Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-01-03 Upsales Technology Upsales Technology: Upsales ARR-tillväxt Q4 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-23 Upsales Technology Upsales Technology: Upsales inför utdelningspolicy Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-27 Upsales Technology Upsales Technology - delårsrapport för tredje kvartalet 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 27 Oct 2021 | Upsales Technology

Upsales Technology – delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Annual recurring revenue (ARR, årligen återkommande abonnemangsintäkter)

 • ARR vid periodens utgång var 103,6 (78,8) MSEK vilket motsvarar en ökning på 31,4 % jämfört med samma tidpunkt föregående år
 • Ökningen i ARR under kvartalet var 5,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 5,3 %

Juli – september 2021 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade till 22,4 (17,9) MSEK vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 25,6 %
 • EBITDA uppgick till 4,4 (6,0) MSEK 
 • EBITDA-marginal minskade till 19,5 % (33,4 %)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,8 (3,7) MSEK
 • Resultat efter skatt minskade till 2,2 (2,7) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 4,2 (-0,7) MSEK

Januari – september 2021 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade till 66,2 (55,1) MSEK vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 20,2 %
 • EBITDA ökade till 14,9 (13,8) MSEK 
 • EBITDA-marginal minskade till 22,5 % (25,0 %)
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 9,3 (7,0) MSEK
 • Resultat efter skatt ökade till 7,3 (5,0) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 21,9 (13,6) MSEK

VD-kommentar: Tillväxten fortsätter accelerera

Femte kvartalet i rad med snabbare ARR-tillväxt 

Vi fortsätter accelerera ARR-tillväxten och noterar återigen ett rekord på 31,4 % ARR-tillväxt rullande tolv månader. Även nettoomsättningstillväxten fortsätter öka och vi förväntar oss en fortsatt acceleration av intäkterna framöver. Upsales fortsätter växa organisationen för att täcka en större del av marknaden samtidigt som vi ökar våra investeringar i marknadsföring och produktutveckling för att stötta våra ambitiösa tillväxtplaner. Vi bedömer att våra marginaler kommer vara något lägre under första halvan av nästa år för att sedan öka under senare delen av 2022. 

Genombrott i Storbritannien

Den senaste tiden har vi investerat i specifika funktioner, integrationer och datakällor för kunder på den brittiska marknaden. Under kvartalet har vi kunnat se en tydlig effekt av detta, då vi tecknat fler kundavtal än tidigare samtidigt som storleken på affärerna ökat. Detta, tillsammans med en tydlig positiv feedback från kunderna, gör oss trygga med att fortsätta investera i expansionen mot Storbritannien. Potentialen på den brittiska marknaden är enorm, den uppskattas vara värd 24 miljarder SEK vilket är drygt tio gånger den svenska marknaden. Vår modell bygger på en snabb uppstart för kunderna utan långa implementationsprojekt eller konsulttjänster. På detta sätt breddar vi marknaden i och med att CRM blir tillgängligt även för mindre företag som saknar resurserna att driva stora IT-projekt. 

Produkten blir bättre och fortsätter utvecklas

En otroligt viktig del av att behålla kunder, och fortsätta ta in nya kunder är att investera i produkten. Vi bygger produkten för B2B-företag med ambitiösa tillväxtmål och höga krav på det stöd en sälj- och marknadsplattform skall erbjuda. I och med att vi breddar produkten kan kunderna köpa färre system i takt med att Upsales löser fler av deras problem. Vi fortsätter investera i smarta integrationer, fler tilläggstjänster och bättre skalbarhet i plattformen. Under kvartalet lanserade vi tre spännande tilläggstjänster. Easybooking Pro hjälper kunderna att generera leads och sparar en säljare flera timmar per vecka, tid som istället kan användas för att stänga fler affärer. Prospecting Signals hjälper våra kunder med omvärldsbevakning för att proaktivt ha kontroll på sin kundstock, det identifierar risker och hjälper säljare att hitta merförsäljning. Under kvartalet har vi även lanserat vårt nya analysverktyg som kunderna använder för att bygga rapporter och dashboards på ett snabbare och mer standardiserat sätt än tidigare. Det sparar tid för kunderna och gör produkten ännu mer skalbar än tidigare.

Framtidsutsikter, oslagbart effektiv modell för tillväxt

Grunden i Upsales affärsmodell är en kostnadseffektiv försäljningsprocess som säkerställer att vi tar in fler och fler kunder för varje kvartal som går. I takt med att kundstocken växer, ökar vi vårt fokus på Customer Success som säkerställer att kunderna är nöjda, fortsätter växa och förnyar sina avtal. Vi driver bolaget med en utpräglad effektivitet som genomsyrar allt vi gör, det är huvudskälet till att vi lyckas accelerera tillväxten med fortsatt positiva kassaflöden. Vår ambition är att fortsätta accelerera ARR och nettoomsättningstillväxt – men med effektivitet, kvalitet och positiva kassaflöden. Därför är det osannolikt att Upsales kommer växa genom förvärv, eller satsningar som kräver nyemissioner och år av röda siffror. Vi har en fortsatt ambitiös tillväxtplan, där vi avser väsentligt öka storleken på organisation samt våra investeringar i produktutveckling och marknadsföring. Vi känner oss trygga med att vi kan genomföra planen med fortsatt hög effektivitet och bra kassaflöden. 
 

Daniel Wikberg, VD

2021-10-20 Upsales Technology Upsales Technology: Inbjudan till webinar i samband med delårsrapport för Q3 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-01 Upsales Technology Upsales Technology: Upsales ARR-tillväxt Q3 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-28 Upsales Technology Upsales Technology - delårsrapport för andra kvartalet 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-21 Upsales Technology Upsales Technology: Inbjudan till webinar i samband med delårsrapport för Q2 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-01 Upsales Technology Upsales Technology: Upsales ARR-tillväxt - Q2 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-17 Upsales Technology Kommuniké från extra bolagsstämma i Upsales Technology AB den 17 juni 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-31 Upsales Technology Upsales Technology: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I UPSALES TECHNOLOGY AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Upsales Technology Tobias Fagerlund lämnar som styrelseledamot och styrelseordförande i Upsales Technology AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-05 Upsales Technology Kommuniké från årsstämma i Upsales Technology AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-28 Upsales Technology Upsales Technology - delårsrapport för första kvartalet 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-21 Upsales Technology Upsales Technology: Inbjudan till webinar i samband med delårsrapport för Q1 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-01 Upsales Technology Upsales Technology: Upsales ARR-tillväxt - Q1 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-01 Upsales Technology Kallelse till årsstämma i Upsales Technology AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Upsales Technology Upsales Technology: Rättese av felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande samt uppdaterad länk till hemsida Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-31 Upsales Technology Upsales Technology (publ) publicerar årsredovisning för 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Upsales Technology Upsales Technology: Ökat institutionellt ägande i Upsales Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-16 Upsales Technology Upsales Technology - delårsrapport för fjärde kvartalet 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Upsales Technology Upsales Technology: Inbjudan till webinar i samband med delårsrapport för Q4 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-04 Upsales Technology Upsales Technology: Upsales rapporterar stark ARR-tillväxt under Q4 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-24 Upsales Technology Upsales Technology: Förnyat samarbete mellan Upsales & Fortnox Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-05 Upsales Technology Upsales Technology AB: Penser Access: Upsales - Visar vägen mot nya mål Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-04 Upsales Technology Upsales Technology - delårsrapport för tredje kvartalet 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-28 Upsales Technology Upsales Technology: Inbjudan till webinar i samband med delårsrapport för Q3 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-13 Upsales Technology Upsales Technology AB: Penser Access: Upsales - lönsamheten imponerar och tillväxtsatsning att vänta Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-12 Upsales Technology Upsales Technology - delårsrapport för andra kvartalet 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-10 Upsales Technology Upsales Technology: Inbjudan till webinar för delårsrapport Q2 Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-24 Upsales Technology Upsales Technology: Hitta.se väljer Upsales för sina 110 säljare Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-04 Upsales Technology Upsales Technology AB (publ) anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-15 Upsales Technology Upsales Technology: Upsales utsedd till årets IPO av Affärsvärlden Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-14 Upsales Technology Kommuniké från årsstämma i Upsales Technology AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 Upsales Technology Ökat institutionellt ägande i Upsales Technology Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-07 Upsales Technology Upsales Technology AB: Penser Access: Upsales - Osäkerhet kring Q2'20 men intressanta initiativ Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-06 Upsales Technology Upsales Technology - delårsrapport för första kvartalet 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 Upsales Technology Upsales Technology: Inbjudan till webinar för delårsrapport Q1 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-15 Upsales Technology Upsales Technology AB: Penser Access: Upsales - Återkommande intäkter och stark balansräkning lockar Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-14 Upsales Technology Kallelse till årsstämma i Upsales Technology AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-08 Upsales Technology Upsales Technology (publ) offentliggör årsredovisning för 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Upsales Technology Uppskjuten årsstämma i Upsales Technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 Upsales Technology Upsales Technology AB: Penser Access: Upsales Technology - Accelererande ARR-tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-12 Upsales Technology Upsales Technology - delårsrapport för fjärde kvartalet 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-05 Upsales Technology Upsales Technology: Inbjudan till webinar för delårsrapport Q4 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-13 Upsales Technology Upsales Technology AB: Penser Access: Upsales - Höj blicken emot Q4 Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-12 Upsales Technology Upsales Technology - delårsrapport för tredje kvartalet 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-08 Upsales Technology Upsales Technology: Inbjudan till webinar i samband med delårsrapport för Q3 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-15 Upsales Technology Upsales Technology AB: Penser Access: Upsales Technology - Ett ljummet kvartal Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-14 Upsales Technology Upsales Technology - delårsrapport för andra kvartalet 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-08 Upsales Technology Upsales Technology: Inbjudan till webinar i samband med delårsrapport för Q2 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-25 Upsales Technology Upsales Technology AB: Penser Access: Upsales Technology - Exponering mot en uppåtgående trend Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-24 Upsales Technology Upsales Technology: Utnyttjande av övertilldelningsoption, avslutande av stabiliseringsperiod och nyemission av 170 000 aktier. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 Upsales Technology Upsales Technology - delårsrapport för första kvartalet 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-16 Upsales Technology Upsales Technology: Inbjudan till Webinar i samband med delårsrapport för Q1 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Upsales Technology Nyemissionen i Upsales Technology AB (publ) inför notering på First North kraftigt övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
12 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
12 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
6 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
7 May 2020 | Årsstämma 2019
8 May 2020 | Årligutdelning
14 May 2020 | Årsstämma 2019
15 May 2020 | Årligutdelning
12 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
16 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
28 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
5 May 2021 | Årsstämma 2020
6 May 2021 | Årligutdelning
17 Jun 2021 | Extrastämma 2021
28 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
27 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
16 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
27 Apr 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
27 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
26 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner