Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-25 Vivesto Kommuniké från årsstämma i Vivesto AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 Vivesto Report from Annual General Meeting in Vivesto AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 Vivesto Interim report for the period January 2023 – March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 Vivesto Delårsrapport för perioden januari – mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Vivesto Notice of Annual General Meeting in Vivesto AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Vivesto Kallelse till årsstämma i Vivesto AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Vivesto Vivesto publishes Annual Report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Vivesto Vivesto publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Vivesto Vivesto och Elevar avser överlåta Elevars rättigheter och skyldigheter för Apealea till tredje part Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Vivesto Vivesto and Elevar seek to transfer Elevar’s Apealea rights and obligations to a third party Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-20 Vivesto Vivesto inleder klinisk utveckling av Paccal Vet inom veterinäronkologi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-20 Vivesto Vivesto initiates clinical development of Paccal Vet in veterinary oncology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-27 Penser Access Penser Access: Vi ser fram emot ökad tydlighet - Vivesto Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-23 Penser Access Penser Access: Intervju med Vivesto - Erik Penser Bank - 23 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-23 Vivesto Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Vivesto Year-end report for the financial year January 1 – December 31, 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-02 Penser Access Penser Access: Korrigerat utskick: Intervju med Vivesto - Erik Penser Bank - 2 februari 2023 Analyser Visa Stäng
2023-02-02 Penser Access Penser Access: Intervju med Vivesto - Erik Penser Bank - 2 februari 2023 Analyser Visa Stäng
2023-01-11 Vivesto Vivesto meddelar Inceptuas beslut att återkalla ansökan om marknadsgodkännande för Apealea® i Schweiz Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-11 Vivesto Vivesto announces Inceptua decision to withdraw market authorization application for Apealea® in Switzerland Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-28 Vivesto Vivesto meddelar att Erik Kinnman tillträder sin VD befattning i januari Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-28 Vivesto Vivesto announces Erik Kinnman to take up CEO position in January Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Vivesto Vivesto announces that Christer Nordstedt will remain as acting CEO during a transition period Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Vivesto Vivesto meddelar att Christer Nordstedt kvarstår som tillförordnad VD under en övergångsperiod Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Penser Access Penser Access: Ett uträtat frågetecken - Vivesto Analyser Visa Stäng
2022-11-21 Vivesto Vivesto utser Erik Kinnman till verkställande direktör Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Vivesto Vivesto appoints Erik Kinnman as CEO Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Vivesto Valberedning utsedd inför Vivestos årsstämma 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-21 Vivesto Nomination Committee appointed for the 2023 Annual General Meeting in Vivesto Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Vivesto Interim report for the period January 1, 2022 – September 30, 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Vivesto Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Vivesto Invitation to presentation of Vivesto’s Q3 report 2022 on November 17 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Vivesto Inbjudan till presentation av Vivestos Q3-rapport den 17 nov Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Vivesto Christer Nordstedt avgår som tillförordnad VD för Vivesto Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Vivesto Christer Nordstedt resigns as acting CEO of Vivesto Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-14 Penser Access Penser Access: Frågetecken behöver rätas ut - Vivesto Analyser Visa Stäng
2022-08-25 Vivesto Interim report for the period January 1, 2022 – June 30, 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Vivesto Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Vivesto Inbjudan till presentation av Vivestos Q2-rapport den 25 augusti Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Vivesto Invitation to presentation of Vivesto’s Q2 report 2022 on August 25 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Vivesto Vivesto notes the launch of Apealea® in Germany by Inceptua Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Vivesto Vivesto rapporterar att Apealea® lanserats i Tyskland av Inceptua Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-27 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-21 Vivesto Vivesto utser Christer Nordstedt till tillförordnad VD Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-21 Vivesto Vivesto appoints Christer Nordstedt as acting CEO Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Vivesto Vivesto har beslutat att avveckla sin verksamhet i Ryssland Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Vivesto Vivesto winds down its activities in Russia Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 4 Jul 2022 | Vivesto

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB

Flaggningsmeddelande i Vivesto AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556332-6676 Vivesto AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2022-07-01
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 26 897 720
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 26 897 720
Andel
 – aktier 4,99917 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 4,99917 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,99917 % 26 897 720
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade 0,15041 % 809 285
 
TOTALT 5,14958 % 27 707 005
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 27 707 005
 – andel av rösträtter 5,14958 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har avyttrat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

2022-07-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-30 Vivesto Vivesto appoints Robert Maiorana as acting CFO Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Vivesto Vivesto utser Robert Maiorana till tillförordnad CFO Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vivesto AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-13 Vivesto Vivesto och verkställande direktör Francois Martelet har överenskommit om att avsluta anställningsförhållandet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 Vivesto Vivesto and CEO Francois Martelet have agreed on ending the employment relationship Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023