Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-08-18 Tourn International Tourn International: Halvårsrapport 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Tourn International Tourn International: TOURN startar ett joint venture tillsammans med Atlantic Swiss Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Tourn International Tourn International: TOURN establishing a joint venture together with Atlantic Swiss Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Tourn International Tourn International: TOURN publicerar videopresentation av Halvårsrapport ETT 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-28 Tourn International Tourn International: Kommuniké från årsstämma Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-07 Tourn International Tourn International: Årsredovisning 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-27 Tourn International Tourn International: Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Tourn International Tourn International: Q1 Report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Tourn International Tourn International: Kvartalsrapport Q1 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 12 May 2022 | TOURN International

Tourn International: Kvartalsrapport Q1 2022

Kvartalsrapport Q1 2022
2022-05-12

– Se bifogad pdf för fullständig rapport  –
Engelsk version av rapporten kommer under dagen.
English version of the report will be sent out during the day.
Resultatet i korthet
TOURN har under första kvartalet haft en positiv omsättningstillväxt om 63 procent där ­­NAGATO står för den största omsättningstillväxten om 110 procent jämfört med samma period föregående år. Agency visar en betydande omsättningstillväxt om 37 procent.
Väsentliga händelser

  • Koncernen visar omsättningstillväxt med 63 procent under Q1 2022 jämfört med Q1 2021
  • ­NAGATO växer med 110 procent jämfört samma period 2021
  • Agency växer med 37 procent jämfört samma period 2021
  • Agency har 59 MSEK i  inbokade kampanjer som sträcker sig över 2022

 

Långsiktiga mål

  • Att omsätta +500 MSEK under 2025 men en vinstmarginal om minst 10% 
  • Att under de kommande åren fullt ut etablera verksamheten i USA, Europa och Asien

 

VD-ord
Tillväxt i fokus
­NAGATO är TOURNs snabbast växande affärsben även under Q1 och förväntas bli det under hela 2022. Trots att nätverket ser en 22 procent lägre snitt CPM under kvartalet jämfört med samma period 2021, växer omsättningen med 110 procent under kvartalet. Tillväxten infinner sig även för vårt mer mogna affärsben Agency. Detta är ett resultat av det arbete som skett under 2021 med att växa med fler profiler. Tillväxttalen om 37 procent är mer blygsamma jämfört med ­NAGATO, men sett till Agency en betydande tillväxt. Vi ser att vår tydliga tillväxtagenda som initierades under 2021 har givit resultat och den kommer vi att jobba vidare med under hela 2022.
Positiv inledning av året i Q1
Q1 är säsongsmässigt den svagaste perioden på året och som normalt alltid är tuff sett till omsättningen för TOURN. Det är därför mycket roligt att vi växer inom båda affärsområdena ­NAGATO och Agency och att vi på koncernen rensat för Charge, visar en ökad omsättning med 63 procent. Agency har under första delen av året sett en  stark orderingång och har insålda kampanjer om 59 MSEK fördelat över hela 2022, vilket motsvarar 96 procent av 2021 års omsättning inom Agency. Detta ger positiva signaler att Agency kommer att ha en god tillväxt under 2022.
Under december 2021 reste vi tillväxtkapital om 50,6 MSEK, som kommer att användas fullt ut för att påskynda vår tillväxtresa. Kapitalet har börjat användas under första kvartalet och vi förväntar oss att kunna använda det i större utsträckning under Q2. Fokus ligger nu på att etablera oss snabbt internationellt och vi har siktet inställt på länder som USA och England. Dessa marknader har höga snitt CPM:er och influencerna har en bred engelskspråkig räckvidd samt att de kommer passa brett i TOURNs nätverk. Vi har under bolagets resa lyckats attrahera stora som små influencers, men har som mål under 2022 att även nå internationellt erkända stjärnor. TOURNs tekniska skalbarhet kommer även kunna bevisa sig att klara av en så nischad kundgrupp som internationella stjärnor.
Framåtblickande
Vi ser att 2022 kommer att kunna fortsätta ge en god tillväxt inom samtliga affärsområden. Detta till viss del genom att TOURNs nätverk kommer att växa med internationellt erkända profiler samt att befintlig affär utvecklas. TOURN har som ambition att under året etablera en tydligare närvaro på marknader utanför Norden för att attrahera fler profiler och varumärken. 
TOURN har som mål och ambition att under de kommande åren fullt ut etablera verksamheten i USA, Europa och Asien samt omsätta +500 MSEK under 2025 med en vinstmarginal om minst 10%, förutsatt att vi bibehåller nuvarande tillväxtstrategi. 
Robin Stenman, VD
Stockholm

Robin Stenman
VD , Tourn International AB (Publ)
ir(at) tourn.com 

Certfied advisor 
Eminova Fondkommission AB 
Biblioteksgatan 3 
111 46 Stockholm 
+46 (0)8 684 211 00 
adviser@eminova.se 

– Se bifogad pdf för fullständig rapport  –

 Fullständig rapport finns även att ta del på bolagets IR sida: https://ir.tourn.com/
Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentlig­görande den 12 maj 2022.

2022-05-12 Tourn International Tourn International: TOURN publicerar videopresentation av Kvartalsrapport ETT 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-17 Tourn International Tourn International: TOURN publicerar videopresentation av Bokslutskommuniké 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-17 Tourn International Tourn International: YEAR-END REPORT 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-17 Tourn International Tourn International: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-09 Tourn International Tourn International: Tourn genomför en riktad nyemission av 1 000 000 aktier och tillförs därigenom cirka 54 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 Tourn International Tourn International: (Korrigerad rapport) Kvartalsrapport TRE 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 Tourn International Tourn International: Videopresentation av Kvartalsrapport TRE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 Tourn International Tourn International: Kvartalsrapport 3 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-26 Tourn International Tourn International: Tecknar avtal med en amerikansk Tiktok-agentur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-07 Tourn International Tourn International: Tecknar avtal med global Tiktok-agentur Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-26 Tourn International Tourn International: Kvartalsrapport TVÅ 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Tourn International Tourn International: TOURNs videopresentation av Kvartalsrapport TVÅ 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-28 Tourn International Tourn International: Kommuniké från årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-26 Tourn International Tourn International: Årsredovisning 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 Tourn International Ny kallelse till årsstämma i Tourn International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 Tourn International Tourn International: TOURN tecknar samarbetsavtal med indiskt influencernätverk Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 Tourn International Tourn International: Kvartalsrapport ETT 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Tourn International Tourn International: Inbjudan till TOURNs presentation av Kvartalsrapport ETT 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-04 Tourn International Kallelse till årsstämma i Tourn International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-01 Tourn International Tourn International: TOURN och dotterbolaget Charge i media Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-22 Tourn International Tourn International: TOURN genomför riktad nyemission om 9 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-19 Tourn International Tourn International: Emil "HeatoN" Christensen investerar och blir ambassadör för TOURNs dotterbolag Charge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-09 Tourn International Tourn International: TOURN Ingår årsavtal med varumärket ACO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 Tourn International Tourn International: CFO köper aktier i bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-26 Tourn International Tourn International: TOURN Agency knyter till sig nya influencers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-18 Tourn International Tourn International: TOURN avyttrar 18 000 000 aktier i intressebolaget HUBSO Group AB till ett värde om 15 750 000 SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Tourn International Tourn International: TOURN tecknar samarbetsavtal med nordamerikanskt influencernätverk Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-17 Tourn International Tourn International: Bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-10 Tourn International Tourn International: Presentation av TOURN på Erik Pensers bolagsdag Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-05 Tourn International Tourn International: TOURN förlänger årsavtal med Nelly.com Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-22 Tourn International Tourn International: Inbjudan till TOURNs presentation av bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022