Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-07-27 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-20 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-08 Edison Investment Research Limited Oasmia Pharmaceutical (OASM): Focused on pillars of growth Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-02 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Fortsatta framsteg i projektportföljen Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-22 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Positiva data för Cantrixil Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 22 Apr 2021 | Vivesto

Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Positiva data för Cantrixil

Cantrixil det första i en serie strategiska förvärv
Oasmia presenterade i april positiva fas 1-data för nyligen förvärvade Cantrixil. Resultaten från den öppna fas 1-studien som genomförts i USA och Australien visade att studien nådde sina primära mål och därmed uppvisade kliniskt proof-of-concept. Ytterligare klinisk utvärdering av resultaten bekräftar att Cantrixil kan åstadkomma stamcellsdöd vid äggstockscancer och göra cancerceller känslig för vanlig kemoterapi. Det är särskilt spännande att se en potentiell effekt på äggstockscancers stamceller som har varit starkt förknippade som en möjlig drivkraft för sjukdomsåterfall. Oasmia ser förvärvet av rättigheterna till Cantrixil som det första avtalet i en serie av planerade licensavtal och förvärv med syfte att utöka Oasmias projektportfölj inom onkologi.

Global lansering av Apealea fortskrider
Oasmia är ett specialty pharma-bolag fokuserat på cancerläkemedel. Man är i lanseringsfas kring Apealea, en vattenlöslig formulering av standardbehandlingen paclitaxel mot äggstockscancer, och har ingått ett globalt samarbetsavtal med amerikanska Elevar Therapeutics värt upp till USD 698 miljoner plus tvåsiffriga royalties. Elevar har under vintern tecknat distributionsavtal för Apealea med Taiba kring ett antal länder i Mellanöstern och Nordafrika, samt med Inceptua Group för lansering i Europa där Apealea är godkänt. För godkännande av Apealea i USA har partnern Elevar kommunicerat sin plan som innefattar nya studier som väntas ta upp till 24-36 månader. Detta medför att lanseringen av Apealea väntas först 2025 i USA, vilket inverkat negativt på Oasmias aktiekurs.

Oasmia har transformerats som bolag
Lanseringen av Apealea är en viktig del i den omvandling till ett ledande lönsamt specialty pharma-bolag som Oasmia påbörjat. Med en ledningsgrupp med gediget track record från kommersialisering av nya läkemedel i medelstora läkemedelsbolag och en erfaren styrelse står Oasmia väl rustat för att fullt ut kommersialisera Apealea och andra läkemedelskandidater från teknikplattformen XR-17. Med en stark finansiell ställning och väntat positivt kassaflöde från Apealea vill Oasmia även vara aktiv på M&A-sidan för att ytterligare bredda sin produktportfölj. Vi upprepar vår riktkurs 10 kr för Oasmia.

Läs hela analysen ( https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-oasmia-positiva-data-cantrixil )

2021-03-15 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden, intervju med Oasmia: "Vi har ett av sektorns bästa team" Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Interview with CEO Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-14 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Intervju efter det gångna kvartalet Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-15 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Stora triggers i närtid Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-30 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Intervju med Oasmia "Positionerade för att nå våra högt uppsatta mål" Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-17 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Europeisk partner för Apealea nästa trigger Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-09 Oasmia Pharmaceutical Oasmia to present at Biotech Showcase in San Francisco Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-09 Oasmia Pharmaceutical Oasmia håller presentation på Biotech Showcase i San Francisco Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-02 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Oasmia Pharmaceutical Nytt antal aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Oasmia Pharmaceutical New number of shares and votes in Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Interim report for the period May 1 – October 31, 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-12-30 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 maj – 31 oktober 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-12-20 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-09 Oasmia Pharmaceutical Final result of the rights issue in Oasmia Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-09 Oasmia Pharmaceutical Slutligt utfall i Oasmias företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-06 Oasmia Pharmaceutical Oasmia’s rights issue has been oversubscribed Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-06 Oasmia Pharmaceutical Oasmias företrädesemission övertecknad Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Oasmia Pharmaceutical Rättelse: VD i Oasmia köper teckningsrätter i pågående nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Oasmia Pharmaceutical Correction: The CEO of Oasmia buys subscription rights in the ongoing rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Oasmia Pharmaceutical VD och styrelseordförande i Oasmia köper teckningsrätter i pågående nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Oasmia Pharmaceutical The CEO and Chairman of the Board of Oasmia buys subscription rights in the ongoing rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-19 Oasmia Pharmaceutical Oasmia publishes prospectus in connection with the rights issue of approximately SEK 399 million and updated information included in the prospectus Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-19 Oasmia Pharmaceutical Oasmia offentliggör prospekt i samband med företrädesemission om cirka 399 MSEK samt uppdaterad information som återfinns i prospektet Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Oasmia Pharmaceutical Oasmia invites to investor meetings in connection to the rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Oasmia Pharmaceutical Oasmia bjuder in till investerarträffar i samband med företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Oasmia Pharmaceutical Oasmia beslutar om en företrädesemission om cirka 399 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Oasmia Pharmaceutical Oasmia resolves on a rights issue of approximately SEK 399 million Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022