Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-07-27 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-20 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-08 Edison Investment Research Limited Oasmia Pharmaceutical (OASM): Focused on pillars of growth Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-02 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Fortsatta framsteg i projektportföljen Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 2 Sep 2021 | Vivesto

Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Fortsatta framsteg i projektportföljen

Utvecklingen under Q2 2021
Oasmia fortsatte göra framsteg under Q2, framför allt avseende bolagets läkemedelskandidater under utveckling där man nådde flera viktiga milstolpar. Som väntat rapporterade Oasmia mindre försäljningsintäkter under kvartalet och omsättningen i Q2 uppgick till 4,6 mkr (0,3). Bolagets operationella kostnader under kvartalet uppgick till 32 mkr och man har därmed realiserat den utlovade minskningen av kostnadsnivån på 100 mkr. Bolaget har idag en månatlig burnrate på 12 mkr och vid utgången av kvartalet uppgick bolagets kassa till 176 mkr.

Framsteg för Oasmias läkemedelskandidater
Oasmia är ett specialty pharma-bolag fokuserat på cancerläkemedel. Man är i lanseringsfas kring Apealea, en vattenlöslig formulering av standardbehandlingen paclitaxel mot äggstockscancer, och har ingått ett globalt samarbetsavtal med amerikanska Elevar Therapeutics värt upp till USD 698 miljoner plus tvåsiffriga royalties. Bolaget arbetar intensivt med förberedelser för fas 2-studien med Cantrixil som inleds H2 2022. Här ingår utöver kontakter med berörda myndigheter även validering av studiedesign och uppsäkring av läkemedelsförsörjning till studien. Vidare rekryterades den första patienten i SAKK:s prövarinitierade fas 1b-studie med Docetaxel micellar vid spridd prostatacancer under Q2.

Försenad lansering av Apealea i Europa
Partnern Inceptua håller på att överföra alla rättigheter för Apealea på de större europeiska marknaderna, vilket kommer att försena kommersialiseringsprocessen i Europa. Man förväntar sig därför nu inte att Apealea kommer kunna lanseras i Europa under 2021 som tidigare planerat. Som en följd av detta justerar vi vår riktkurs till 8 kr (tidigare 10 kr). Lanseringen av Apealea är en viktig del i den omvandling till ett ledande lönsamt specialty pharma-bolag som Oasmia påbörjat. Vid sidan av att bygga upp en stark klinisk projektportfölj inom onkologi arbetar Oasmia med att förbättra sin egenutvecklade och patenterade teknikplattform XR-17. Med en stark finansiell ställning och väntat positivt kassaflöde från Apealea vill Oasmia även vara aktiv på M&A-sidan för att ytterligare bredda sin produktportfölj.

Läs hela analysen ( https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-oasmia-fortsatta-framsteg-i-projektportfoljen )

2021-04-22 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Positiva data för Cantrixil Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-15 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden, intervju med Oasmia: "Vi har ett av sektorns bästa team" Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-19 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Interview with CEO Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-14 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Intervju efter det gångna kvartalet Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-15 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Stora triggers i närtid Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-30 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Intervju med Oasmia "Positionerade för att nå våra högt uppsatta mål" Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-17 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical: Analysguiden: Europeisk partner för Apealea nästa trigger Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-09 Oasmia Pharmaceutical Oasmia to present at Biotech Showcase in San Francisco Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-09 Oasmia Pharmaceutical Oasmia håller presentation på Biotech Showcase i San Francisco Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-02 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Oasmia Pharmaceutical Nytt antal aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Oasmia Pharmaceutical New number of shares and votes in Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Interim report for the period May 1 – October 31, 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-12-30 Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 maj – 31 oktober 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-12-20 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-09 Oasmia Pharmaceutical Final result of the rights issue in Oasmia Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-09 Oasmia Pharmaceutical Slutligt utfall i Oasmias företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-06 Oasmia Pharmaceutical Oasmia’s rights issue has been oversubscribed Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-06 Oasmia Pharmaceutical Oasmias företrädesemission övertecknad Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Oasmia Pharmaceutical Rättelse: VD i Oasmia köper teckningsrätter i pågående nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Oasmia Pharmaceutical Correction: The CEO of Oasmia buys subscription rights in the ongoing rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Oasmia Pharmaceutical VD och styrelseordförande i Oasmia köper teckningsrätter i pågående nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Oasmia Pharmaceutical The CEO and Chairman of the Board of Oasmia buys subscription rights in the ongoing rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-19 Oasmia Pharmaceutical Oasmia publishes prospectus in connection with the rights issue of approximately SEK 399 million and updated information included in the prospectus Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-19 Oasmia Pharmaceutical Oasmia offentliggör prospekt i samband med företrädesemission om cirka 399 MSEK samt uppdaterad information som återfinns i prospektet Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Oasmia Pharmaceutical Oasmia invites to investor meetings in connection to the rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Oasmia Pharmaceutical Oasmia bjuder in till investerarträffar i samband med företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Oasmia Pharmaceutical Oasmia beslutar om en företrädesemission om cirka 399 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Oasmia Pharmaceutical Oasmia resolves on a rights issue of approximately SEK 399 million Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022