Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-30 Penser Access Penser Access: Analyst presentation of Transtema - Erik Penser Bank - 30 november 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-23 Penser Access Penser Access: Kapitaliserar på investeringarna i infrastruktur - Transtema Analyser Visa Stäng
Analyser | 23 Nov 2022 | Transtema

Penser Access: Kapitaliserar på investeringarna i infrastruktur – Transtema

Marknaden har förbisett Transtemas utveckling
Vi initierar teckning på Transtema, marknadsledare i Sverige för service och underhåll av telekomnät, med ett motiverat värde på 41-43 kr. Trots att EPS har vuxit med över 500% sedan september 2020 har kursen halverats från toppen i december 2021, vilket står i kontrast till konkurrenten Eltel vars aktiekurs har sett likartad rörelse fast med kraftigt fallande vinsttrend. Det verkar som om marknaden har förbisett Transtemas starka utveckling. Med ca 40% service och underhåll ser vi den operationella risken som låg. Dessutom har bolaget levererat på sin tillväxtstrategi – de har redan levererat en stor del av den tillväxt de skulle behöva nå 2026 för att uppnå sina finansiella mål.

Telekommarknad under förändring…
Den nordiska telekommarknaden genomgår för tillfället en större omställning där kopparnätet stängs ned och ersätts med fiber och mobila nät samtidigt som 5G-nätet rullas ut. Total omsättning för elektronisk kommunikation har dock inte vuxit det senaste decenniet, vilket har lett till att operatörerna i högre grad har outsourcat sin infrastruktur samt att de ökat fokus på content. Detta har i sin tur ökat deras behov av partners. Mobil står för 60% av operatörernas intäkter och kraven på näten ökar samtidigt som 4G-nätet är fullt. Transtema är perfekt positionerad för att kunna ta del av den utbyggnad som sker och den service av näten som kommer att följa.
 
…skapar stora möjligheter för Transtema
För att ersätta servicevolymerna av kopparnäten, för att diversifiera sin kundexponering och för att kapitalisera på de enorma investeringarna i infrastruktur, genomgår Transtema en ompositionering. Tillväxten sker i tre dimensioner där de vill växa i närliggande produktområden, addera antalet kunder och expandera in i nya nordiska länder. Vi gillar att de växer inom närliggande områden – att de ”gräver där de står”, att de har en klar färdplan för hur de vill växa samt att de kontinuerligt exekverar vad de har sagt att de ska göra.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 23-11-2022 kl. 08:47: https://docs.penser.se/a/3328/trans221123.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2022-11-21 Transtema Transtema tecknar nytt avtal inom Site Maintenance med ett uppskattat värde om ca 150 Mkr över 3 år Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Redeye Redeye: Transtema - Strong Growth Momentum and Healthy Margins Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 Transtema SBTi godkänner Transtemas mål för att minska global uppvärmning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Transtema Transtema: DELÅRSRAPPORT 3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Transtema Valberedning utsedd i Transtema Group AB (publ) inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-03 Transtema Transtema expanderar i Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-22 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Transtema Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-05 Transtema Transtema expanderar i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Transtema Transtema tecknar avtal för utbyggnad av 5G i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Redeye Redeye: Transtema: Strong Momentum in Several Areas Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Transtema Kommuniké från extra bolagsstämma i Transtema Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Transtema Transtema: Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-11 Transtema Transtemas styrelse fastställer nya finansiella mål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-11 Transtema Transtema: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRANSTEMA GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Transtema Transtema ökar satsningen inom laddinfrastruktur genom att förvärva North Projects Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Transtema Transtema och Telenor pionjärer inom miljövänlig fiberutbyggnad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Transtema Transtema tecknar ett femtonårigt avtal med Proptivity Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-08 Transtema Transtema tecknar avtal med Digimitt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-09 Transtema Ny CFO till Transtema Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-09 Redeye Redeye: Transtema - M&A Fueled Growth Ahead Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Transtema Byte av ordförande, VD och koncernchef i Transtema Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Transtema Kommuniké från årsstämma i Transtema Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Transtema Transtema: DELÅRSRAPPORT 1 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-14 Transtema Transtema publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Transtema Kallelse till årsstämma i Transtema Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Transtema Ökat antal aktier och röster i Transtema Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1