, koncernöversikt juli - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 XMReality XMReality Interim report, Group overview, July - September 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 XMReality Saab fördubblar sitt licensinnehav av XMReality Remote Guidance Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 XMReality Saab doubles their XMReality Remote Guidance license holding Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 XMReality XMReality signs a 5-year re-seller agreement with a large global industrial company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 XMReality XMReality tecknar 5-årigt återförsäljaravtal med ett stort globalt industriföretag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 XMReality Cobalt Housing i Storbritannien kommer använda XMReality för första linjens support Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 XMReality Cobalt Housing in UK will deploy XMReality for first line support Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 XMReality XMReality: ABB places additional order with an annual value of SEK 1.5 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 XMReality XMReality: ABB lägger ytterligare order till ett årligt värde av 1,5 miljoner SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Penser Access Penser Access: Intervju med XMReality - Erik Penser Bank - 22 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-16 Redeye Redeye: XMReality - Waiting for growth Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 XMReality XMReality Interim report, Group overview, April - June 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 XMReality XMReality delårsrapport, koncernöversikt april - juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 XMReality XMReality addresses new use cases with a new product version tailored to planned activities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 XMReality XMReality adresserar nya användningsområden med ny produktversion skräddarsydd för planerade aktiviteter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 XMReality XMReality receives order from Coor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 XMReality XMReality erhåller beställning från Coor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 XMReality XMReality utökar marknadspotentialen med ny funktionalitet för gruppsamtal Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 9 Jun 2022 | XMReality

XMReality utökar marknadspotentialen med ny funktionalitet för gruppsamtal

De nya funktionerna inkluderar möjligheten att enkelt schemalägga samtal genom att dela en länk i förväg, till exempel genom att dela länken i en möteskallelse. XMRealitys användare har tidigare kunnat bjuda in personer till ett samtal genom att skicka en länk, den länken har däremot varit designad för att omgående ansluta till samtalet. 

Funktionaliteten att schemalägga gruppsamtal sänker barriärerna för företag att använda XMReality för planerade aktiviteter så som installation, inspektioner och revisioner som kan utföras på distans för ökad effektivitet. Då flera personer kan behöva medverka vid en inspektion eller revision har XMReality utökat kapaciteten för gruppsamtal till 20 deltagare, jämfört med det tidigare maxantalet på fem deltagare. 

”Vårt mål är att tillhandahålla ett kraftfullt guidningsverktyg till våra användare som kan användas i deras dagliga arbete, oavsett om det är att lösa plötsligt uppkomna problem eller planerade aktiviteter” säger Alexander Sandström, CTO på XMReality. ”Med schemalagda gruppsamtal lanserar vi vår första produktfunktion som är specifikt designad för att utöka användningen av vår produkt till ytterligare kärnprocesser utöver eftermarknad och support. Genom att öka antalet deltagare i ett gruppsamtal har vi även stärkt vår konkurrenskraft genom att vara bäst inom vårt segment.”

2022-06-09 XMReality XMReality increases market potential with new product functionality to schedule large group calls Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-03 XMReality XMReality erhåller beställning från japansk biltillverkare genom samarbetet med NTT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-03 XMReality XMReality receives order from a Japanese car manufacturer through the partnership with NTT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-27 XMReality XMReality selected by several Swedish energy companies and municipalities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-27 XMReality Flera svenska energibolag och kommuner väljer XMReality Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 XMReality Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 4 maj 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 XMReality XMReality Interim report, Group overview, January-March 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 XMReality XMReality delårsrapport, koncernöversikt januari-mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 XMReality XMRealitys årsredovisning för 2021 och övriga handlingar inför årsstämman tillgänglig på bolagets webbplats Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 XMReality XMReality's Annual Report for 2021 and other AGM documents available on the company's website Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Penser Access Penser Access: Tar en försiktigare långsiktig vy - XMReality Analyser Visa Stäng
2022-04-01 XMReality Kallelse till årsstämma i XMReality Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022