Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-11 Vivesto Vivesto meddelar Inceptuas beslut att återkalla ansökan om marknadsgodkännande för Apealea® i Schweiz Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-11 Vivesto Vivesto announces Inceptua decision to withdraw market authorization application for Apealea® in Switzerland Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-28 Vivesto Vivesto meddelar att Erik Kinnman tillträder sin VD befattning i januari Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-28 Vivesto Vivesto announces Erik Kinnman to take up CEO position in January Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Vivesto Vivesto meddelar att Christer Nordstedt kvarstår som tillförordnad VD under en övergångsperiod Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 30 Nov 2022 | Vivesto

Vivesto meddelar att Christer Nordstedt kvarstår som tillförordnad VD under en övergångsperiod

Solna den 30 november 2022 – Vivesto AB, ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag, meddelar idag att bolagets tillförordnade vd Christer Nordstedt kommer kvarstå i sin befattning på deltid fram till dess att Vivestos nya permanenta vd Erik Kinnman tillträder sin befattning.

Den 21 november 2022 meddelade Vivesto att Erik Kinnman utsetts till ny vd för Vivesto med tillträde senast den 20 maj 2023. Vivesto har idag överenskommit med Christer Nordstedt att han ska kvarstå i sin nuvarande befattning som tillförordnad vd för Vivesto på deltid fram till dess att Erik Kinnman tillträder.

”Vi är väldigt glada att Christer kan kvarstå i sin roll som tillförordnad vd för Vivesto. Christer har under den korta tid han har varit med oss visat prov på sin breda kompetens och långa erfarenhet från industrin och vi ser fram emot en sömlös övergång till dess att Erik Kinnman tillträder. Det är också glädjande att Christer även därefter kommer fortsätta bidra till bolagets utveckling som senior rådgivare inom R&D”, säger Peter Zonabend, styrelseordförande för Vivesto.

Från och med den 1 december 2022 kommer Christer Nordstedt även inneha befattningen som vd för Oblique Therapeutics AB.

För ytterligare information:
Peter Zonabend, styrelseordförande för Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB
Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.

2022-11-30 Vivesto Vivesto announces that Christer Nordstedt will remain as acting CEO during a transition period Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Penser Access Penser Access: Ett uträtat frågetecken - Vivesto Analyser Visa Stäng
2022-11-21 Vivesto Vivesto utser Erik Kinnman till verkställande direktör Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Vivesto Vivesto appoints Erik Kinnman as CEO Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Vivesto Valberedning utsedd inför Vivestos årsstämma 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Vivesto Nomination Committee appointed for the 2023 Annual General Meeting in Vivesto Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Vivesto Interim report for the period January 1, 2022 – September 30, 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Vivesto Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Vivesto Invitation to presentation of Vivesto’s Q3 report 2022 on November 17 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Vivesto Inbjudan till presentation av Vivestos Q3-rapport den 17 nov Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Vivesto Christer Nordstedt resigns as acting CEO of Vivesto Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Vivesto Christer Nordstedt avgår som tillförordnad VD för Vivesto Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-14 Penser Access Penser Access: Frågetecken behöver rätas ut - Vivesto Analyser Visa Stäng
2022-08-25 Vivesto Interim report for the period January 1, 2022 – June 30, 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Vivesto Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Vivesto Inbjudan till presentation av Vivestos Q2-rapport den 25 augusti Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Vivesto Invitation to presentation of Vivesto’s Q2 report 2022 on August 25 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Vivesto Vivesto notes the launch of Apealea® in Germany by Inceptua Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Vivesto Vivesto rapporterar att Apealea® lanserats i Tyskland av Inceptua Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-27 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-21 Vivesto Vivesto appoints Christer Nordstedt as acting CEO Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-21 Vivesto Vivesto utser Christer Nordstedt till tillförordnad VD Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Vivesto Vivesto winds down its activities in Russia Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Vivesto Vivesto har beslutat att avveckla sin verksamhet i Ryssland Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-30 Vivesto Vivesto appoints Robert Maiorana as acting CFO Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Vivesto Vivesto utser Robert Maiorana till tillförordnad CFO Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-13 Vivesto Vivesto and CEO Francois Martelet have agreed on ending the employment relationship Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 Vivesto Vivesto och verkställande direktör Francois Martelet har överenskommit om att avsluta anställningsförhållandet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Vivesto Report from Annual General Meeting in Vivesto AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Vivesto Kommuniké från årsstämma i Vivesto AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Vivesto Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Vivesto Interim report for the period January 1, 2022 – March 31, 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 Vivesto Inbjudan till presentation av Vivestos Q1-rapport den 25 maj Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 Vivesto Invitation to presentation of Vivesto’s Q1 report 2022 on May 25 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Vivesto Nytt antal aktier och röster i Vivesto Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Vivesto New number of shares and votes in Vivesto Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Vivesto Correction: Vivesto publishes Annual Report for 2021 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Vivesto Rättelse: Vivesto publicerar årsredovisning för 2021 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Vivesto Vivesto publishes Annual Report for 2021 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Vivesto Vivesto publicerar årsredovisning för 2021 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 Vivesto Kallelse till årsstämma i Vivesto AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-25 Vivesto Notice of Annual General Meeting in Vivesto AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-20 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-19 Vivesto The Nomination Committee of Vivesto proposes election of new Board members and new Chairman of the Board Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Vivesto Vivestos valberedning föreslår val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Vivesto Vivesto ingår avtal med ledande CRO för att utvärdera läkemedelsformuleringar mot cancer med bolagets drug delivery-plattformar Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Vivesto Vivesto signs agreement with leading US CRO to evaluate anti-cancer drug formulations using its proprietary drug delivery platforms Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Vivesto Vivesto utser Daniel Tesfa till Chief Medical Officer Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Vivesto Vivesto appoints Daniel Tesfa, M.D., PhD as Chief Medical Officer Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-31 Vivesto New number of shares and votes in Vivesto Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Vivesto Nytt antal aktier och röster i Vivesto Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Oasmia Pharmaceutical Oasmia announces completion of name change to Vivesto AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Oasmia Pharmaceutical Oasmia slutför namnbytet till Vivesto Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023